|

Ông Lê Hồng Hà phát biểu về sửa đổi Hiến pháp

lehongha1-    Qua nghiên cứu lại 4 bản Hiến Pháp trước đây của nước ta, trừ bản Hiến Pháp năm 1946 là đúng đắn, tốt đẹp, còn 3 bản Hiến Pháp sau tuy có nhiều điểm tốt, nhưng cả 3 bản ( năm 1959,1980,1992) đều mang nặng đường lối CM XHCN thể hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của của Đại hội Đảng III, IV, V, VI, VII) tức là rất nhiều sai lầm.

2-    Nội dung đặc trưng của đường lối xây dựng CNXH ở Việt Nam có thể tóm lại:

Về kinh tế:  kế hoạch tập trung, phủ nhận kinh tế thị trường, quốc doanh là chủ đạo, xóa bỏ kinh tế tư nhân.

Về chính trị: Là thực hiện chuyên chính vô sản, Đảng lãnh đạo độc tôn và Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lê Nin là thống soái, cán bộ, đảng viên và thanh niên đều phải học tập CN Mác Lê Nin.

Đến Đại hội VI, có đổi mới chút ít, nhưng chỉ là nửa vời và vẫn một mực kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê.

Qua thực tế của các nước trên thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN cuối thế kỷ 20, đã chứng minh CN Mác Lê Nin là sai lầm, mô hình CNXH Xô Viết là sai lầm thế nhưng Đảng ta vẫn một mực phải đề cao Chủ nghĩa Mác Lê Nin kiên trì đường lối CNXH ở Việt Nam.

3- Do mấy chục năm qua,  cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức vv…) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của ĐCSVN và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của ĐCSVN.

Nguyên nhân gốc rễ của tình hình ấy, chính là do chế độ toàn trị của một đảng trên thực tế đang chi phối toàn bộ quyền lực Nhà nước và hệ thống chính trị đứng trên nhà nước và pháp luật, đứng trên nhân dân, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ đã được quy định trong Hiến pháp.

4 – Để cứu đất nước ra khỏi tình hình nghiêm trọng nói trên thì phải đổi mới căn bản thể chế chính trị, chuyển từ độc tài đảng trị sang dân chủ là cơ hội tốt, là bước đi đầu tiên mở đường cho đất nước đổi mới toàn diện, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

5 – Đối với  bản “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” tôi thất vọng vì nó không góp phần đổi mới căn bản thể chế chính trị, mà lại …! Toàn bộ những sai lầm của các bản Hiến pháp trước đây không thể là cơ sở để xây dựng một bản Hiến pháp mới thực sự là của nhân dân.

6 – Trong thư này, tôi đề nghị cụ thể một số vấn đề về nội dung:

a / Không nên dùng từ Nước CHXHCNVN …, mà nên dùng từ ông Hồ đã dùng: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa …, vì mô hình XHCN là một mô hình sai lầm.

b / Không nên đề cao chủ nghĩa Mác Lê Nin vì đó là một học thuyết sai lầm, hông nên nói dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin.

c / Bỏ điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vì Đảng chưa xứng đáng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển đất nước (chưa kể những chính sách sai lầm như cải cách ruộng đất, cải tạo Xã Hội Chủ Nghĩa, đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm)…

d / Quân đội phải trung thành với Tổ Quốc, với Nhân Dân, không được nêu quân đội trung thành với Đảng.

e / Không nên đặt vấn đề Hiến Pháp nước ta phải thể chế hóa cương lĩnh xây dựng CNXH của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hà Nội 02-4-2013

Người góp ý

© Lê Hồng Hà

(Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an)

 

 

 

 

25 Phản hồi cho “Ông Lê Hồng Hà phát biểu về sửa đổi Hiến pháp”

 1. Le Long says:

  Mong Bác Hồng Hà luôn mạnh khỏe và trường thọ để đóng góp cho công cuộc dân chủ hóa đất nước.
  Tên tuổi Bác mãi mãi sẽ đồng hành cùng dân tộc.

 2. Hòa Bình says:

  Kính Cụ Hà !
  Cụ tài hoa và thật yêu nước !
  Bọn cướp chúng không nghe Cụ đâu .
  Chúng sợ Cụ thôi .
  Kính chúc Cụ sức khỏe !

