WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:36:pm 29/04/14 Đăng ngày “April 29th, 2014”

‘VN nên thừa nhận xã hội dân sự’

‘VN nên thừa nhận xã hội dân sự’

Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói nên thừa nhận xã hội dân sự và coi đó là sản phẩm của sự phát triển dân chủ. Bình luận của ông được đưa ra trong ngày làm việc thứ hai với nội dung chính là bàn thảo về cải cách thể chế trong [...]

03:36:pm 29/04/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy đặt người nghệ sĩ đúng vị trí của họ

Hãy đặt người nghệ sĩ đúng vị trí của họ

Cộng sản Việt Nam, đồng ý cho Khánh Ly về hát chỉ nhằm mục đích tuyên truyền cho chính sách (bịp bợm) hòa hợp, hòa giải (lèo) theo nghị quyết ba lăm (con dê) cộng một của mình, nhưng bởi là một chế độ đa nghi, gian ác nên đồng thời cũng sợ ảnh hưởng lời ca, tiếng nhạc của bà tác động tiêu cực đến chế độ.

10:01:am 29/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Fracking” để lấy dầu với động đất và ô nhiễm môi trường

“Fracking” để lấy dầu với động đất và ô nhiễm môi trường

Fracking là một danh từ mới trong kỹ nghệ khai thác dầu trong đá. Người ta khám phá ra rằng có nhiều lớp đá trong lòng đất ướp đầy dầu. Các phương pháp kỹ thuật dùng nước dưới áp lực cao bắn vỡ đá để lấy dầu gọi là fracking. Tôi tạm dịch là “bắn đá lấy dầu” hay ngắn gọn là “bắn đá” khi không có sự hiểu nhầm nào (1).

08:57:am 29/04/14 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang

Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang

Đã từ lâu, tôi muốn viết một điều gì đó về ngày kết thúc chiến Bắc – Nam. Nhưng biết viết gì? Mọi cuộc chiến tranh đều là nỗi bất hạnh cho đất nước, dân tộc, ngay cả khi đó là cuộc chiến chính nghĩa. Do vậy, khi một cuộc chiến đi qua, người ta [...]

08:10:am 29/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gặp gỡ những bạn người Khmer nạn nhân cộng sản

Gặp gỡ những bạn người Khmer nạn nhân cộng sản

    Sáng Chủ nhật 27 tháng Tư 2014, lúc đang đi lạc đường ở khu vực phía Nam thành phố Philadelphia, thì tôi gặp một anh bạn người gốc Á châu đang lo chăm sóc mảnh vườn ở trước nhà. Tôi bèn lên tiếng nhờ anh chỉ cho lối đi đến nhà thờ Tin [...]

04:16:am 29/04/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »