|

Ông Lê Hồng Hà phát biểu về sửa đổi Hiến pháp

lehongha1-    Qua nghiên cứu lại 4 bản Hiến Pháp trước đây của nước ta, trừ bản Hiến Pháp năm 1946 là đúng đắn, tốt đẹp, còn 3 bản Hiến Pháp sau tuy có nhiều điểm tốt, nhưng cả 3 bản ( năm 1959,1980,1992) đều mang nặng đường lối CM XHCN thể hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của của Đại hội Đảng III, IV, V, VI, VII) tức là rất nhiều sai lầm.

2-    Nội dung đặc trưng của đường lối xây dựng CNXH ở Việt Nam có thể tóm lại:

Về kinh tế:  kế hoạch tập trung, phủ nhận kinh tế thị trường, quốc doanh là chủ đạo, xóa bỏ kinh tế tư nhân.

Về chính trị: Là thực hiện chuyên chính vô sản, Đảng lãnh đạo độc tôn và Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lê Nin là thống soái, cán bộ, đảng viên và thanh niên đều phải học tập CN Mác Lê Nin.

Đến Đại hội VI, có đổi mới chút ít, nhưng chỉ là nửa vời và vẫn một mực kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê.

Qua thực tế của các nước trên thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN cuối thế kỷ 20, đã chứng minh CN Mác Lê Nin là sai lầm, mô hình CNXH Xô Viết là sai lầm thế nhưng Đảng ta vẫn một mực phải đề cao Chủ nghĩa Mác Lê Nin kiên trì đường lối CNXH ở Việt Nam.

3- Do mấy chục năm qua,  cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức vv…) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của ĐCSVN và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của ĐCSVN.

Nguyên nhân gốc rễ của tình hình ấy, chính là do chế độ toàn trị của một đảng trên thực tế đang chi phối toàn bộ quyền lực Nhà nước và hệ thống chính trị đứng trên nhà nước và pháp luật, đứng trên nhân dân, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ đã được quy định trong Hiến pháp.

4 – Để cứu đất nước ra khỏi tình hình nghiêm trọng nói trên thì phải đổi mới căn bản thể chế chính trị, chuyển từ độc tài đảng trị sang dân chủ là cơ hội tốt, là bước đi đầu tiên mở đường cho đất nước đổi mới toàn diện, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

5 – Đối với  bản “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” tôi thất vọng vì nó không góp phần đổi mới căn bản thể chế chính trị, mà lại …! Toàn bộ những sai lầm của các bản Hiến pháp trước đây không thể là cơ sở để xây dựng một bản Hiến pháp mới thực sự là của nhân dân.

6 – Trong thư này, tôi đề nghị cụ thể một số vấn đề về nội dung:

a / Không nên dùng từ Nước CHXHCNVN …, mà nên dùng từ ông Hồ đã dùng: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa …, vì mô hình XHCN là một mô hình sai lầm.

b / Không nên đề cao chủ nghĩa Mác Lê Nin vì đó là một học thuyết sai lầm, hông nên nói dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin.

c / Bỏ điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vì Đảng chưa xứng đáng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển đất nước (chưa kể những chính sách sai lầm như cải cách ruộng đất, cải tạo Xã Hội Chủ Nghĩa, đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm)…

d / Quân đội phải trung thành với Tổ Quốc, với Nhân Dân, không được nêu quân đội trung thành với Đảng.

e / Không nên đặt vấn đề Hiến Pháp nước ta phải thể chế hóa cương lĩnh xây dựng CNXH của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hà Nội 02-4-2013

Người góp ý

© Lê Hồng Hà

(Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an)

 

 

 

 

25 Phản hồi cho “Ông Lê Hồng Hà phát biểu về sửa đổi Hiến pháp”

 1. Phạm Trí Viễn says:

  Cám ơn Bác Lê Hồng Hà,
  Nếu Việt Nam ta còn nhiều quan chức cộng sản thức tỉnh, có lòng tự trọng, nghĩ đến tương lai của dân tộc như Ông Bùi Tín, như tướng Trần độ, như cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, như phó chủ tịch MTTQ Lê Hiếu Đằng, Giáo sư Tương Lai, như 72 vị trí thức (tôi không nhớ hết tên) đã viết bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992 và trao cho trực tiếp cho cơ quan đảng và chính phủ, như chú Lê Hồng Hà thì Việt Nam có cơ hội thay đổi theo hướng tiến bộ, dân chủ và văn minh. Chừng nào các trí thức, các vị mang danh “tinh hoa” của dân tộc mà chỉ nghĩ đến ” xôi thịt”, đến quyền lợi cá nhân theo kiểu : ” còn đảng là còn sổ hưu”, cứ tồn tại độc đảng, độc quyền đảng trị thì xã hội này sẽ băng hoại, tan nát, diệt vong…
  Cám ơn chú Lê Hồng Hà đã dám nói lên sự thật.

 2. Phan Anh says:

  Cám ơn Bác Hồng Hà đã có lòng với đất nước.
  Bác đã từng làm đến chức cao trong nghành công an, thì tội ác của ác của bác đối với nhân dân Việt Nam không nhỏ.
  Nhưng thôi! Đã buông dao đồ tể xuống thì có thể thành phật…
  Nhưng có một thắc mắc là mấy ông làm lớn trong chính quyền cộng sản hay nói giọng bồ tát sau khi hết quyền hành hoặc nghĩ hưu???? Thiệt là “bó tay”…

 3. Trung Kiên says:

  Trích bài chủ:…”Qua nghiên cứu lại 4 bản Hiến Pháp trước đây của nước ta, trừ bản Hiến Pháp năm 1946 là đúng đắn, tốt đẹp, còn 3 bản Hiến Pháp sau tuy có nhiều điểm tốt, nhưng cả 3 bản ( năm 1959,1980,1992) đều mang nặng đường lối CM XHCN thể hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của của Đại hội Đảng III, IV, V, VI, VII) tức là rất nhiều sai lầm

  Thưa tác giả Lê Hồng Hà

  Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì ở thời điểm 1946 đảng csvn chưa đủ mạnh, ở cái thời “đảng ta” còn phải cố giấu bản thân cũng như cái tên “cộng sản”, phải núp dưới danh nghĩa “yêu nước” để lừa bịp dư luận hầu thu phục lòng người…

  Hơn nữa, Hiến Pháp 1946 không thuần chỉ có đảng csvn, mà còn có các thành phần khác của dân tộc, cùng chống thực dân Pháp, làm nên lịch sử!

  Nhưng từ khi đảng csvn cầm quyền, thì Hiến Pháp đã trở thành “Hiếp Pháp”!

  Hiến Pháp của những năm 1959,1980,1992 đều bị đảng csvn “hiếp dâm” theo thể chế chính trị chuyên chính vô sản, vì vậy mà nó cứ từ cái sai này sang cái sai khác!

  Nhà nước và Quốc hội csvn không màn gì đến quyền lợi của TỔ QUỐC và DÂN TỘC, mà chỉ để bảo vệ quyền lợi của đảng csvn với độc quyền lũng đoạn quốc gia!

 4. hoang says:

  khi còn đương chức sao không nói.giờ nói ai nghe cụ ơi

 5. anbai says:

  cuoi doi moi nhan ra …. oi thoi da muon …

 6. Minh says:

  Bác Lê Hồng hà ơi, “như thế là suy thoái chứ còn gì nửa!”
  Trọng lú đã gằng giọng từng câu từng chữ ” xem ai có tử tưởng bỏ đều 4 hiến pháp, ai có tư tưởng tam quyền phân lập….”
  Thì ra, nhân sĩ, trí thức, dân chúng ai cũng suy thoái hết, chỉ còn mình trọng lú là … u ám .

 7. Ng Thi Ut says:

  Ngày nay XHCN là cái thòng lọng của người thầy cộng sản Bắc kinh, hoàn toàn không do Việt Nam quyết định.

 8. Qua Den says:

  Cả thế giới đều biêt khối XHCN Liên Xô đã cáo chung, bản hiến pháp XHCN không khác gì tờ giấy vàng mã để đốt cho người chết. ha ha

 9. Builan says:

  Thưa bác LÊ HỒNG HÀ

  Một từ một câu cuả bác
  Băng trăm lần Ý KIẾN cuả tôi
  Bác haỹ kêu gọi những người cùng có tấm lòng như bác-
  Can đảm như bác
  Làm caí chi đó để đời
  Giúp ích cho ĐỜI……….
  TRƯỚC KHI NHẮM MẮT !
  Vì nước vì dân một lòng SON SẮT !!
  SÁM HỐI
  Lòng TRỜI
  Vạch mặt bọn sài lang !

 10. Dân Việt says:

  Chân thành cám ơn Bác Lê Hồng Hà đã nói giúp 90 triệu nhân dân Việt Nam.
  Nghiêng mình cảm phục Bác đã “gần đất xa trời ” rồi vẫn nghĩ đến dân đến nước, đến tương lai của dân tộc Việt Nam.
  Kính chúc Bác luôn khoẻ mạnh, sống lâu, góp phần vào công cuộc xoá bỏ chủ nghĩa cộng sản, ” chấn hưng” cho dân tộc Việt Nam.

Phản hồi