WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thông báo về sự bách hại giáo hội Mennonite

LTS: Đàn Chim Việt vừa nhận được thông báo của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang cho biết nhà nước VN bách hại giáo hội Tin Lành Mennonite. Dưới đây là nguyên văn lá thư của Mục Sư.

 Về việc: Chính quyền và công an các tỉnh vi phạm quyền tự do tôn giáo, bách hại giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam.

Linh Mục Phan Văn Lợi và Mục Sư Nguyễn Hồng Quang. Ảnh: viettan.org

Báo Sài Gòn Giải Phóng bôi nhọ mạ lỵ cá nhân mục sư Nguyễn hồng Quang cùng với hoạt động phục vụ giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam trong 5 bài báo liên tiếp từ ngày 22 – 27/09/2010. Tiếp theo công an và chính quyền nhiều tỉnh thành suốt trong tháng 10/2010 bách hại trên diện rộng đối với giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam cụ thể như sau:

1. Ngày 08/10/2010 lúc 7’30’’ Tại Quảng Ngãi, công an tỉnh gồm ông Đạo, Ông Ấu, Công an Huyện Trà Bồng Gồm ông Phương mời mục sư  Đinh Thanh Trường hăm dọa sẽ san bằng trụ sở Mennonite tại Sài Gòn. Và vu khống mục sư trong giáo hội.

2. Ngày 14, 16, 18, 20, và 26/10/2010 liên tiếp có chính quyền xã và công an gồm các ông Hồ Quang Sanh, Hồ Văn Lý, Hồ Văn Phương, và Công An Đạt, Phương, Ấu của Huyện Trà Bông và Công an Tỉnh Quảng Ngãi đến nhà MS. Trường

3. Ngày 11/10/2010 lúc 9’ và lúc 13’30’’ Ngày. 20/10/2010. Công an Xã Long Sơn, Huyện Minh Long Quảng Ngãi gồm Võ Ngân và Nguyễn Đức Lương , Đinh Riết, Đinh Thị Me, Đinh Yếm.. mời Mục sư ĐinhThương đến nhà văn hóa xã và cả đến nhà sách nhiễu và phao vu như báo SGGP, đồng thời hăm dọa con MS Đinh Thương là sinh viên đang theo học tại SG.

4. Ngày 22/09/2010, Công An Huyện Minh Long tổ chức họp dân nói xấu các hệ phái Tin Lành “chưa có pháp nhân” và nói xấu cá nhân, giáo hội Mennonite (theo bản tường trình của nhân dân tham dự ghi).

5. Ngày 08/10/2010, chính quyền và công an Xã Long Mai huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi, Chính quyền gồm 9 người đứng đầu là Ông Hoàng bí thư, Ông Đinh Xuân Lách chủ tịch xã và ông Lê Văn Thêm là Trưởng Công An mời vợ chồng Mục sư Đinh Văn Trỗi, đem báo SGGP ra vu cáo mạ lỵ công dân, đồng thời áp lực, hăm dọa gia đình buộc sinh viên Đinh Nhật Minh Khoa phải từ bỏ dâng mình học tập Hầu Việc Chúa với giáo hội Mennonite.

6. Ngày 15/10/2010 Công an Sơn Hà, tỉnh Quảng ngãi mời mục sư Đinh Biên, ngoài nói xấu vu khống và thông báo cho MS Biên biết về việc chính quyền sẽ dùng lực lượng cưỡng chế trụ sở giáo hội Mennonite và dùng các bài báo SGGP để gây chia rẽ MS Biên với Giáo hội Mennonite.

7. Ngày 16/10/2010  và 21/10/2010 Công an Huyện Sơn Hà thẩm vấn Sinh Viên Đinh Văn Lên đang về thăm gia đình và dưỡng bệnh, Công an không cho Đinh Văn lên vào Sài Gòn thi hết khóa. Được biết chính quyền và công an liên tục làm lo sợ cho gia đình sinh viên Thần Học Đinh Văn lên khi rất đông công an chính quyền đến nhà 4 lần làm mẹ ruột của Sinh viên Lên là người dân tộc thiểu số vùng quê tại Quảng ngãi rất khủng hoảng tinh thần.

8. Ngày 11/10/2010 và ngày 12/10/2010 Công An Tỉnh Ninh Thuận mời mục sư Đàn Năng Quyền yêu cầu ông ly khai giáo Hội Mennonite, thẩm vấn ông về việc ký vào bản khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, tố cáo TQ xâm lược và bản kiến nghị thả tù Tôn Giáo.

9. Ngày 17/10/2010, Ông Thuấn, Ông Thạnh Bà Liên Công An PA 38 Tỉnh Gia Lai mời mục sư Y Yan thẩm vấn  vu cáo giáo hội Mennonite và yêu cầu ông cấm không cho con gái là Anne học Trường Kinh Thánh Mennonite. Công an đề nghị đưa xe công an đón toàn bộ sinh viên Jarai về, không được học kinh thánh nữa.

10. Ngày 17/10/2010 Mục sư Y Dijk cũng bị mời làm việc và cũng bị công an yêu cầu làm như vậy, đồng thời ly gián mục sư với giáo hội.

11. Ngày 24/10/2010 tin từ Giáo Hạt Tin Lành Mennonite Tây Nguyên Hội Thánh Pleibonggoai tại Đắc Đoa, Gia Lai các mục sư Y Hoa và MS. Ralanchlel không thể nhóm họp thờ phượng Chúa tập Trung từ nhiều tháng nay bởi Công an không cho liên hệ với Giáo Hội Tin Lành Mennonite. Mặc dầu họ không làm gì sai trái cả.

12. Ngày 27/09/2010 và 20/10/2010 Công an Quảng Nam gồm Trung Tá Nguyễn Hữu An, Thượng Tá Nguyễn Hữu Hồng  mời MS Phan Quyết Thắng yêu cầu MS phải cấm không được cho con học Trường Chức Vụ Mennonite. Công an cho biết sẽ dùng Quân đội xóa sổ trường thần học Mennonite và “quân đội mạnh hơn Chúa Jesus”.

13. Ngày 28/10/2010, Mục sư Y Siu Yui bị Công An  thẩm vấn, tác động, áp lực lên tinh thần ông và vu cáo giáo hội Mennonite.

14. Ngày 18/10/2010, Mục sư Nguyễn Văn Hiền là cựu sĩ Quan bộ binh Thủ Đức ông cũng lo sợ khi bị viên sĩ quan an ninh CS Đại úy Lê Hữu Toàn thẩm vấn.

15. Trong tháng10/2010 Công An Xà Tôn, Long Sơn, Minh Long Quảng Ngãi nhiều lần vào nhà mời ông Ông Đinh Dục yêu cầu không cho con là Đinh Văn Nha tiếp tục học trường Kinh Thánh. Và  nói rằng “học kinh thánh có lợi gì cho nhà nước?” họ loan tin MS Nguyễn Hồng Quang sẽ bị bắt.

16. Ngày 06 và 07/10/2010. Công an Quận Bình Thạnh mời Truyền Đạo Nguyễn Mạnh Hùng Yêu cầu không được đi Truyền giáo và thăm viếng tín hữu Mennonite tại Bến Tre, không được tiếp xúc với Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội Thánh Quận 2.

17. Ngày 25 và 29/10/2010, Công an Tỉnh Bến Tre gồm 2 người tên Tín và Dũng cùng với 2 Công an Sài Gòn tên Hà và Sơn mời 11 tín hữu Bến Tre lên làm việc, phổ biến báo SGGP có đăng bài nhục mạ mục sư Nguyễn Hồng Quang và ngăn cản không cho tín hữu thực hành tín ngưỡng thờ phượng Chúa với giáo hội Mennonite. Cấm hẳn liên hệ với các mục sư Mennonite, và hăm dọa tín hữu làm hơn 20 người bỏ nhóm.

18. Ngày 18/10/2010, Công An và chính quyền Bến Cát, tỉnh Bình Dương mời MS Nguyên Thành Nhân thuyết phục ly khai khỏi giáo hội Mennonite không được bèn đọc biên bản yêu cầu mục sư Nhân thực hiện: Giải tán Hội Thánh Mennonite Bến Cát Bình Dương.

19. Ngày 27/10/2010, Công An PA 38  Biên Hòa, Đồng Nai  ông Dương Công Hải và Phan Văn Trung yêu cầu mục sư Nguyễn Thành Trung ly khai Giáo Hội Mennonite, không liên hệ MS Quang.

20. Ngày 10, 11, 18/10/2010 Công An Phan Rang có tên Hòa và Huy đến nhà Truyền Đạo Từ Lúc Sắc Tộc Chăm tuyên truyền mục sư Quang là tự phong, làm chính trị và bị đập nhà rồi, buộc gia đình đưa hai con là Từ Văn Lên Và Sara Rẫy  đang học Trường Kinh Thánh Mennonite  phải trở về. Các gia đình tín hữu trong hội thánh đều bị nhận 5 bài báo với lời phụ họa ác ý của công an.

21. Ngày 15/10/2010 Công an Tỉnh Quảng Ngãi tên Đinh Văn Dương, Nguyễn Quang Thắng đến nhà mục sư Đinh Ủy cậu của Sinh viên Đinh Văn Đức, thẩm vấn về trường Chức Vụ Mennonite và phổ biến 15 bài báo SGGP.

22. Ngày 07/10/2010 và 13/10/2010, Công An huyện Cư Jut, Dak Nông mời sinh viên Lý Thị Sái phải về địa phương gấp gặp ông Phạm Bố Nhã và Nguyễn Đình Thủy công an, cho rằng đi học kinh thánh  không xin chính quyền là bất hợp pháp, mục sư Quang không tuân lệnh chính quyền không cho xuống, trước đó công an mời anh ruột là Lý Văn Phình bắt buộc phải đưa Sinh Viên Lý Thị Sái bỏ học kinh thánh tại trường Thần Học Mennonite trở về nhà gấp.

23. Ngày 14/10/2010, Truyền Đạo Điểu Thanh Phước Đông Phất Bình Long, Bình Phước báo tin bị công an Bình Phước mời thẩm vấn, bắt ký biên bản vì liên hệ và học tập tại trường kinh Thánh Mennonite.

24. Ngày 24/10/2010, Sinh viên Lý Văn Sùng, thôn 10, xã Cư khia, Cư Jut  làm chứng rằng Công an đã loan truyền trong tín hữu và nói không đúng thực tế từ báo SGGP về Trường chức vụ Mennonite mà sinh viên Sùng đã theo học 3 năm, Công an cương quyết cấm không cho em trở lại trường dự thi tốt nghiệp, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của em.

Ngoài ra còn nhiều sinh viên chưa kịp về lại trường, và còn nhiều nơi các mục sư không có liên lạc vì ở những nơi không có sóng điện thoại nên tin tức chưa đầy đủ.

Lời Kêu gọi:

Yêu cầu công an và chính quyền cũng như các tín hữu Tin lành Mennonite lưu ý:

1. Việc công an và chính quyền địa phương có hành vi ép gia đình  buộc sinh viên phải trở về nhà trong khi đang học là vi phạm pháp luật về quyền của công dân trưởng thành (các sinh viên đều đủ 18 tuổi).

2. Buộc tín hữu Tin lành bỏ học trường kinh thánh là vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân.

3. Tuyên truyển, phổ biến các bài báo bôi nhọ, vu cáo, miệt thị công dân và tôn giáo của báo SGGP cho các mục sư và tín đồ là vi phạm nghiêm trọng điều 10 cùa Luật Báo chí cũng luật Hình Sự Việt nam.

4. Việc đất đai nhà cửa của cá nhân tôi, các mục sư khác hay giáo hội đều có chính sách pháp luật quốc gia khá rõ ràng, việc giải quyết không có gì là khó; không thể dùng bạo lực của chính quyền thay thế công lý.

5. Công an cấp trên, cũng như chính quyền các cấp nên chỉ đạo ngưng ngay các việc làm  không cần thiết mang tính phi pháp như trên.

6. Là công an, chính quyền nên tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc tế; nhận biết sự thật và bảo vệ quyền lợi nhân dân là trên hết.

7. Các tín hữu nên cẩn thận, không hoang mang, không tin theo lời vu khống, mạ lỵ, xúc phạm tôn giáo của bất kỳ ai mà không tìm hiểu nguồn tin đa chiều.

MS Nguyễn Hồng Quang

1 Phản hồi cho “Thông báo về sự bách hại giáo hội Mennonite”

 1. việc đại tá công an vn says:

  Lại những trò “ma thuật” của một Đại tá Công an Tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ an bài nếu như chỉ vì chút hám lợi, hám danh nhỏ nhoi mà mắc sai lầm làm giả hồ sơ để vợ hưởng chế độ hưu trí, sau khi bị phát hiện lại tiếp tục làm hồ sơ giả để gửi Bảo hiểm xã hội… thì những thế lực bao che cũng “dẹp” yên được dư luận xã hội. Nào ngờ, sự đời đâu có vậy!
  Xâu chuỗi lại một loạt các vụ việc nối tiếp theo rất hi hữu và đầy bi hài, mọi người lại càng nhận ra năng lực và sở trường “ma thuật” của Đại tá Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an Thái Bình, nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát QLHC và TTATXH (Bộ Công an).
  Bên cạnh hàng chục vụ việc phát giác của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong ngành, có dấu hiệu

  dính líu đến những vụ việc sai phạm nghiêm trọng ở Thái Bình; cho dù mỗi vụ việc đó nếu có trở thành một chuyên án thì cũng khó xác lập được hành tung “tàng hình” của Đại tá Trần Văn Vệ. Nhưng, những sự việc còn đang sờ sờ trước mắt mọi người như di chuyển Trụ sở Công an Thái Bình ra bãi tha ma Kỳ Bá – Trần Lãm, để nâng giá đất Khu đô thị của em trai; nhượng bán Nhà công vụ Công an tỉnh và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cho Ngân hàng cổ phần của anh trai; làm thủ tục man trá mạo danh Phó Tổng Giám đốc của một Công ty cho vợ, trở thành nữ doanh nhân sáng giá tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm nước Mỹ và Mê-hi-cô thì người dân Thái Bình ai cũng biết. Thế mà, một số kẻ xu nịnh và thế lực bao che đang cố tình che khuất, khiến dư luận xã hội lại càng bức xúc, lo ngại và phẫn nộ…
  Ai đã mạo danh nữ doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Mỹ và Mê-hi-cô?
  Cho đến bây giờ, sau hàng năm trời người dân ở Thành phố Thái Bình vẫn còn ngỡ ngàng và đàm tiếu khi nhận ra bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an Thái Bình xuất hiện trên màn hình VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Mỹ và Mê-hi-cô. Nhiều người còn không tin ở chính mắt mình, phải xem lại mới dám khẳng định: “Đúng là bà Bùi Thị Kim Liên, ở tổ 38, mà hằng ngày vẫn gặp mua rau ở cầu Cống Trắng, phường Quang Trung!”.Tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng, quý bà Bùi Thị Kim Liên trong trang phục đại lễ tháp tùng kia với vỏ bọc là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L. S – Thái Bình.Để làm rõ những uẩn khúc của sự man trá này, chúng tôi điện thoại trực tiếp tới Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thái Bình và một số lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh, thì đều được trả lời là không hề hay biết gì về việc đó. Chính vì thế, chúng tôi phải có buổi làm việc trực tiếp với ông Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S và được ông xác nhận bằng văn bản, cụ thể: “Năm 2009, theo tinh thần Công văn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tổ chức cho các doanh nghiệp, doanh nhân và một số đại biểu đi thăm nước Mỹ và Mê – hi – cô, do bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu.

  Nhà công vụ Công an tỉnh Thái Bình bán cho Ngân hàng CP Đông Á,
  doanh nghiệp của anh trai ông Vệ là Trần Văn Đình không thông qua
  đấu giá tài sản theo quy định.

  Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S – Thái Bình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mời và ông Tổng Giám đốc Công ty đã đồng ý tham dự chuyến đi này, song vì lí do công việc nên không thể đi được. Sau khi thông báo và trao đổi với anh em đồng nghiệp và những người quen biết, trong đó có vợ ông Trần Văn Vệ là bà Bùi Thị Kim Liên đã nhận đóng tiền và làm các thủ tục thay thế để đi cùng Đoàn”. Ông TGĐ cho biết thêm, mỗi suất đi phải đóng góp cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ 4.500 – 5.000USD, (hơn cả chi phí đi theo “tua” du lịch 1.000USD). Số tiền đóng góp này của bà Liên hay của doanh nghiệp nào hỗ trợ vợ Đại tá thì ông không hay. Chỉ biết, cùng đi chuyến đó ở Thái Bình còn có Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại Hải Bình.Thế là từ một bà nội trợ, quanh năm quẩn quanh ở xó nhà, bỗng nhiên trở thành một “quý bà” với tước hiệu Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp có tên tuổi ở Thái Bình, thành viên trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi đối ngoại, càng khiến cho nhiều người phải giật mình và lo ngại. Chẳng nhẽ công tác bảo vệ nguyên thủ Quốc gia lại có những lỗ hổng nghiêm trọng đến vậy sao, hay quý bà Bùi Thị Kim Liên là vợ Giám đốc Công an hàng tỉnh nên được ” đặc cách” như vậy? Cho dù còn nhiều ý kiến biện hộ cho ông Vệ, nhưng việc làm thủ tục man trá cho vợ ở cương vị Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Mỹ và Mê – hi – cô, hẳn là ông Vệ đã quá tường tận. Được biết, trước đó Cơ quan An ninh của Bộ Công an đã có phiếu thẩm tra nhân thân của bà Liên tham gia chuyến đi này và Công an Thái Bình ai là người đã kí “bừa” xác lập vào phiếu thẩm tra đó thì chúng tôi chưa thu thập được.Chỉ có điều bi hài và đáng tiếc cho quý bà Bùi Thị Kim Liên trong chuyến đi thăm này đã không tìm được đối tác kinh doanh ở nước Mỹ và Mê – hi – cô; bởi “năng lực” của bà chỉ biết kí vào hồ sơ giả mà các nước này lại đi đầu phòng chống về tội phạm ấy.Tài sản của Công an Thái Bình chảy về đâu?Đó, đang là những búc xúc không chỉ của riêng lực lượng Công an Thái Bình mà còn là sự quan tâm đáng lo ngại của dư luận xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng. Cho dù Đoàn Thanh tra của Bộ Công an có thể đã sơ bộ kết luận, nhưng dẫu có ngụy biện thế nào đi chăng nữa thì việc nhượng bán Nhà công vụ Công an tỉnh, Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cho Ngân hàng cổ phần Đông Á (Ngân hàng tư nhân của anh trai ông Vệ) và toàn bộ hoạt động tài chính của Công an Thái Bình giao dịch thông qua Ngân hàng này còn nhiều ẩn số, khó lí giải minh bạch được.Cho đến bây giờ, nhiều cán bộ và không ít doanh nghiệp ở Thái Bình thật sự hoài nghi khi Nhà Công vụ và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng lại được “lặng lẽ” nhượng bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á, không thông qua đấu giá tài sản theo Nghị định 52/CP và Nghị định 17/CP của Chính phủ, làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng? Từ những bức xúc của dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc đương nhiệm Công an Thái Bình và được ông cho biết:Ngay từ đầu năm 2007, sau khi dự án di chuyển xây dựng trụ sở Công an tỉnh ra địa điểm mới, được Bộ Công an phê duyệt, Công an Thái Bình đã có văn bản trình với Bộ xin được bán Nhà công vụ để tăng nguồn kinh phí bổ sung xây dựng Trụ sở mới và đã được Bộ chấp nhận. Bộ thành lập Hội đồng để định giá tài sản ( giá sàn) và giao cho Công an Thái Bình thực thi theo quy trình đấu giá tài sản hiện hành. Theo thông tin của Đoàn Thanh tra Bộ Công an, Công an Thái Bình đã có thông báo trong chương trình quảng cáo của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình, nhưng duy nhất chỉ có Ngân hàng CP Đông Á đăng kí. Trong khi đó, nhiều nhà kinh doanh bất động sản và một số doanh nghiệp có nhu cầu thì cũng không hề hay biết về thông tin này? Chính vì thế, Nhà công vụ công an tỉnh được bán với giá 12,024 tỉ đồng cho Ngân hàng CP Đông Á, trong đó tiền đất chỉ có 6 tỉ đồng. Điều bất cập là với ưu thế về địa điểm, giá đất thị trường ở khu vực này, tại thời điểm đó từ 15 – 20 triệu đồng/m2 . Có nghĩa là, với tổng diện tích của Nhà công vụ là 1.071m2 , nếu cho đấu giá chỉ riêng phần đất thôi cũng đã thu về cho Ngân sách còn hơn cả tổng giá trị tài sản và đất đã bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á. Tuy nhiên, điều khó hiểu tại Quyết định số 2679/QĐ, ngày 29-9-2008 của UBND tỉnh, về việc thu hồi đất của Công an tỉnh giao đất cho Ngân hàng cổ phần Đông Á làm nhà ở chung cư cho cán bộ, công nhân viên Ngân hàng, thể hiện khá mập mờ. Phải chăng, đất này cho Ngân hàng CP Đông Á thuê có thời hạn hay là đất bán theo quy chế đấu giá tài sản và đất? Điều khó hiểu hơn là giao đất để làm nhà ở chung cư, nhưng Ngân hàng CP Đông Á lại tu sửa thành Hội sở để kinh doanh. Chính vì thế chúng tôi đã gặp và trao đổi với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, thì được biết: Theo hồ sơ chuyển nhượng, thì Trụ sở Công an huyện Đông Hưng, Ngân hàng CP Đông Á đã nộp 13,5 tỉ đồng, trong đó có 7,5 tỉ đồng là tiền bán đất. Riêng Nhà công vụ thể hiện Ngân hàng CP Đông Á mới nộp 6,024 tỉ đồng giá trị tài sản trên đất (chưa nộp tiền), nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Trở lại việc nhượng bán Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cũng ở tình trạng tương tự. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng chẳng hề hay biết gì về việc nhượng bán này, với một lí do đầy thuyết phục ” Đất và tài sản của An ninh – Quốc phòng do tỉnh và Chính phủ quản lí và quyết định”. Trong khi, nếu như chỉ đưa 3.261m2 đất của Trụ sở Công an huyện ra đấu giá theo quy định hiện hành thì đã thu về cho Ngân sách Nhà nước còn cao hơn nhiều cả số tiền mà Ngân hàng CP Đông Á đã nộp. Có nghĩa là Ngân hàng CP Đông Á đã “ăn không” toàn bộ giá trị tài sản trên đất của Nhà công vụ Công an tỉnh và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng.Điều bất cập nữa là toàn bộ tài chính của Công an Thái Bình đều thông qua hệ thống của Ngân hàng CP Đông Á – một Ngân hàng tư nhân là vi phạm nghiêm trọng chế độ bảo mật quốc phòng – an ninh theo Luật định. Ái ngại hơn là Ngân hàng còn từng chiếm dụng trả chậm quỹ lương chi trả hàng tháng theo thẻ ATM hàng chục tỉ đồng, để làm vốn hoạt động kinh doanh, gây nên sự bất bình trong cán bộ, chiến sĩ, khiến dư luận xã hội càng lo ngại.Cho đến giờ, tài sản của Công an Thái Bình chảy về đâu thì mọi người đã rõ. Phải chăng, vì lợi ích riêng của gia đình mà Đại tá Trần Văn Vệ đã lộng hành, bất chấp cả kỉ cương phép nước, điều hành một cách trắng trợn đến như vậy.Tranh đất với cả người chết!Không còn nghi ngờ gì nữa, đến bây giờ thì ai cũng hiểu vì sao Công an Thái Bình lại di chuyển Trụ sở Công an tỉnh ra bãi tha ma Kỳ Bá – Trần Lãm, tranh giành đất với cả người chết, trái với quy hoạch xây dựng Thành phố Thái Bình đã được Thủ tướng phê chuẩn năm 2003. Phải chăng, vì để nâng giá đất bán tại Khu đô thị Trần Lãm của em trai là Trần Văn Kỳ làm chủ đầu tư, hay là một công trình “kỉ niệm” trong đời làm Giám đốc Công an tỉnh của ông Vệ? Chính vì việc di chuyển này mà đường Lê Quý Đôn mới sớm được hoàn tất và tự dưng giá đất tại Khu đô thị Trần Lãm, với tổng diện tích 116.000m2 ngùn ngụt sốt giá. Đơn giá đất đang từ 4 – 6 triệu đồng /m2, bỗng nhiên tăng vọt lên từ 20 – 25 triệu đồng/m2 . Món lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng đã nhanh chóng về tay gia đình ông Vệ là lẽ đương nhiên. Điều đáng suy nghĩ là đối với Công an, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn dành cho sự ưu ái nhất, thế mà không hiểu vì lí do gì lại chấp nhận đề xuất của ông Vệ di chuyển, xây dựng Trụ sở Công an tỉnh tại khu vực bãi tha ma vốn đã được quy hoạch vùng đệm cây xanh và quần thể Văn hóa – Thể thao của Thành phố Thái Bình ?Một công trình kiến trúc khang trang, bề thế, với nguồn vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng đang ngự trị sánh cùng với hàng vạn lăng mộ tồn tại từ nhiều thế kỉ nay, như là một thách thức, ai từng chứng kiến mà chẳng se lòng. Đó là hiện hữu của tệ quan liêu, tham nhũng, thao túng của những kẻ có chức, có quyền đang làm giảm sút niềm tin của dân đối với Đảng, với ngành Công an.Điều đáng nói là trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XI, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố công khai xử lí kỉ luật một số cán bộ cao cấp, trong đó có một số tướng lĩnh của Bộ Công an. Dư luận xã hội ở Thái Bình đang trông chờ và đặt niềm tin vào các cơ quan chức năng của Trung ương sớm làm sáng tỏ và xử lí nghiêm minh những sai phạm của Đại tá Trần Văn Vệ, để giữ nghiêm kỉ cương phép nước, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng.Chủ nghĩa cs là vậy đó,chúng đùm bọc nhau tham nhũng,cha truyền con nối làm mất đi thuấn phong mỹ tục dân tộc.Đàn áp nhân dân,vơ vào của cải,không thực hiện hiến pháp vì chúng ngồi trên hiến pháp đánh đập,giết chết dân lành để bảo vệ lợi ích riêng bọn chúng
  Hà nội 01-11-2010

Phản hồi