WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:08:pm 27/04/14 Đăng ngày “April 27th, 2014”

Ngày oan trái

Ngày oan trái

Trước năm 1975, ở miền Bắc, Đảng tiêu diệt tất cả những ngả nhận thức khác. Đảng bóp chết ngay từ trong trứng nước những kênh thông tin khác. Chỉ cần một câu thơ hay một bài báo có hương vị lạ, lập tức nó được mang lên dàn hỏa thiêu, và tác giả của [...]

05:08:pm 27/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc chìm đắm tại biển Đông [2]

Trung Quốc chìm đắm tại biển Đông [2]

Ngay sau khi Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa, nhân dân Việt Nam sục sôi, đồng loạt tự nguyện tổ chức tuần hành phản đối hành động Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, và đồng bào thực hiện kiến nghị thư gửi đến Liên Hiệp Quốc.

04:23:pm 27/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

30-4 : Nhìn vượt qua một ước mơ tan vỡ

30-4 : Nhìn vượt qua một ước mơ tan vỡ

Ngày hôm qua chỉ là cái bóng, nhưng nếu không đặt thành vấn đề và tính đến chuyện đổi thay tình trạng hiện nay, liệu năm, mười năm nữa chúng ta còn quyết định được gì không?

04:08:am 27/04/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lại phàn nàn về ông Nguyễn Phú Trọng

Lại phàn nàn về ông Nguyễn Phú Trọng

Cách đây 6 năm, không chỉ trong nước mà cả các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, không chỉ trí thức và các lão thành cách mạng mà cả đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng thanh phản đối rất quyết liệt chủ chương cho Trung Quốc vào khai thác bôxit ở Tây Nguyên. Tranh [...]

01:31:am 27/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tâm tư hôm nay mới trải

Tâm tư hôm nay mới trải

…Vì vai trò của giới trí thức thực sự trong mọi quốc gia là giám sát các hoạt động quyền lực chính trị để bảo vệ nền dân chủ. Việc mặc định sự nghi ngờ ngay từ đâu đối với quyền lực chính trị không những là trí khôn ngoan mà còn là phẩm chất của con người trong các xã hội dân chủ.

01:05:am 27/04/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xin chấm dứt lừa dân bằng cách lạm dụng ngôn từ cộng sản

Xin chấm dứt lừa dân bằng cách lạm dụng ngôn từ cộng sản

Người Việt đã chán ngấy thứ “bánh vẽ dân chủ” mà đảng đưa ra từ hồi đầu cách mạng dưới “triều đại Hồ Chí Minh”, vốn chỉ là vỏ bọc của khủng bố và độc tài. Thủ tướng Dũng nên lượng sức, hãy thực tâm làm những chuyện nhỏ nhưng thiết thực đối với đời sống của người dân. Hãy trả tự do cho những người bị bắt giam vì có lòng yêu thương đất nước trước nạn ngoại xâm. Trả lại nhân dân quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo… đã ghi trong Hiến pháp. Khi đã thực hiện được những chuyện nhỏ thì vinh quang sẽ tới. Hãy đứng về phía nhân dân để có chỗ dựa an toàn khi phải đối diện với “lực lượng thù địch” đang hoành hành trong đảng.

12:01:am 27/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »