WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhà trên cây (treehouse)

Nhà trên cây (treehouse) thiết kế mới của văn phòng Kiến Trúc Tham & Videgard Hansson là căn nhà vô hình
LIoyd, Toronto ngày 10.02.2009

Thiết kế & Kiến trúc

Đây là một loại kiến trúc trá hình được sử dụng từ khi con người làm ra kính soi: Những toà nhà được trang bị các vật liệu phản chiếu (reflective matrial) và lối kiến trúc này sẽ giúp nó hòa vào với môi trường xung quanh. Hầu hết các kiến trúc sư sử dụng kỹ thuật này để thuyết phục công chúng rằng những toà nhà cao sẽ không ảnh hưởng đến quan cảnh vì các vật liệu phản chiếu sẽ giúp phản ánh được bầu trời và thiên nhiên. Lối kiến trúc này thường làm cho các tòa nhà có vẻ biến mất đi, nhưng thực tế lại là một hộp kính lớn.

Tuy nhiên, một hộp kính vẫn có thể có nét tao nhã của nó, chẳng hạn như căn”nhà trên cây” này do văn phòng kiến trúc Tham & Videgard Hansson Arkitekter ở Thụy Điển sáng tạo. TreeHugger đã chọn “căn nhà trên cây” vì nó được thiết kế để giảm thiểu tác động về phong cảnh xung quanh. Và trong trường hợp này, dường như các kiến trúc sư đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật phản chiếu.

Nhà trên cây (treehouse)

Designboom nói rằng đây là một phòng ngủ của một khách sạn bao gồm một nhà bếp, nơi ngủ, nơi làm việc và một ban công.Tuy nhiên theo phóng đồ “Hiện không thấy có phòng tắm hoặc một cầu thang. Điều đó có thể cho khách một đêm không thoải mái, ít nhất là cho các khách hàng phụ nữ.”

Phản hồi