WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:00:pm 10/04/14 Đăng ngày “April 10th, 2014”

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

Cù Huy Hà Vũ nhập viện dưỡng lão Huê Kỳ

05:00:pm 10/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Món nợ 62 năm

Món nợ 62 năm

Hơn nửa thế kỷ nay, nói đến số người chết và lâm nạn do liên quan trong Cải cách ruộng đất, bộ máy tuyên truyền của đảng CS leo lẻo rằng ngay sau đó đã sửa sai nghiêm chỉnh, phục hồi danh dự, đền bù cho những nạn nhân, nợ đã trả xong.

04:12:pm 10/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trùm CIA cuối cùng ở miền Nam Việt Nam qua đời

Trùm CIA cuối cùng ở miền Nam Việt Nam qua đời

Thomas Polgar, trùm cuối cùng của tình báo Mỹ CIA đã qua đời hôm 22 tháng 3 tại Florida nhưng đến 7 tháng 4, báo chí Mỹ mớiđưa tin.

03:49:pm 10/04/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi đảng thả con tin

Khi đảng thả con tin

Nhà nước VN luôn tuyên bố “Ở VN không có tù nhân chính trị, không có tù nhân lương tâm”. Thế nhưng, những người được đảng và nhà nước đưa ra mặc cả không phải là những tội phạm lừng lẫy như Dương Chí Dũng, như Năm Cam

03:38:pm 10/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Làm thế nào để tiếp tục tranh đấu từ hải ngoại?

Làm thế nào để tiếp tục tranh đấu từ hải ngoại?

Theo tôi thì chúng ta phải tôn trọng mỗi trường hợp cá nhân bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh đặc biệt khác. Riêng trường hợp anh Cù Huy Hà Vũ, tôi tin là anh sẽ tiếp tục đấu tranh; cũng như chúng tôi cũng đã tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục.

12:01:am 10/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »