WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:36:am 16/04/14 Đăng ngày “April 16th, 2014”

Con trai nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị cấm xuất cảnh

Con trai nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị cấm xuất cảnh

Việc công an cửa khẩu TSN, công an Hải Phòng ngăn cản việc xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của Thủy là hoàn toàn vi phạm pháp luật và vi phạm trắng trợn quyền tự do công dân. Thêm một lần nữa, quyền tự do đi lại của công dân Việt Nam lại bị xâm phạm nghiêm trọng.

09:36:am 16/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phải chăng tình trạng chia rẽ trong cộng đồng đều do cộng sản gây nên?

Phải chăng tình trạng chia rẽ trong cộng đồng đều do cộng sản gây nên?

Nếu ai nói: “Tôi yêu đất nước tôi”, mà lại sẵn sàng mạt sát, chụp mũ, chỉ trích cách bất công những người cùng tổ quốc, cùng chống cộng, cùng đấu tranh cho tự do dân chủ với mình chỉ vì họ khác đường lối chống cộng với mình, người ấy là kẻ nói dối. Ai nói “tôi quyết đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền” mà chính họ lại không thể hiện tinh thần dân chủ, không tôn trọng nhân quyền người khác, đấy là kẻ nói dối. Người cùng chiến tuyến với mình, sống cụ thể bên cạnh mình, cùng chống cộng sản với mình mà mình không thể hiện tình yêu thương được, thì làm sao mình yêu được quê hương đất nước, vốn là một thực thể khá trừu tượng?”

09:27:am 16/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân vật mới cho thời cuộc mới?

Nhân vật mới cho thời cuộc mới?

Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã đưa ra chiến lược và thành công trong việc đấu tranh với những bảo thủ, giáo điều Xã Hội Chủ Nghĩa để đưa kinh tế Việt Nam thay đổi, hi vọng rằng cháu ông ta, Võ Văn Thưởng, sẽ kế tiếp phần 2 của chiến lược đó, tiếp tục đưa chính trị Việt Nam thay đổi, điều mà Việt Nam thật sự cần lúc này, để tránh khỏi nguy cơ khủng hoảng, phụ thuộc Trung Quốc và đáp ứng mong mỏi của người dân.

09:17:am 16/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chào đón Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Chào đón Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Tôi mong rằng Ls Hà Vũ sẽ mau chóng hội nhập với cộng đồng hải ngoại nói chung, luôn giữ bản lĩnh là mình, con người tự do, không ai bó buộc được mình, cũng sẵn sàng từ bỏ những định kiến sai lầm cũ cũng như tự mình đổi mới tư duy khi được sống trong một nước dân chủ, có môi trường cởi mở tranh luận bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

09:05:am 16/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc đối thoại với quá khứ qua tư tưởng chính trị của Platon

Cuộc đối thoại với quá khứ qua tư tưởng chính trị của Platon

Mặc dầu Platon đã phải từ bỏ giấc mộng xây dựng một Thành Quốc lý tưởng, bằng một loại chính trị lý tưởng, nhưng hậu thế không thể không nhìn nhận rằng ông đã sáng tạo ra một viễn tượng mới về chính trị, khi ông mang tới cho chính trị một cứu cánh lý tưởng. Lý tưởng ấy đến từ bên ngoài con người. Vì Platon cho rằng con người chỉ đạt được lý tưởng đó nếu có kiến thức khoa học.

12:01:am 16/04/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »