WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Phim hoạt hình “Đường vào Thăng Long””

 1. xuanhuong says:

  ĐƯỜNG VÀO THĂNG LONG.
  tranh Babui.

  DŨNG cảm lên bé ơi !
  bước MẠNH thêm vài ba bước nữa
  có Chú Tầu Thím Chệt xách tai
  dẫn bé hiên ngang bước vào thành
  RỨA ! bước đi như rứa !
  Không có gì quan TRỌNG !
  hữu NGHỊ ngàn năm đã xong
  MINH TRIẾT Việt Nam
  Đường vào thành long đong !
  có chú tầu thím chệt đưa chân
  từ Hoàng Điếm China vào thăng long.
  xh.june,2011

 2. Bo_gia says:

  Lanh dao Viet Nam chi ra 4.5 ty my kim de mung 2 le Quoc Khanh cua Tau, ngay 1/10 va ngay 10/10. Ho dem Vua Ly Thai To, Ly Cong Uan ra de dai dien cho Viet Nam va bien Vua Viet Nam thanh nguoi Tau de dai dien cho “mot dan toc, mot dat nuoc,nui lien nui song lien song, khong con bien gioi”.

 3. Trung says:

  Cái rác của 3 tàu này “tạm thời không công chiếu ở VN vào dịp đại lễ” nguồn vnmedia 3pm giờ VN ngày 30/9/2010

Phản hồi