WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công ty Malaysia phải hồi hương nạn nhân Việt

Một công ty cung ứng lao động Malaysia không những phải bồi thường phần lương ăn chặn của nạn nhân mà còn phải trang trải chi phí hồi hương cho nạn nhân này.

Ngày hôm nay, 30 tháng 12, 2010 anh NVL (không phải tên thật) xác nhận là công ty cung ứng lao động Vital Manpower đã bồi thường đầy đủ theo lệnh của toà lao động Bang Selangor.

Anh cho biết ý muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hồi hương. Công ty cung ứng lao động, được công nhân gọi tắt là công ty môi giới, đã đồng ý dứt hợp đồng và chi trả mọi chi phí hồi hương cho nạn nhân. Trong các trường hợp tương tự trước đây các công ty môi giới đều bắt chính nạn nhân của họ phải nộp tiền phạt lên đến nhiều ngàn Mỹ kim nếu muốn huỷ hợp đồng và phải đóng tiền để mua vé máy bay.

“Đòi hỏi phi lý này của công ty môi giới là một hình thức để ép công nhân không cho họ thoát cảnh bóc lột,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS và đồng sáng lập viên Liên Minh CAMSA, giải thích.

Trường hợp của anh NVL tạo tiền lệ để đối phó với tình trạng này mà theo Ts. Thắng mang nhiều yếu tố trong định nghĩa buôn lao động của Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên vấn đề vẫn chưa ngưng ở đây.

Ts. Thắng giải thích rằng bước kế tiếp của CAMSA là phải đòi hỏi chính quyền Việt Nam điều tra và trừng phạt công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam.

“Với phán quyết của toà án lao động Bang Selangor thì rõ ràng đây là một vụ bóc lột lao động và cũng rõ ràng là công ty môi giới Việt Nam đã không chu toàn trách nhiệm bảo vệ người lao động theo hợp đồng đã ký kết”, Ông nói.

Theo luật xuất khẩu lao động của Việt Nam thì trong trường hợp đó công ty xuất khẩu lao động phải bồi hoàn lại phí dịch vụ và các khoản phí khác, chưa kể phải bồi thường những tổn thất cho nạn nhân.

“Trước đến giờ chính quyền Việt Nam hầu như không chấp pháp ngay chính luật của họ, cho nên các tổ chức xuất khẩu lao động tha hồ lường gạt công nhân một cách vô tội vạ,” Ts. Thắng nói.

Kế hoạch của Liên Minh CAMSA là chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tổ chức Liên Hiệp Quốc về phòng chống buôn người để họ đặt vấn đề với chính quyền Việt Nam.

Đồng thời Liên Minh CAMSA cũng nêu đích danh các công ty xuất khẩu lao động tắc trách để người dân trong nước theo dõi và tránh bị lường gạt.

Ts. Thắng kêu gọi các cơ quan truyền thông Việt ngữ phổ biến trường hợp tạo tiền lệ của anh NVL để báo động cho người dân trong nước cẩn trọngï khi ký hợp đồng lao động ở ngoài nước và giúp cho các công nhân đang lao động ở Malaysia biết các quyền và lợi ích chính đáng của họ được luật pháp của quốc gia này bảo vệ.

Theo tin tức của Liên Minh CAMSA, tình trạng công ty cung ứng lao động hay chủ sử dụng lao động ăn chặn lương của công nhân rất phổ biến ở Malaysia. Do đó, khai thác trường hợp tiền lệ của anh NVL, Liên Minh CAMSA hy vọng sẽ giúp được cho rất nhiều công nhân Việt tự đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Trong năm qua Liên Minh CAMSA đã phối hợp với tổ chức Solidarity Center của công đoàn lao động AFL/CIO của Hoa Kỳ và Nghị Hội Các Nghiệp Đoàn Malaysia (Malaysia Trade Unions Congress) để huấn luyện cho hàng trăm công nhân Việt về luật bảo vệ lao động ở Malaysia.

“Mục đích của chúng tôi là phối hợp với các tổ chức dân sự bản xứ để cùng nhau tạo ý thức cho công nhân Việt và giúp họ về pháp lý để tự bảo vệ quyền lợi”, Ts. Thắng trình bày. “Đồng thời chúng tôi cũng đặt vấn đề trách nhiệm của toà đại sứ Việt Nam đối với quyền và lợi ích của công dân Việt lao động ở Malaysia.”

Danh sách các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam cần tránh được đăng trên trang mạng camsa-coalition.org.

Văn phòng của Liên Minh CAMSA ở Malaysia cho biết hai tuần nữa anh NVL sẽ hồi hương.

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 40 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA

Nguồn: Mạch Sống

Phản hồi