WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Triệu Con Tim (Million Hearts) – Nhạc sĩ Trúc Hồ

Nhạc phẩm Triệu Con Tim do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác với phần trình bày của các ca sĩ Asia và giới trẻ khắp nơi trên thế giới, có cả từ Việt Nam! Mời các bạn thưởng thức và phổ biến rộng rãi. Hãy cùng nhau tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói để làm bổn phận của một người dân Việt Nam dù bạn đang ở đâu.

Chỉ tiêu của chiến dịch là 100.000 chữ ký cho đến ngày Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 10, tháng 12, 2012. Với sự tham gia nhiệt tình của từng con dân Việt, công lý sẽ đẩy lùi tội ác và độc tài trên đất nước ta.

Ký thỉnh nguyện thư tại: http://democracyforvietnam.net

Tham gia: http://facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi

Nếu cần thêm thông tin: http://sbtn.tv

======

Music and lyrics: Truc Ho
Featuring: Asia singers and youths from around the world

Please join us in a worldwide campaign to stop the arbitrary detention of citizen journalists and democracy activists in Vietnam. Our goal is to reach 100,000 signatures by International Human Rights Day, December 10, 2012.

Your signature counts and your active participation has far-reaching impact!

Sign the petition: http://democracyforvietnam.net
Like us on Facebook: http://facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi

3 Phản hồi cho “Triệu Con Tim (Million Hearts) – Nhạc sĩ Trúc Hồ”

 1. Chi linh says:

  Xin gửi đến nhạc sĩ Trúc Hồ lòng kính trọng.

 2. Trần-Hữu-Rật says:

  Tôi xin trân trọng gửi đến N/S.Trúc-Hồ cùng mọi thành viên của SBTN.Asia và giới trẻ trên toàn thế
  giới lời cám ơn với tấm lòng quý mến nhất.Mỗi nốt nhạc,mỗi lời ca là một mũi tên bắn vào đầu quân
  xâm lược và bè lũ bán nước.Muôn đời chúng ta yêu Tổ Quốc VIỆT NAM.

 3. Trúc Bạch says:

  Cám ơn Trúc Hồ và anh chị em nghệ sĩ Trung Tâm Asia, Cám ơn tuổi trẻ Việt Nam …Chúng Ta Là Giòng Giống Lăc Hồng !

Phản hồi