WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:23:pm 24/04/14 Đăng ngày “April 24th, 2014”

Hiện tượng cả vú lấp miệng em của ông PGS, tiến sĩ Phan Trọng Thưởng

Hiện tượng cả vú lấp miệng em của ông PGS, tiến sĩ Phan Trọng Thưởng

Sau khi đọc bài “Để hiểu hơn thực chất của một luận văn“ của PGS.TS Phan Trọng Thưởng (PTT), phó chủ tịch hội đồng lý luận phê bình VHNT trung ương, nguyên viện trưởng viện văn học VN và nhiều chức vụ quan trọng kèm theo khác…nhận xét (qui kết) luận văn thạc sĩ của [...]

01:23:pm 24/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lại thêm một lần 30/4

Lại thêm một lần 30/4

Ngày 30/4 năm nay là lần thứ 39.  Cứ mỗi lần 30/4 truyền thông lại rộ lên.  Phân tích, bình luận từ lề phải đến lề trái đều ầm ĩ, trái ngược nhau.  Chính việc ầm ĩ nầy tự nó đã nói lên sự thất bại của chế độ đương thời.  Vì, nếu tình trạng [...]

01:15:pm 24/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nobel hòa bình, khoan dung, yêu thương và cảm thông

Nobel hòa bình, khoan dung, yêu thương và cảm thông

“Họ đang tranh đấu cho con đường dân chủ, thế nhưng họ lại cho rằng ra tù rồi phải ở lại trong nước mới là người đấu tranh, còn đi Mỹ như luật gia Cù Huy Hà Vũ là chạy trốn. Chỉ mới những bước đi đầu tiên của dân chủ mà đã suy nghĩ có phần cực đoan như thế, thử hỏi làm sao xây dựng được một nền dân chủ đúng nghĩa?” – ngôi nhà nhỏ bé của bác sĩ Nguyễn Đan Quế chợt xao động bởi lời trần thuật ruột rà thẳng tuột này.

09:56:am 24/04/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

39 năm và con đuờng tiếp tục

39 năm và con đuờng tiếp tục

39 năm, một thời gian đủ dài dồn nén bất công, chán chường và phi lý…
.

09:36:am 24/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ gì về những ý kiến đa dạng liên quan đến việc xuất ngoại của Luật gia Cù Huy Hà Vũ?

Nghĩ gì về những ý kiến đa dạng liên quan đến việc xuất ngoại của Luật gia Cù Huy Hà Vũ?

Thiết tưởng chúng ta đừng vội phán đoán một con người đã từng có những hành động anh hùng đáng phục mà rất hiếm người làm được như Luật gia Cù Huy Hà Vũ. Chúng ta hãy chờ xem khi ra hải ngoại, ông làm gì, ông nói gì, ông làm lợi gì cho cuộc đấu tranh dân chủ trong nước. Nếu thấy ông có ý chí tiếp tục đấu tranh thì chúng ta phải ủng hộ ông, phải tiếp tay giúp phương tiện để ông đấu tranh, không cách này thì cách khác.

12:01:am 24/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »