WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:11:am 14/04/14 Đăng ngày “April 14th, 2014”

Lúp xúp đi vào phòng hơi ngạt

Lúp xúp đi vào phòng hơi ngạt

“Hãy tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh!”  Đó là câu nói thầm trong đau đớn, được lập đi lập lại của nhà văn Dreyman với người bạn gái Christa khi ôm cô trong tay lần cuối. Một cảnh gây nhiều xúc động cho tôi trong phim The Lives of Others. Christa đã [...]

10:11:am 14/04/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Song Vũ và bút ký “Sau Cơn Binh Lửa”

Song Vũ và bút ký “Sau Cơn Binh Lửa”

Cuộc chiến đã chấm dứt gần bốn mươi năm. Thời gian đủ để chôn xóa tất cả mọi dấu tích bom đạn trên quê hương, nhưng vẫn chưa mờ nhạt trong ký ức và làm lành được vết thương trong lòng những ai từng tham dự hoặc chịu nhiều hệ lụy từ cuộc chiến ấy. [...]

09:55:am 14/04/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư cảm ơn của cháu nội ông Nguyễn Hữu Cầu

Thư cảm ơn của cháu nội ông Nguyễn Hữu Cầu

Những giờ phút được săn sóc cho Ông đối với con không có hạnh phúc nào bằng và con càng tự hào về người Ông của con hơn.

09:37:am 14/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ: Người ném giày vào bà Clinton đã được thả

Mỹ: Người ném giày vào bà Clinton đã được thả

Vụ ném giày bà Clinton làm người ta nhớ lại cựu Tổng thống George W. Bush cũng né được một vụ ném giày vào tháng 12 năm 2008 tại Baghdad, Iraq. Văn hóa A rập xem ném giày là một cử chỉ miệt thị.

09:32:am 14/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

CSVN đang tự vả vào mặt mình

CSVN đang tự vả vào mặt mình

Hãy cứ can đảm đốt đuốc mà đi, thì trong chính bạn sẽ là những mẫu mực. Đừng sợ chúng ta sẽ thiếu nhân tố dân chủ cho dù CSVN có tìm mọi cách cô lập hoá anh chị em dân chủ. Thời gian đã minh chứng, dù bị đày ải để sống lưu vong hay dùng nhà tù để trừng trị, dập tắt khát vọng dân chủ thì chế độ độc tài, toàn trị cũng đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta không sợ bị trấn áp, chúng ta không sợ bị đày ải, hay mất đi một số nhân tố dân chủ. Cái đáng sợ, chính là chúng ta đang thiếu vắng một chiến lược dân chủ.

12:01:am 14/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »