WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 25/04/14 Đăng ngày “April 25th, 2014”

30 tháng 4 ngày vào vơ vét

30 tháng 4 ngày vào vơ vét

04:06:pm 25/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bộ C.A muốn xử lý phóng viên BBC?

Bộ C.A muốn xử lý phóng viên BBC?

Ngày 25/4, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trả lời về bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” của phóng viên Nguyễn Hùng, BBC tiếng Việt, ngày 24/4. – Xin Trung tướng cho biết quan điểm về việc ngày 24/4/2014, trong [...]

03:12:pm 25/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hà Nội: 1000 công an đàn áp nông dân Dương Nội

Hà Nội: 1000 công an đàn áp nông dân Dương Nội

Ít nhất 10 nông dân Dương Nội đã bị công an bắt giam, trong đó có chị Cấn Thị Thêu và chồng là ông Trình Bá Khiêm.

09:03:am 25/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giáo viên trơ như gỗ đá, cha mẹ học sinh thì u mê!…

Giáo viên trơ như gỗ đá, cha mẹ học sinh thì u mê!…

Nào là nghị quyết, chỉ thị, đề án, chiến dịch, trận đánh lớn, 34 nghìn tỉ để thay sách, sắm thiết bị, bồi dưỡng giáo viên… Tất cả như đàn gẩy tai trâu, nước đổ đầu vịt

01:03:am 25/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Uighur từ đâu đến?

Người Uighur từ đâu đến?

Câu chuyện về các nhóm người Hồi giáo dân tộc Uighur tìm cách sang Việt Nam bị bắt và trao nộp về cho quân Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. BBC Tiếng Việt giới thiệu các nguồn quốc tế về dân tộc Uighur từ trong lịch sử và [...]

12:52:am 25/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »