WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:20:am 22/04/14 Đăng ngày “April 22nd, 2014”

Nguyễn Lân Thắng: Thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez

Nguyễn Lân Thắng: Thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez

Cho đến giờ này, ngoài 3 người bị ngăn cản, tôi được biết đã có 5 blogger tránh được sự kiểm soát của nhà nước để đến Mỹ tham dự ngày Tự do báo chí.

08:20:am 22/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt

Hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt

Sáng nay, ngày 22 tháng 4 năm 2014, bà Trần Thị Hài và  Nguyễn Ngọc Lụa đại diện Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam trực tiếp xuống thành phố Cần Thơ  theo dõi phiên tòa phúc thẩm xử hai dân oan Nguyễn Thị Tuyền và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Tòa phúc thẩm thành phố [...]

07:33:am 22/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đám cưới Việt kiều …

Đám cưới Việt kiều …

Bố của họ đã lạc vào… “động tiên” tại ngôi nhà mới thuê ở Việt Nam cùng cô vợ trẻ kém ông tới…ba chục tuổi, nghĩa là kém cả tuổi cậu cả và hai cô con gái đầu của ông.

04:10:am 22/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trọng án Chu Vĩnh Khang, dấu ấn Tập Cận Bình

Trọng án Chu Vĩnh Khang, dấu ấn Tập Cận Bình

Khi nói đến chuyện loại trừ các đối thủ chính trị, nếu sử sách Trung Quốc nêu bật vụ Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu dưới triều đại Mao Trạch Đông thì có nhiều phần chắc các nhà sử học sau này sẽ nhắc đến vụ Chu Vĩnh Khang dưới triều đại Tập Cận Bình. [...]

03:58:am 22/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chân lý tháng Tư

Chân lý tháng Tư

39 nãm ðã qua kể từ ngày 30 tháng 4 nãm 1975, ngày chiến tranh kết thúc, ngày vui của những người thắng cuộc, ngày buồn của những người thua cuộc. Sau  39 nãm – bằng hơn một nửa ðời người trung bình – ðất nước vẫn trong tình trạng chậm tiến, công nghiệp hóa [...]

03:50:am 22/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »