WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 08/04/14 Đăng ngày “April 8th, 2014”

Chuyện gì sau việc phóng thích Cù Huy Hà Vũ?

Chuyện gì sau việc phóng thích Cù Huy Hà Vũ?

Tổ quốc và nhân dân không xoá án cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mà là chính phủ Mỹ

04:11:pm 08/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy cứu chị Hồ Thị Bích Khương

Hãy cứu chị Hồ Thị Bích Khương

Sáng nay chị Hồ Thị Bích Khương phải ngồi xe lăn, có hai người tù vừa đẩy vừa đỡ để chị có thể ra gặp con mình.

02:57:pm 08/04/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ: Nghị viên Quận Cam rút lại ý định hữu nghị với Nha Trang

Mỹ: Nghị viên Quận Cam rút lại ý định hữu nghị với Nha Trang

Cộng đồng người Việt ờ Quận Cam California không vui khi thấy một nghị viên thành phố Irvine của quận muốn thành phố này xem Nha Trang là “thành phố hữu nghị.” Nhưng bây giờ thì Nghị viên Larry Agran đã đổi ý. Trước đây ông Agran đề nghị thêm 3 thành phố vào danh [...]

02:41:pm 08/04/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tức nước vỡ bờ

Tức nước vỡ bờ

Những ngày còn lại của cuối tháng 3-2014, trên khắp ba miền Trung- Nam- Bắc xảy ra hàng loạt những vụ biểu tình với qui mô lớn và xung đột: một bên là người dân, một bên là lực lượng công an, cảnh sát cơ động của nhà nước – Ngày 27-3-2014: Tại Dương Nội [...]

02:37:pm 08/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Putin: Cậu bé ngỗ nghịch trở thành Nga Hoàng

Putin: Cậu bé ngỗ nghịch trở thành Nga Hoàng

Ngay từ lúc trẻ, ông say mê trở thành nhân viên KGB do ảnh hưởng phim ảnh. Ông đã từ chối theo học kỹ thuật theo lời khuyên của cha và thầy Judo để thi vào trường luật.

02:42:am 08/04/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »