|

Thấy gì trong bài viết của Trung tướng Tô Lâm?

 to-lamChính thể Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thành, phát triển gắn với Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hệ tư tưởng của giai cấp vô sản phát huy vai trò cách mạng trong xã hội Việt Nam với thiết chế tương ứng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với các tổ chức khác thuộc hệ thống chính trị của đất nước.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, có vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng của lực lượng lãnh đạo xã hội và của toàn dân, cần thiết có quy định những nội dung về bảo vệ Tổ quốc và các lực lượng vũ trang nhân dân. . .

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, giáo dục, rèn luyện; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tất yếu, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Từ đoạn trích dẫn trên lấy trong bài viết của Tô Lâm, Trung tướng, Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công An, đăng trên TTXVN ngày 17 tháng 3 năm 2013 góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 với nhan đề “Cơ Sở Khoa Học của Các Quy Định về Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân trong Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992” chúng ta có thể nhìn thấy một số sự thật.

SỰ THẬT THỨ NHẤT:

Hiến Pháp là đạo luật cơ bản, thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng của lực lượng lãnh đạo xã hội . . .”   Ngài Tô Lâm đã xác định một sự thật không thể chối cãi là hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được viết ra là để bảo vệ kẻ cầm quyền.  Nói theo kiểu “có văn hóa” thì ĐCSVN chính là hiến pháp của toàn dân.  Nói theo kiểu giang hồ, TỤI TAO CHÍNH LÀ HIẾN PHÁP CỦA TỤI BÂY.  Cái đuôi “và nhân dân” chỉ là những từ vô nghĩa dùng để ngụy trang cho sự ngạo mạn và khinh bạc nhân dân của giới cầm quyền hiện nay.

SỰ THẬT THỨ HAI:

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực . . . Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tất yếu, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.”  Ngài Tô Lâm đã xác định một sự thật không thể chối cãi là quyền lực của cơ chế cai trị hiện nay là thứ quyền lực bắt đầu từ sức mạnh của bạo lực trong quá khứ và vẫn tiếp tục tựa trên sức mạnh của bạo lực trong hiện tại, do ĐCSVN dựng lên cho riêng ĐCSVN và vì quyền lợi của ĐCSVN.  Hai chữ nhân dân chỉ là bình phong che đậy bản chất của một “băng đảng” tội ác nấp sau danh nghĩa nhân dân để khống chế toàn thể nhân dân.

SỰ THẬT THỨ BA:

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam . . . có vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam . . .”  Ngài Tô Lâm đã xác định một sự thật không thể chối cãi là lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một “công cụ” của ĐCSVN chỉ biết trên hết là bảo vệ ĐCSVN và bảo vệ cơ chế cai trị do ĐCSVN dựng lên. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc chỉ là thứ yếu so với những nhiệm vụ được cho là “vô cùng quan trọng” đó. Như vậy, với sự khẳng định của những kẻ đang cầm quyền hiện nay, cái gọi là lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trên danh nghĩa thực ra chỉ là lực lượng vũ trang bảo vệ ĐCSVN được ngụy trang dưới danh nghĩa nhân dân.  Không có gì để ngạc nhiên về thái độ “cấm người dân bày tỏ lòng yêu nước” của ĐCSVN và giới cầm quyền hiện nay.

SỰ THẬT THỨ TƯ:

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, giáo dục, rèn luyện; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.” Ngài Tô Lâm đã xác định một sự thật không thể chối cãi là ĐCSVN luôn luôn coi lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là “sở hữu” của ĐCSVN và chỉ sở hữu bởi ĐCSVN, một tập thể quân sự của “những nô lệ chính trị” phải phục tùng theo mệnh lệnh của ĐCSVN (chứ không phải là phục tùng mệnh lệnh lịch sử hay mệnh lệnh nhân dân như ảo tưởng). Thái độ “ép buộc sự tùng phục tuyệt đối” này của ĐCSVN không khác thái độ của những tổ chức tội phạm ép buộc sự tùng phục tuyệt đối của những lực lượng vũ trang do họ lập ra và tài trợ. Nói một cách khác, nếu ĐCSVN buộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nổ súng chống lại nhân dân thì họ cũng sẽ phải làm, hoặc nếu như Bắc Kinh mua chuộc và khống chế 13 nhân vật đầu não của ĐCSVN thì lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cũng phải tuyệt đối phục tùng dầu biết rõ họa mất nước.

SỰ THẬT THỨ NĂM:

Cần thiết có quy định những nội dung về bảo vệ Tổ quốc và các lực lượng vũ trang nhân dân.”  Ở đây ngài Tô Lâm đã nhắc tới hai chữ tổ quốc nhưng là thứ Tổ Quốc trong ngữ cảnh “chính thể Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thành, phát triển gắn với Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.”  Như vậy, ý của ngài  Tô Lâm là gì?  Nói một cách khác cho dễ hiểu, tổ quốc của ngài Tô Lâm và của ĐCSVN không phải là Tổ Quốc Việt Nam mà là TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Hồ Chí Minh đã từng xác định khái niệm TỔ QUỐC XHCN như sau: “Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, nhân dân Việt Nam ta luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại và coi Liên Xô là Tổ quốc của cách mạng, Tổ quốc thứ hai của mình.”  (Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 11, trang 166).

Và Hồ Chí Minh cũng đã di chúc rằng đến khi chết ông ta sẽ tìm về với cái TỔ QUỐC XHCN nơi đó có Các Mác và Lê Nin: “Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.” (Nguồn: Di chúc Hồ Chí Minh).

Rõ ràng là Tổ Quốc Việt Nam, nơi có Hùng Vương và bao nhiêu vị anh hùng Việt Tộc đã dựng nước và giữ nước suốt mấy ngàn năm, cái tổ quốc mà tôi và các bạn luôn yêu thương và bảo vệ, không hiện hữu trong tâm thức cũng không nằm trong trái tim của Hồ Chí Minh.

Trung tướng PGS, TS Nguyễn Tiến Bình đã từng xác định cái gọi là TỔ QUỐC XHCN trong tâm thức và định hướng của những kẻ cầm quyền ngày nay: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dẫn đến sự ra đời của Tổ quốc XHCN – một Tổ quốc kiểu mới trong lịch sử nhân loại được đặc trưng bởi chế độ xã hội XHCN.”  Và với họ bảo vệ tổ quốc có nghĩa là “Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một quy luật khách quan, là nhiệm vụ chiến lược cơ bản, trọng yếu và xuyên suốt gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tổ quốc xã hội chủ nghĩa.” (Nguồn: TS Nguyễn Tiến Bình, “Cách mạng Tháng Mười và một số vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Cộng sản Số 19 (139) năm 2007).

Đại Tá Đỗ Đắc Yên cũng xác định sứ mạng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là phải bảo vệ TỔ QUỐC XHCN:  “Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một thể thống nhất, phản ánh sâu sắc sự kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, thấm nhuần học thuyết Mác-Lênin, sự tiếp thu và vận dụng kinh nghiệm cách mạng thế giới và từ chính thực tiễn công cuộc quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Tư tưởng đó của Người đã được thực tế lịch sử với những chiến công lừng lẫy của dân tộc chứng minh là đúng đắn. Tư tưởng đó đã đóng góp vào sự phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc XHCN.” (Nguồn: Đại Tá Đỗ Đắc Yên, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân”).

Không phải chỉ có một Hồ Chí Minh hay một Trung Tướng Nguyễn Tiến Bình hay một Đại Tá Đỗ Đắc Yên mà là toàn thể ĐCSVN đều hướng về cái gọi là TỔ QUỐC XHCN: “ĐH lần thứ X Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình diễn ra từ ngày 14 đến 20-10-1986, có 444 đại biểu tham dự. ĐH đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng tình hình và tìm ra giải pháp khắc phục. Do chịu nhiều tác động nên chỉ 4/8 chỉ tiêu ĐH đề ra đạt kế hoạch. Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng đề ra là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, ĐH xác định mục tiêu, năm 1986-1990” (Nguồn: Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 1930-2000, NXB Hà Nội – 2004 và Các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tây 1947-2005, tháng 8-2005).

ĐCSVN với cái TỔ QUỐC XHCN của những kẻ cầm quyền đất nước hiện nay đã thẳng tay khinh miệt và phủ nhận một Tổ Quốc Việt Nam trải hơn bốn ngàn năm. Vậy mà, Đại Tá Đỗ Đắc Yên đã dám trơ trẽn lên giọng “kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.”

Suốt hơn bốn ngàn năm đó, công lao của tiền nhân Việt không thể tính bằng con số. Công lao đó không có một cuốn sử ký nào có thể diễn tả trọn vẹn và chân thật hơn được 4 chữ Tổ Quốc Việt Nam.  Bất cứ một người Việt nào, dầu sống ở nơi đâu và chết ở nơi đâu, cũng phải biết tri ân công lao đó của tiền nhân Việt.  Và không có một sự tri ân nào của dân Việt đối với tiền nhân Việt thành kính hơn là biết trân trọng 4 chữ Tổ Quốc Việt Nam.

