WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Họp Đại hội Đảng bộ Quân đội

Đại hội Đảng bộ Quân đội Việt Nam lần thứ IX khai mạc sáng thứ Hai 20/09 với nghị trình bao gồm thông qua nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng XI.

Được biết đại hội này sẽ diễn ra tới ngày 22/09.

Đại hội Đảng bộ Quân đội khai mạc sáng 20/09

Trước đó, Đảng ủy Quân sự Trung ương đã tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Quân đội IX.

Phương án bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản, được cho là nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong tương lai, đã được chốt lại từ trước và thông qua Bộ Chính trị, do vậy việc mang ra đại hội Đảng bộ Quân đội chỉ mang tính thủ tục.

Giới quan sát nước ngoài lâu nay đặt chú ý tới nhân vật Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, người hiện giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Ông Vịnh chưa phải Ủy viên Trung ương Đảng, điều kiện cần thiết để được “cơ cấu” vào vai trò lớn hơn.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần này sẽ đưa ra giải đáp cho câu hỏi trên, tuy chưa rõ khi nào sẽ có thông báo về kết quả nhân sự.

Báo Quân đội Nhân dân khi viết về quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân đội nói “các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao (từ 80 đến 100%), tỷ lệ số phiếu hợp lệ đạt từ 99,8 đến 100%”.

Báo này cũng dự đoán đại hội Đảng bộ Quân đội lần IX “sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Báo cáo chính trị

Trong phiên khai mạc đại hội sáng 20/09, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, đã trình bày báo cáo chính trị của quân đội Việt Nam.

Báo cáo chính trị này vẫn nhắc tới các nội dung thường thấy, bao gồm việc củng cố sức mạnh quốc phòng để đối phó với “các thế lực thù địch” vốn đang “lợi dụng các chủ đề dân chủ, nhân quyền” để chống phá Việt Nam.

Tham dự đại hội có 450 đại biểu, đại diện cho 250.000 đảng viên trong quân ngũ.

Ông Nông Đức Mạnh, với cương vị Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, cũng đã có bài phát biểu chỉ đạo đảng bộ quân đội.

Đại hội lần này, theo dự kiến đã thông báo, ngoài việc bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI sẽ có các nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2006 – 2010 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010 – 2015; và thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Trung ương.

Mới đây, báo chí Việt Nam đã đăng rộng rãi nội dung các văn kiện trình Đại hội Đảng XI để lấy ý kiến người dân.

 Nguồn: BBC

Phản hồi