|

Đức Huỳnh Phú Sổ khai dân trí

Chúng ta thường nghe quan chức cộng sản tuyên bố dân trí nước ta còn thấp, cần “KHAI DÂN TRÍ” không thể có dân chủ tự do ngay. Đáng tiếc, lập luận trên được nhiều người tin theo, nhưng chưa ai biết phải khai thông cái gì, khai để làm gì, khai như thế nào và khai bằng cách nào.

Mỗi tôn giáo đều có những điều hay lẽ đẹp riêng. Tôi có cơ duyên vào năm 1981 được sống trong một gia đình Hòa Hảo tại kinh Đồng Tiến, tỉnh Đồng Tháp. Gần đây được gần gũi với Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH Thuần Túy, nên được biết chút ít về Đạo và Thầy.

Bài này được viết và phát biểu nhân Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH) Lần Thứ 76 tại tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi.

Hòa Hảo là con đường cho những người chọn tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại, để hành Đạo.

Để giữ trọn tứ ân, tín đồ Hòa Hảo phải tránh Tam nghiệp gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.

Tránh nghiệp bằng cách từ bỏ Thập ác. Mười điều ác là sát sanh, đạo tặc, tà dâmlưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Còn là những tội lỗi do ý tưởng: tham lam, sân nộ, mê si.

Khi đã trừ được ba nghiệp chướng, tín đồ Hòa Hảo phải thực hành Bát Chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định.

PGHH không chỉ dựa trên ‎giáo lý nhà Phật mà còn gạn lọc những điều hay lẽ phải của các tôn giáo khác như Nho giáo và Lão giáo để hòa đồng trong tinh thần dân tộc.

Con đường tu thân mà Đức Thầy đề ra đậm sắc thái Việt Nam lấy tư tưởng Tam giáo đồng nguyên (Phật, Nho và Lão giáo) làm căn bản.

Người tu hiền Hòa Hảo tự mình cầu nguyện Phật, Thầy, Ông Bà, Tổ Tiên, Đất Nước. Họ tự mình rèn luyện để giữ trọn tứ ân. Họ không sát sinh, làm lành lánh dữ, giúp đỡ lẫn nhau, tu thân, tu tại gia, thực hành tinh thần yêu thương nhân loại và vạn vật.

Nhìn chung Đức Thầy khai sáng Đạo trên tình nhân bản, lấy con người làm gốc, lấy tính khai phóng đưa con người đến chân thiện mỹ làm hướng đi và lấy tinh thần dân tộc làm căn bản.

Nhân bản, khai phóng và dân tộc sau này đã được lấy làm triết lý giáo dục cho miền Nam Việt Nam và đã được đưa vào Hiến Pháp nền Đệ Nhị Cộng Hòa.

Chỉ sau vài năm Đức Thầy đã quy tụ được hằng triệu tín đồ. Từ đó, Thầy khai dân trí bằng cách mang đạo vào đời, mang tứ ân vào chính đảng chính trị, sáng lập Đảng Dân Xã. Một đảng chính trị với chủ trương toàn dân chính trị, chống độc tài dưới bất cứ hình thức nào và chủ quyền thuộc về nhân dân.

Toàn dân chính trị là tư tưởng dân chủ tuyệt đối, dân chủ phân quyền, dân chủ hạ tầng. Thầy thực hiện dân chủ bằng cách gieo ý thức chính trị vào quần chúng, trao chủ quyền cho người dân, mọi người đều có quyền thực hành và tham gia chính trị một cách bình đẳng.

Cấu trúc của Đạo từ địa phương đến trung ương đều sinh hoạt một cách dân chủ. Các Ban Trị Sự đều là những người có tài có đức do tín đồ bầu chọn.

Còn Dân Xã Đảng nhanh chóng phát triển và đóng góp tích cực cho đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng nền dân chủ đa đảng tại miền Nam.

Tư tưởng toàn dân chính trị đã gắn liền với môn Công Dân Giáo Dục, giúp học sinh miền Nam trở thành những công dân tốt với ý thức chính trị và ý thức dân chủ cao sẵn sàng đóng góp cho gia đình, đất nước và nhân lọai.

hps

Đức Hùynh Phú Sổ còn kêu gọi tín đồ Hòa Hảo tích cực tham gia chính trị: “tất cả anh em tín đồ, nếu thấy mình còn nặng nợ với Non Sông, Tổ Quốc, thương nước thương dân, hãy tham gia đảng mà tranh đấu. Ðây (đảng Dân Xã) là phương tiện để anh em tín đồ hành sử Tứ Ân“.

Trước năm 1975, mặc dù đất nước đang trong hoàn cảnh chiến tranh, những khu vực có nhiều tín đồ Hòa Hảo đều là những khu vực thanh bình thịnh vượng. Chính quyền và người dân chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh. Người dân địa phương sống thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Sau biến cố 1975, các Tôn giáo đều bị ngăn cản hoạt động, các Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH từ địa phương đến trung ương đều bị giải tán, các tín đồ Hòa Hảo vẫn tiếp tục giữ Đạo theo Thầy và Đạo Hòa Hảo vẫn tiếp tục phát triển.

Bỏ nước ra đi các tín đồ Hòa Hảo vừa lo việc định cư vừa tiếp tục xây dựng Đạo, xây dựng cộng đồng và yểm trợ quốc nội đứng lên giành lại tự do.

Những hạt mầm Đức Thầy gieo 76 năm về trước nay ươm hoa nở nhụy khắp nơi.

Trình độ học vấn của người Việt 76 năm về trước chắc phải thua xa trình độ ngày nay, nhưng mãi đến hôm nay dân mình vẫn nghèo nước mình vẫn yếu, xã hội vẫn suy đồi, tựu trung vì độc tài cộng sản.

Thực tế cho thấy đất nước càng dân chủ thì càng phát triển, người dân càng bình đẳng bình quyền thì họ càng ấm no hạnh phúc.

Ngẫm cho cùng việc mang đạo vào đời, mang tứ ân vào chính trị khai tâm và khai trí toàn dân do Đức Huỳnh Phú Sổ chủ xướng vẫn còn nguyên giá trị như ngày nào.

Biển Đông đã nổi sóng, người Mỹ đã xoay trục về Á châu. Nội tình đảng Cộng sản phân hóa trầm trọng. Nhiều dấu hiệu bên trong đảng Cộng sản có nhiều người mong muốn xoay trục với Mỹ. Xã hội thì loạn lạc, dân tình thì đói khổ. Những yếu tố trên giúp chúng ta tự tin sẽ sớm có thay đổi chính trị.

Hơn lúc nào hết mỗi người trong chúng ta cần tìm hiểu điều hay lẽ đẹp của người xưa để lại.

Hơn lúc nào hết mỗi người trong chúng ta cần tìm hiểu suy ngẫm những điều Đức Thầy truyền dạy.

Hơn lúc nào hết chúng ta cần theo lời Thầy dạy đứng lên cứu quốc, giành lại tự do và xây dựng một Việt Nam mới tự do dân chủ và giàu mạnh.

6/07/2015, Melbourne, Úc Đại Lợi

© Nguyễn Quang Duy

© Đàn Chim Việt

 

10 Phản hồi cho “Đức Huỳnh Phú Sổ khai dân trí”

 1. thíchđũthứ says:

  Đã gọi là Phật Giáo thì cũng là do đạo Phật của Thích Ca bên Tây tạng mà phát ra ,qua TQ đến VN và qua Thai lan đên Ailao Cao mên nên đạo hơi khác tí xíu nhưng căn bản vẫn là đạo Phật mà ra..Nghe Ông Bãy Thiện giãng đạo của Đức Thầy thì thấy đó là những điêu mà các thầy chùa cũng từng giãng tới ,chớ có gì lạ đâu ?
  Lạ là bình dân hơn ,hơp với lớp bình dân bá tánh ,dể thấm vào não của người qua nhũng bài giãng khô khan biến thành thơ lục bát, hò vè cũng chuyên chở đạo lý của đấng thế tôn. Nó rất hạp với người Nam Bộ dẻ giãi và sởi lởi… Như con người tin đạo Cao Đài (do cầu cơ thờ Chúa Phật và cả Victor Hugo…) hay sau này có đạo Dừa ….Có tính cách một phần do chính trị đẫy đưa . Như Cao Đài ,Hòa Hão đều chống Pháp,đạo Dừa hhhg Q/C(trưng bày con mèo và con chuột sông chung hòa bình trong cái lồng…..).Đạo dừa còn không hợp tác vói QG,trốn quân dịch thì vào “chiến khu: Ông Đạo mà tu. Lơi dụng đó .VC cũng len lỏi vào ,hoạt đồng xong chạy vào Cồn Phụng ,,,phụng sự thầy !
  PGHH không phải là tôn giáo mới. Nó như đạo Tin Lành bên CG .(đạo Phật cãi biên cho hợp thời thê! Đức Thầy là người QG ,chống Pháp dù học trường Pháp nhưng VC giết các đãng phái ,giáo phái khi kêu gọi họ hớp tác ,và rồi phản bội họ Tội lớn nhất của CS làđã thũ tiêu giáo chủ PGHH khi mời họp Liên tôn nên gây căm thù trong giới HH.Họ căm thù VC ,quyết trả thù cho giáo chủ của họ . Sau 54 ,họ mới đem quan đội về vói N DD thành QDQG (trước là Q Đ HH ô hợp gióng Bình xuyên ,cao đài) Và họ vẫn cương quyết chống cộng,cực đoan chống cộng cho tới ngày nay. Có thể nói “Mói thù giết đáng giáo chủ của họ mà họ tôn sùng coi như Phật tái sinh đã làm họ không đọi trời chung vói csvn”.
  PGVNTN tụ thiêu khi chống cụ Ngô chí sĩ, nhưng sau 75 thì không tháy Ai tự thiêu đe phản đối cs mà có vẻ hợp tác chặt chẻ kiếm tiền bá tánh đẻ một cho mình ,hai cho dãng cs. Nhìn PGVN ở Cali /SJ thì thấy PG đã tân trang nhiều lắm . Tín đò rât đông vì ai cũng sợ đọa địa ngục (ai cũng có tội hết) và các thầy xây chùa rât “hoành tráng” (có tài kinh doanh !).
  (tđt)

  • thích đũ thứ says:

   (viết thêm cho trọn nghĩa):
   Trái lại PGHH đã chống đối mạnh mẻ và đã có nhiều chức sắc trong GH của Đức Thầy đã “TỰ THIÊU” đẻ chống đối và phản đói CSVN kẻ đã là cựu thù nay cố tình pháđạo,chia rẻ đạo và o ép đạo đẻ đạo gặp muôn vàn khó khăn,bức bối !
   Đây cũng là diều đáng xiễn dương đạo của Đức Thầy: đạo nhập vào đời.,đạo nhập vào tổ quốc
   Đạo “YÊU NƯỚC” (không yêu XHCN/CSCN).!
   Thì chính Đức Huynh Phú Sổ là Người QG yêu nước mà !
   (tđt)

 2. CON NGƯỜI VÀ CÁI TÂM

  Con người cốt ở cái tâm
  Còn như thân xác thập phần bá vơ
  Xác thân mà được tôn thờ
  Cái tâm như thể bơ vơ giữa đời !

  Xác thân cho dẫu trời ơi
  Chỉ là công cụ vạn thời cho tâm
  Cho nên chính trị hà rầm
  Cái tâm chà đạp chỉ hầm lạ gì !

  Vậy nên Lão tử vô vi
  Từ bi đức Phật cũng vì cái tâm
  Cả như Khổng tử tinh thông
  Đề cao nhân bản cái tâm hàng đầu

  Trật chìa anh Mác toàn râu
  Tôn thờ vật chất đạp đầu cái tâm
  Đấu tranh giai cấp ầm ầm
  Cường quyền vô sản đâm sầm xuống ao

  SƯƠNG NGÀN
  (06/7/15)

 3. MotKhucRuot says:

  ” Đức Huỳnh Phú Sổ khai dân trí ” , bóc phét !!! Với cái tôn giáo lai căn , mê tín , nạc không nạc , mỡ không mỡ , làm ngu dân thì đúng hơn .

  • Người dân says:

   Thưa bạn “MotKhucRuot…cùng”: sao bạn lại copy những từ ngữ mà nhân dân VN dùng để ám chỉ đảng cs, gán cho một Tôn Gíao vậy?
   Có lẻ trong đầu bạn chứa toàn những thứ giống như trong cái tên của bạn.
   Xin chào.

  • Nguyen Hung says:

   Đạo Phật, Thiên Chúa giáo, đạo Hồi, v.v… cũng đều xuất xứ từ các nước ngoài vào Việt Nam cả .

   Cộng sản cũng là chủ nghĩa ngoại lai.

  • Trần Tưởng says:

   Xét cho cùng ,thì tôn giáo nào chẳng “mê tín “. Có ai chỉ ra một cái tôn giáo nào
   mà không “mê tín ” được hay không ? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dân trí của một dân
   tộc . Phật giáo Hòa Hảo bắt nguồn từ Phật Giáo chính tông ;nếu bảo rằng PGHH chỉ
   làm cho dân ngu đi,thì hóa ra Phật giáo chính thống cũng góp phần vào việc làm cho dân
   ngu đi hay sao ?

   Tôi đi chùa xuân thu nhị kỳ ,kinh Phật thuộc được mấy câu ,tạm cho mình là một
   người “Phật tử”. Cùng lạy một ông Phật ,nhưng cái lòng “mê tín ” của tôi đối với Phật, khác
   xa với cái niềm tin của vợ tôi đối với Phật nhiều lắm . Thiên hạ có câu :”Phật ai ,nấy lạy “;
   nhận thức mỗi người khác nhau . Không thể hoàn toàn đổ thừa cho giáo lý của một tôn
   giáo làm “ngu ” toàn thể những người đi theo tôn giáo đó được .

  • Hoàng Lan says:

   MotKhucRuot chắc là chẳng biết gì về PGHH, nếu biết là biết những “ăn hô nói thừa”, vu khống bỉ ổi về một tôn giáo do người Việt khởi phát vào nửa trước thế kỷ XX. Nếu là một người có thiện tính thì hãy dùng lương tri của mình tìm hiểu PGHH còn không có lương tri tìm hiểu, nghiên cứu thì im lặng. Nên nhớ trên thế gian này tồn tại luật nhân – quả, dừng có dại dột mà mang nghiệp chướng vào thân. Mình tạo nghiệp thì phải nhận lãnh, thật logic, đúng không? Phải biết lời Đức Phật phát ngôn để giáo hóa con người là sự thật, là chân lí.

  • htđ says:

   Dù tôi không hòan toàn đồng ý với tác giả Nguyễn Quang Duy, đọc những lời khẳng định của ông Một Khúc Ruột thấy… ớn chè đậu quá. Tôi chẳng dám thay đổi cái nhìn của ông, và tôi cũng chẳng phải tín đồ của Đức Thầy. Nhưng xin gởi ông một cái link của một bài viết về PGHH của một tác giả là người mà tôi kính trọng là triết gia Kim Định. Bài này đã được viết cách đây trên 20 năm. Hồi ở tuổi 20, tôi cũng có lần chẳng cần tìm hiểu thêm, cho rằng PGHH là tôn giáo của những người bình dân. Cho tới khi đọc bài của Kim Định thì tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Vậy xin đưa link như sau
   http://minhtrietviet.net/phat-giao-hoa-hao-trong-dong-lich-su-dan-toc-phu-luc-ii-1/

Phản hồi