WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một vì sao vừa tắt

Một Vì Sao Vừa Tắt

Ngày 2 tháng 10 năm  2012
Tim ngừng đập
Một vì sao vừa tắt
Chó thôi sủa, mèo thôi kêu
Những con quạ đen thôi cụng ly chửi rủa
Giữa hàng triệu trái tim thương tiếc
Kẻ vô sĩ vẫn huyên thuyên
Kệ chúng nó – Anh vẫn thường nói vậy
Vì tên anh thánh thiện vẫn hơn người

Ngày 16 tháng 7 năm 1979
Bên hàng rào sứ quán
Hoa địa ngục nở hoa
Khi anh ưởn ngực bước vào tù
Những người dũng cảm cũng ngã nón
Phường tiểu nhân vẫn hung hăng
Thuở anh làm người thì chúng chẳng ra đời

27 năm thử lửa địa ngục
Quỷ sa tăng cũng cúi đầu khuất phục
Anh vẫn đứng, sừng sửng như núi
Chỉ có kẻ lòng lợn tim trâu mới lên giọng dạy đờ
Kệ chúng nó – Anh vẫn hiền hoà nói vậy
Vì tên anh hướng thiện lúc làm người

Ngày 6 tháng 10 năm 2012
Thân về cát bụi
Hồn lìa trần nhưng uy dũng vẫn còn đây
Anh không chết vì tên anh đã là lịch sừ
Là chứng nhân “Tã trắng thắng cờ hồng”

Đỗ Thành Công
(Tưởng nhớ anh Nguyễn Chí Thiện)

2 Phản hồi cho “Một vì sao vừa tắt”

 1. NgậmNgùi says:

  Sao lớn cỡ nào, sao cũng tắt,
  Trời to cách mấy, cũng bầu trời!
  Cõi trên, thượngđế rồi cũng chết,
  Hạ phàm, thánh, chuá, cũng tro, phân!!!
  Thiên hà, vũ trụ, hư ảo cả
  Có, không, không, có, đều ta bà…
  Rõ ràng vô thực, toàn là mộng,
  Mộng trung chi mộng, mộng trùng trùng !!!

 2. Trung Kiên says:

  Một vì sao vụt tắt
  Khiến bầu trời khoảnh khắc tối thui
  Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đi rồi
  Tuy ông chết, nhưng thơ ông sống mãi

  Tôi quí mến ông Thiện, vì ông là người có “TÂM” và có lòng khiêm tốn, vào lúc cuối đời ông đã tin yêu Chúa và kết thúc cuộc đời với ước vọng thật đơn giản! Blog / Nguyễn Xuân Hoàng viết;

  Ngày hôm trước Thiện nắm tay Trần Phong Vũ nói những lời trăn trối: Anh không muốn tham gia các tổ chức đoàn thể hoạt động chính trị. Anh muốn tự mình cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho quốc gia dân tộc, cho đấu tranh tự do dân chủ. Khi chết anh muốn bạn bè tổ chức an táng đơn giản theo nghi thức công giáo (anh nhập đạo Công giáo mấy tháng trước). Lễ hỏa táng Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện tổ chức vào ngày thứ Bảy 6.10.2012 tại Quận Cam, bang California.

  Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Chí Thiện!

  Ông Hà Sĩ Phu viết:…“Một con người nặng lòng vì thế sự, vì quốc sự, bị cuộc đời bạc đãi là Nguyễn Chí Thiện… Tôi vẫn mong anh ấy qua khỏi. Sống mà nhìn đời, dẫu có chán không muốn nhìn nữa.

  Thưa ông Hà Sĩ Phu và tác giả Đỗ Thành Công

  Cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng, mà sống có ích cho đời, có lợi cho dân tộc, đất nước, thì mới có ý nghĩa. Điều này thì ông Nguyễn Chí Thiện đã đạt được. Ước gì còn có nhiều người nặng lòng vì thế sự, vì quốc sự như ông THIỆN.

  Kính chúc ÔNG (Thiện) giấc ngủ bình yên…

Phản hồi