Tương lai của một dân tộc được củng cố bởi giá trị của cội nguồn cùng sự truyền thừa liên tục. Và không có một sự nối kết nào từ quá khứ khởi sinh của dân tộc tới hiện tại và tương lai của dòng sinh mệnh Việt mạnh mẽ hơn là 4 chữ Tổ Quốc Việt Nam. Vậy mà, những đứa con vong bản và bội tình, những kẻ cầm quyền đang thao túng đất nước, đã đem cái thứ TỔ QUỐC XHCN để thẳng tay phủ nhận Tổ Quốc Việt Nam lại còn dám tráo trở mạo nhận hai chữ “nhân dân.”

Nói tóm lại ngài Tô Lâm đã xác định một sự thật không thể chối cãi là ĐCSVN và những kẻ cầm quyền hiện nay đã từ bỏ Tổ Quốc Việt Nam truyền thống. Với họ, họ đã có một tổ quốc kính yêu khác là TỔ QUỐC XHCN, nơi đó có tổ tiên của họ là Các Mác và Lê Nin.

SỰ THẬT THỨ SÁU:

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.”  Ngài Tô Lâm đã khẳng định là người dân chỉ được an toàn trong giới hạn của những thứ quyền do chính họ ban phát và chỉ được hưởng những lợi ích do chính họ bố thí.  Đòi hỏi những thứ vượt ngoài “vòng đai ban phát” thì mọi sinh mạng đều là “cá nằm trên thớt.”  Đối với ĐCSVN và những kẻ cầm quyền hiện nay, không có cái gọi là “quyền đương nhiên của con người” và cũng không có cái gọi là “bình đẳng lợi ích cho mọi công dân.”  Hai chữ nhân dân chỉ là ngôn ngữ bình phong để che đậy sự thật là cả một khối lớn dân tộc bị đối xử bất công, cả một khối lớn dân tộc bị chà đạp và khinh miệt bởi những người cầm quyền có cùng màu da và tiếng nói, và cả một dân tộc bị giam hãm ngay trên đất nước mình bởi một định hướng ngoại lai gọi là XHCN và bởi một nhóm người gọi là thành phần lãnh đạo của ĐCSVN.

Còn nhiều sự thật nữa trong bài viết của Tô Lâm.  Nhưng thiết nghĩa chỉ với 6 sự thật này cũng đã đủ để cho chúng ta nhìn ra “nanh vuốt” của ĐCSVN và những kẻ cầm quyền hôm nay. Và trong thế giới này chúng ta chỉ có hai sự chọn lựa: tự mình tham gia định hình cái xã hội mà mình đang sống hoặc là tiếp tục để cho kẻ xấu ác áp đặt. Sự chọn lựa là của mỗi người.

© Nguyễn Trung Chính

(Tác giả gửi đăng)

 

 

 

 

 

 

 

6 Phản hồi cho “Thấy gì trong bài viết của Trung tướng Tô Lâm?”

 1. Hi x Pham says:

  Cac ngai giac Cong cho den hom nay 14 thang 7 nam 2014 van con ra ra danh Tay, danh My, danh
  Nguy. Nhung van khong dan noi, dam viet ai da ky giay cho Tay, cho Tau Cong vao de giet dan Viet,
  pha dat Viet. Do chinh la ngai Ho chu tich cua rieng cac ngai day nhe. Khong ai khac dau. Ngai Ho chu
  tich. Cac ngai co biet hay khong muon biet hay co tinh ke do vay cho nguoi khac la Ong Bao Dai.
  Ngai Ho chu tich cua cac ngai con la cuu Thieu ta trong De 8 lo quan Tau Cong day, cha de la ngai
  Mao chu tich day. Cac ngai giac Cong co biet hay khong muon biet.

 2. Nguyễn Tấn Trung says:

  Tôi hỏi thật anh tướng Tô Lâm:

  1 – Cái trình độ hiểu biết của anh tới đâu mà không biết cái chủ nghĩa Macx- Lenin là cái tầm bậy là chuyện hoang tưởng, là tội ác nhân loại đã là cho nhiều tỉ người đói khát lầm than, để giết cả tram triệu người cô tội, Còn cái tư tưởng Hồ Chí Minh là cái ngu si nông cạn tin theo cái tần bạy là chủ nghia Macx-Lenin phát động giai cấp đấu tranh để cướp của giết người,làm cho đất nước nát tan, toàn dân thống khổ và hơn 2 triệu dân lành chết oan.
  2 – Nếu hiến pháp đúng như anh nói thì để cái đảng cướp của anh tự viết tự sữa chứ cần gì phải hỏi ý kiến cho tốn công phí của.
  3 – Sao trình độ anh như cậy mà được lên tới chức Trung tướng là sao vậy anh anh Tô Lâm ?

 3. T. says:

  “Chính thể Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thành, phát triển gắn với Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hệ tư tưởng của giai cấp vô sản phát huy vai trò cách mạng trong xã hội Việt Nam với thiết chế tương ứng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với các tổ chức khác thuộc hệ thống chính trị của đất nước….”
  tt Tô Lâm hãy nói thử tên của bất cứ người nào trong bộ chính trị, các bí thư quận huyện, thành phố, tỉnh ,…xem có ai là VÔ SẢN không?

