WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

18 Phản hồi cho “Phỏng vấn ông Lê Doãn Hợp, bộ trưởng Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam”

 1. KhôngLừaĐượcAi says:

  Thằng này tưởng mình thông minh, ví von, lý nuận cao siêu. Thử hỏi nó xem, cả thế giới đang đi lề nào, cả thế giới lạc hậu hơn đất nước Vn của chúng mày đấy hả?
  Thôi, chẳng qua Bộ thông tin cũng chỉ là cái loa rè của Đảng CS, bị Ban tuyên huấn TƯ chỉ đạo, nói lặp lại như con vẹt, nhiệm vụ chính của chúng mày là làm dân VN ngày một ngu đi.

 2. ghet qua says:

  ong nay het thoi , sap ve hu roi. an noi lung tung qua he,,,

 3. Phỏng Vấn says:

  Việc Lê Doãn Hợp bảo vệ và lý luận quanh co về các chính sách về thông tin văn hóa của chế độ CSVN là chuyện bình thường, không có gì lạ cả. Các chính trị gia Mỹ, Úc.v.v… cũng đều làm như thế cả để bảo vệ chính sách, quan điểm của mình. Nhưng việc không bình thường là cái ông phóng viên của đài phát hình không làm tròn vai trò của người phỏng vấn. Đó là xoáy hỏi để tìm sự thật từ Lê Doãn Hợp. Thí dụ trước câu trả lời về vấn đề tại sao không có tự do báo chí tư nhân, Hợp trả lời lý do chính là vì luật không cho. Bổn phận của người phóng viên là xoáy lại lý do tại sao luật không cho. Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp là ủy viên trung ưong Đảng phải là cha đẻ của bộ luật cấm tự do báo chí tư nhân, thì bổn phận của người phỏng vấn là phải hỏi cha đẻ của bộ luật đó lý do tại sao. Nếu không làm như thế thì ngồi đó đọc câu hỏi và để cho Hợp ê a trả lời như con két dể làm gì ? Xem ra khán thính giả của cái đài gì đó kể cũng hơi bị … dễ tính !!

 4. nguyễn bac says:

  Sao thằng Bộ Trưởng này dốt thế ? Bọn CSVN thằng nào cũng dốt như thằng nào…..Ăn nói mâu thuẫn, phát biểu ngu đần. VN lãnh đạo bởi hạng người này thì sao khá được.Phải lật đổ chế độ khốn nạn này.

 5. Hồ Hoàn Hảo says:

  Nghe thằng VC Lê Doãn Hợp phát biểu, tôi chỉ biết tự hỏi : Ai còn nhớ đến lời nhắn nhủ năm xưa của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu :

  “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM”

  Đây là chân lý ngàn đời cho những ai còn muốn tin theo lời dụ dỗ của bọn côn đồ này, hiện đang đè đầu cỡi cổ nhân dân VN mà cứ rêu rao là chúng đang “lãnh đạo” đất nước.

 6. vong quốc Dân says:

  chưa từng thấy trong lich sử một bộ tưởng ăn nói như du côn,láo khéo,bôi bác ,thật là xấu hổ

 7. hoang pham says:

  Không cần nghe hỏi cũng biết Việt Cộng thông tin này nói gì rồi
  Câu hỏi không quan trọng chủ yếu là học thuộc bài bấm nút trả bài là xong nhiệm vụ
  bộ mặt nhìn láo cá giọng trọ trẹ tiếng Nghệ An nghe chói lổ nhỉ thấy mother
  VC thì chả có tn nào có phong cách toàn đám âm binh cô hồn ăn nói vô văn hóa

Phản hồi