WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chiêm ngưỡng các sân vận động Euro 2012

Còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra các trận đấu Euro 2012 trên 8 sân vận động thuộc Ba Lan và Ucraina. 6 sân được hoàn toàn xây mới, 2 sân thuộc Ucraina được đại tu nấng cấp. Các sân đều có mái che, chỗ dành cho VIP cũng như chỗ cho người tàn tật.

1- Gdansk (Ba Lan): Sân bắt đầu xây dựng vào mùa xuân 2009 và hoàn thành vào 6/2011. Từ đó đến nay đã diễn ra một số trận giao hữu. Trong khuôn khổ Euro 2012 sẽ có 3 trận đấu tại đây.

Sân có 44.000 chỗ ngồi. Sau Euro 2012, câu lạc bộ địa phương là Lech Gdansk sẽ sử dụng tiếp tục sân này.

Sân Gdansk đã đoạt giải về mẫu kiến trúc đẹp năm 2012.

2- Sân Poznan (Ba Lan)

Sân được xây dựng xong vào mùa hè 2010, hoàn thành sớm nhất trong số 4 sân vận động được xây dựng phụ vụ cho Euro 2012 ở Ba Lan. Từ đó tới nay đã diễn ra nhiều trận đấu trong nước và quốc tế.

Sân có 44.334 chỗ ngồi.

Trong giải Euro 2012 sẽ có 3 trận đấu diễn ra. Sau giải, 2 câu lạc bộ của thành phố Poznan là Lech và Warta sẽ sử dụng sân này.

3. Sân Wroclaw (Ba Lan)

Sân được xây dựng từ mùa hè 2009 và hoàn thành sau 2 năm. Sẽ có 3 trận trong giải Euro diễn ra tại đây.

Sân gồm 42.711 chỗ ngồi.

Sau giải, câu lạc bộ Śląsk Wrocław sẽ tiếp quản sân vận động.

4. Sân Warszawa (Ba Lan)

 

Đây là sân vận động quốc gia của Ba Lan. Được khởi xây từ 2009 và hoàn thành cuối năm 2011. Sân được xây dựng trên cơ sở một sân vận động cũ, từng là nơi buôn bán của hàng chục ngàn người Ba Lan và các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Hàng ngàn người Việt Nam, trong 20 năm trời đã xây dựng cơ nghiệp từ khu chợ sân vận động này.

Sân có 55.920 chỗ.

Sau giải, đây sẽ là nơi dành cho các trận đấu quốc gia và quốc tế và những sự kiện văn hóa, giải trí, ca nhạc tầm cỡ quốc gia.

5. Sân Donieck (Ucraina)

Sân hoàn thành vào tháng Tám năm 2009. Sân được xây với sự tài trợ của nhà doanh nghiệp nổi tiếng Ucraina Rinat Achmetow.

Sẽ có 3 trận trong khuôn khổ giài Euro diễn ra tại đây.

Sân gồm 51.504 chỗ.

6- Sân Metalist tại Kharcop (Ucraina)

Sân được xây dựng từ năm 1925 và đã qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp. Sân được hiện đại hóa, làm mới vào năm 2009 để phục vụ cho Euro 2012, với 3 trận đấu tại đây.

Sân có 41.111 chỗ ngồi.

7. Sân Kiew (Ucraina)

Sân được xây dựng từ năm 1923 và trải qua nhiều lần nâng cấp, sửa chữa, sẽ diễn 3 trận đấu tại đây.

Sân có 69.004 chỗ ngồi.

8. Sân Lwow (Ucraina)

Sân được xây mới trên nền một sân vận động cũ, việc xây dựng hoàn thành cuối năm 2011. Nơi đây sẽ diễn ra 3 trận giải Euro và sau đó câu lạc bộ Karpart sẽ tiếp tục sử dụng.

Sân gồm 33.400 chỗ ngồi.

 

Đàn Chim Việt tổng hợp.

 

Phản hồi