 4. luoibo says:

  Người ta thường chỉ kẽ PHẢN QUỐC – PHẢN DÂN TỘC là những kẽ *( HẠI DÂN , BÁN NƯỚC ) chứ không ai nói …Những kẽ hại * ( NHÓM LỢI ÍCH bán ĐẢNG ) cả . (Tô Lâm ) là tiến sĩ dỏm , tiến sĩ giấy , tiến sĩ xài = giả ,GS là ông dạy cho các lực lượng vũ trang , dân phòng , du kích phường xã khi chỉnh huấn QS , nên đảng cs phong hàm phó giáo sư . Tô Lâm nghe đâu là lính tay sai của Nguyễn Văn Hưởng thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng chuyên đàn áp bắt bớ những người dân …nhân sĩ trí thức yêu nước biểu tình chống Trung Cộng đưa vào các trung tâm PHNP hoặc nhà giam Hỏa Lò . Tô Lâm là cán bộ CA mẫn cán hết lòng tận tâm phục vụ đảng đến hơi thở cuối cùng , chắc là cháu của Trần QUốc Hoàn

 5. nguenha says:

  Tất cả phân tích của NTC về bài viết của Tướng Tô-Lâm ,không có chi sai.Nhưng để cụ thể hơn,tôi xin nêu môt vài điều: –Đọc tiêu đề;” cơ sở khoa học của các quy định về LLvủ trang trong dự thảo Sủa đổi HP”
  Lại một lần nửa từ ngử”khoa-học’bị “cưởng-hiếp”.Chắc quý vị dễ dàng nhận ra ,dưới chế độ CSVN
  hai chữ “khoa học” bị lạm phát.Từ “đồng chí” Xả cho đến trung-ương,mở miệng ra cho một vấn đề nào ,
  có chút-lý-luận thì lập tức Cán-ngố đem chữ “khoa học” chen vào,như như một động thái “cả vú lấp
  miệng em’,một hành vi “trấn áp’ tri thức!! Trong lúc họ không biết rằng trình độ khoa-học của cả nước so với Lân-bang dưới mức trung-bình!! Này đây,cái trình độ”khoa học” của Tướng-PGS-TS Tô-Lâm: Ông bảo Lực-
  lượng Vũ trang do DCS tao ra—–>nếu thế, sao lại gọi là QĐ nhân dân, CA nhân dân.??Đó có phải
  là Dối trá không??Dối trá sao gọi là Cơ-sở khoa-học đươc??—Tổ Quốc đối với Tô-Lâm phải là XHCN.
  Như vậy nước VN chỉ có mới đây ,từ 1945,trên 1/2 thế-kỷ.Trong lúc Lịch sử dựng nước đã hơn 4000
  năm.Hay ông bảo Tổ-quốc khác với Đất-nước.Đó phải chăng là Cơ-sở khoa-học mà TL muốn nói??
  Nói cho cùng,Ông tướng TL chẳng qua là “CŨNG CỜ ,CŨNG BIỂN,CŨNG CÂN ĐAI–CŨNG GỌI ÔNG NGHÈ CÓ KÉM AI” Ông TS giấy!!. Có lẽ 2 chữ Tô-Lâm nên viết tắt TL(tào-lao).thì đúng hơn.

 6. Lê Dân Việt says:

  Từ trước tới nay, tôi vẫn nói rằng: “Hiến pháp” hay “luật pháp” của đảng CSVN chỉ là một bộ luật rừng của bọn thảo khấu giang hồ đưa ra để bảo vệ quyền lợi của bè đảng cướp ngày CSVN, chứ đâu phải là luật lệ để bảo vệ quyền lợi của đại đa số dân thường Việt nam. Vì vậy, bàn về hiến pháp, hay luật lệ của chúng đưa ra có khác nào thừa nhận sự hiện hữu của chúng. Vậy mà mấy ông trí thức cứ ồn ào tranh với trả luận với lũ thảo khấu giang hồ CSVN làm gì cho tốn giấy mực.

  Cách tốt nhất xé bỏ tất cả những gì chúng lập ra như cái gọi là hiến pháp liếng vào thùng rác, lập một hiến pháp mới để bảo vệ quyền lợi của người dân, qua một cuộc cách mạng mới, xuống đường kéo cổ lũ bán nước hại dân ra mà hành tội, rồi lập ra một trật tự mới. Cư nhắm vào đám lãnh tụ đầu gấu mà làm thịt vài thằng là mọi chuyện yên ổn cả.

Phản hồi