WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ý nghĩa của Tiền Tài

LTS. Gần đây chính sách đổi mới “Kinh tế Thị Trường Theo Định hướng Xã hội Chủ Nghĩa” đã tạo nên một thành phần, một giai cấp mới ở Việt Nam, gọi nôm na là “tư bản đỏ”. Tư bản đỏ xin được coi là các đại gia, các doanh nhân thế phiệt giàu có, quyền thế hoặc có móc nối, quen biết lớn với giới quan chức trong bộ máy chính trị và quyền lực Việt Nam. Những người này nghĩ gì về sự giàu sang ‘mới có’ của họ? Chúng ta có thể đối chiếu những suy gẫm, xét đoán của mình với sự thăm dò của tờ Wall Street Journal trong bài sau đây:

Nhiều người thường nghĩ nguyên do theo đuổi sự giàu có là một thói quen phổ cập. Loài người, trong bản ngã, lúc nào cũng ưa chuộng sự thoải mái, mong muốn quyền hành cũng như thích có sự chọn lọc và phóng khoáng do tiền tài và của cải mang lại.

Tuy nhiên trên thế giới đã có những khác biệt tùy theo vùng miền về ý nghĩa của sự giàu có.

Theo nghiên cứu của Barclay Wealth Insights (Những Phát hiện về Giàu Sang) được Barclay Wealth và Ledbury Research cho biết sáng nay: các thị trường giàu có đang lên có cái nhìn rất khác biệt với giới giàu sang cũ của Âu châu hay những tiền tài thế phiệt mới hơn của Mỹ.

Tiền là gì? Ảnh: flickr

Nghiên cứu thăm dò 2000 người trên 20 quốc gia có vốn (tài sản) đầu tư từ 1.5 triệu trở lên. Những nhân vật này chia sẻ một số chủ đề chung: phần lớn những người có tiền của ở nhiều nơi trên thế giới đồng ý rằng giàu sang giúp họ sắm sửa những sản phẩm thượng hảo hạng mà sự phú quý mang lại cho họ sự tự do chọn lựa trong đời sống. Phần đông cũng cho rằng sự vinh gia phú quý là phần thưởng của sự làm lụng và công sức.

Trong sự khác biệt cũng có nhiều điều lý thú:

Sự nể trọng:

Người Á châu và Nam Mỹ có xu hướng (49% và 47%) cho biết “sự giàu sang mang lại cho tôi sự kính nể của bạn bè và gia đình” Chỉ có 28% người Âu châu và 38% người Mỹ nói rằng sự kính nể là một phần tử của sự giàu sang.

Làm chuyện Từ Thiện

Hai phần ba những người thăm dò ở Mỹ và Châu Mỹ La-tinh cho biết là tiền tài cho phép họ đóng góp cho chuyện từ thiện so với 57% ở Âu châu và 66% ở Á châu.

Hạnh phúc

Khoảng 2 phần 3 người Âu châu và Mỹ nói rằng tiền tài làm cho họ sung sướng. Nhưng điều này chó nhiều ảnh hưởng ở những nơi đang phát triển: 76% người Á châu và Mỹ La-tinh cho rằng tiền tài làm cho họ sung sướng.

Tiêu xài

Những người Âu châu giàu có thường có chiều hướng bỏ tiền trang hoàng nội thất và đi du lịch. Có lẻ người Mỹ La-tinh dùng tiền cho chuyện học vấn nhiều hơn. Trong khi người Hoa kỳ qua mặt các sắc dân khác trong chuyện từ thiện (được tính là chuyện tiêu xài trong thống kê)

Chúng ta có thể có một số suy đoán trong những khác biệt này. Cụ thể nhất, Hoa kỳ có một hệ thống thuế vụ chính thức và thích ứng cho việc làm thiện nguyện hơn những nơi khác trên thế giới. (Có thể vơ đủa cả nắm khi nói rằng người Mỹ giàu lòng hảo tâm nhất?)

Hơn nữa, nạn kinh tế suy xụp toàn cầu có thể làm hoen ố hình ảnh của người giàu có — ngay cả đối với chính họ. Cuối cùng, nước nào hưởng thụ sự giàu có lâu đời nhất cũng chính là nước không màng đến sự khâm phục và chú ý của người khác về sự giàu sang đã mang đến cho họ.

Các bạn có thể thấy hay cắt nghĩa được chiều hướng nào dựa trên những khác biệt vùng miền này?

Nguồn bản Anh ngữ: The Meaning of Wealth Translated around the World

© Đàn Chim Việt

Phản hồi