 3. nguenha says:

  Hoan hô Ông LHH! Ông về hưu,Ông “chưởi cha’ cái chế-độ XHCN. Còn HCM đến chết còn “bợ đít’ cái chủ nghĩa Vô-luân đó.”Khi tôi chết tôi sẽ về với bác Mác,bác Lê’(di chúc HCM). Có diều muốn nói thêm với bác LHH,sở dĩ HP 1946 “tốt” hơn mấy HP sau đó.Vì thuở 1946 ,phe ta chưa lò cái đuôi chồn(CS).Phải dấu đi để “dụ khỉ”.Khi chiếm được 1/2 nước,bắt đầu “thò” 1/2 con chồn.Sau 1975,chiếm cả nước,thì hiện nguyên hình “con chồn’ CS.! Tưởng rằng “con chồn’ đi tới, ,ai ngờ Dất nước càng ngày ,càng tụt hậu. Do đó có kẻ xấu miệng bảo Đảng ta giống con “chồn lùi”(con chồn đi lui)!!

 4. Nguyễn Tấn Trung says:

  Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của bác Lê Hồng Hà,Và xin thưa với các anh cán bộ chóp bu Việt Cọng, Các anh hãy thức tỉnh Chủ nghĩa Cộnh sản là cái tần bậy, Bác Hồ là thăng rất dốt chỉ có trình độ tiểu học. rất nông cạn mới tin theo chủ nghĩa Cộng sản và tưởng bịp giỏi thì không ai biết nên cái gì bác cũng ều bịp, nay thì ai cũng biết Bác bịp thì bác giỏi cái gì ? Vì cậy Hiến Pháp Việt nam không được dề cập đến bác ồ và chủ nghĩa Cộng sản. Các anh và đảng CSVN phải lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân , phải tôn trọng tính chất đa nguyên của xã hội, phải tôn trọng quyền tự do, quyền bình đăng của mọi người công dân, không được nhắm mắt làm ngơ trước sự đòi hỏi chính đáng của công dân Việt nam, Hãy tức khắc ngưng ngay cách gian dối mỵ dân, nếu sợ bị chết bị ngồi tù thì ôm it triệu đô la qua Tàu qua Nga mà sống chứ không được bất hợp pháp ngồi lên đầu lên cổ nhân dân Việt nam rồi có ngày cũng bị số phận của những tên độc tài cố vị tham tiền như Sadam v.v.

 5. Võ Hưng Thanh says:

  HOAN HÔ LÊ HỒNG HÀ

  Hồng Hà quả chẳng nói ngoan
  Dù ông có Chánh Công an ngày nào
  Văn phòng Bộ trưởng không to
  Nhưng ông nặng ký phát ngôn ngày này
  Những lời tâm huyết thật hay
  Người trong thiên hạ dễ gì như ông
  Ù ù cạc cạc mênh mông
  Nói “theo” là chính há trông được gì
  Dân thì miệng tỉ tì ti
  Nói sao hay vậy đúng thì dân ngu
  Mới hay tài bộ ở đời
  Thời nào chẳng có lúc nào lại không
  Vấn đề được mở miệng chăng
  Hay là ngậm miệng kiểu con cù dù
  Triệu người ngu dốt chổng khu
  Không bằng tiếng nói một người thông minh
  Nên tôi khen ông rất thiệt tình
  Hồng Hà ơi ông quả thông minh ở đời
  Bởi vì “dân chủ tự do”
  Dễ gì có được một người như ông
  Nói năng thẳng cánh tràn hông
  Vì đời mà nói hỏi ông sợ gì !

  Võ Hưng Thanh
  (08/4/13)

 6. Lê Dân Việt says:

  Trước hết cám ơn bác LHH đã viết thẳng viết thật từ kinh nghiệm nhiều năm theo đảng cướp CSVN, để cho lũ CAM mở mắt ra đừng xủa bậy nữa.

  Nhưng bác LHH đã thực sự là “phản động” phản đảng cướp ngày CSVN một cách danh chính ngộn thuận thế này, bác và gia đinh nên chuẩn bị để đón nhân các côn đồ, “nhân dân tự phát” sẽ đem cứt chộn dầu, mắm cá thối… đặc sản mới sáng chế của côn đồ đảng ta liệng vào nhà như chúng từng làm với TKTT và gần đây nhất là gia đình của anh Hùng Ngọc Tuấn ở Quảng nam nhé. Đây là văn minh, là sáng tạo tuyệt vời bỉ ổi thối tha của đãng cướp nhà ta đấy. Một đãng tự cho mình cái quyền độc tôn lãnh đạo quốc gia mà chỉ có cái tài côn đồ, bỉ ổi như vậy làm sao dân ta cứ để yên chó chúng cưỡi đầu cưỡi cổ như thế nhỉ? Thiện tai! Thiện tai!

 7. danluan13 says:

  Đã đến lúc con người cộng sản thấy được những sai lầm trong quá khứ cũng như hiện tại; và điều đáng mừng là ngày càng nhiều cán bộ đảng viên dám lên tiếng kêu gọi thay đổi từ bỏ những sai lầm đó.

  Bài viết này chứng tở ông Lê Hồng Hà vẫn còn con tim và lý trí.
  Và chúng ta hy vọng không chỉ là một ông Lê Hồng Hà, mà sẽ còn nhiều Lê Hồng Hà khác, sẽ nhìn thấy những sai lầm của chủ nghĩa cộng sản mà dứt khoát, can đảm đứng dậy lên tiếng nói chung kêu gọi lãnh đạo đảng cộng sản quay về với dân tộc.

  kbc

 8. Builan says:

  Trân trọng lễ phép kính mơì những CC (đọc là Công Cụ- ai đọc sai người ấy chiụ trách nhiệm)- CCCĐ (muốn đọc sao cũng được ! ).. Hãy vãnh tai lên mà nghe- Banh con mắt thật to ra mà đọc !_ Đọc những phê phán cuả thế hệ CS Chúa LHH _ CHA, ÔNG, CỐ TỔ.. cuả các người- bọn lâu la – sâu bọ -cccđ (Dưlợnviên) !!!
  Có biết LHH là ai không ? _ Không biết thì ngưng viết – !về tìm Hồ Q Lợi mà hoỉ !
  Trước mỗi khi thi hành nghiệp vụ phaỉ đọc thuộc BAÌ KINH cuả CỐ TỔ các người !

  Ông Lê Hồng Hà phát biểu
  “…..
  3- Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức vv…) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của ĐCSVN và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của ĐCSVN.

  Nguyên nhân gốc rễ của tình hình ấy, chính là do chế độ toàn trị của một đảng trên thực tế đang chi phối toàn bộ quyền lực Nhà nước và hệ thống chính trị đứng trên nhà nước và pháp luật, đứng trên nhân dân, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ đã được quy định trong Hiến pháp.
  ………..
  6 – Trong thư này, tôi đề nghị cụ thể một số vấn đề về nội dung:

  a / Không nên dùng từ Nước CHXHCNVN …, mà nên dùng từ ông Hồ đã dùng: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa …, vì mô hình XHCN là một mô hình sai lầm.

  b / Không nên đề cao chủ nghĩa Mác Lê Nin vì đó là một học thuyết sai lầm, hông nên nói dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin.

  c / Bỏ điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vì Đảng chưa xứng đáng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển đất nước (chưa kể những chính sách sai lầm như cải cách ruộng đất, cải tạo Xã Hội Chủ Nghĩa, đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm)…

  d / Quân đội phải trung thành với Tổ Quốc, với Nhân Dân, không được nêu quân đội trung thành với Đảng.

  e / Không nên đặt vấn đề Hiến Pháp nước ta phải thể chế hóa cương lĩnh xây dựng CNXH của Đảng Cộng Sản Việt Nam. “” ( HẾT)

  _ MAU quay lại làm người – Thôi làm cc – CCCĐ (con cu của đảng)

  @ Viết thêm viết nhiều viết thật, viết hết… nhanh lên keõ không còn kịp nữa, thưa bác Lê Hồng Hà !
  Xem như tôi ỨNG TRƯỚC lời “Baí Biệt” !!! Cảm kích tấm lòng dám nhìn vào sự thật- nói lên sự hật cuả bác ! KÍNH

 9. vong quốc dân says:

  sao tại chức không ông cán nào nói về chính sách sai lầm của đảng mà khi hưu trí rồi mới góp ý này nọ.như vậy các cán về hưu mới nhận ra cái sai lầm của đảng cs bán nước hại dân mà bác vẫn im lặng mới kinh

  • Peter_the Great says:

   Đừng nên thắc mắc hay nặng lời với các Bác đâ về hưu nhưng nay đã giác ngộ, dám nói lên những sai trái và dám hy sinh cái sổ hưu và tương lai của con cháu họ

   Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải

  • Lâm Vũ says:

   Thơ của Hoàng Cầm, lấy từ cao dao dân tộc: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” (bài “Đêm liên hoan”?). Bây giờ trẻ như Huỳnh Thục Vi, Minh Hạnh… già như Lê Hồng Hà lên tiếng, bạn còn đòi hỏi gì nữa? Hay là phải đợi dựng xác Hồ Chi Minh dậy hô hào bỏ chủ nghĩa Mác Lê bạn mới hài lòng chăng?

   Đó là chưa kể cụ Lê Hồng Hà đã lên tiếng từ 20 năm nay rồi. Trích wikipedia:

   “Trong bức thư gửi Ban chấp hành Trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam khóa VII, ngày 18/7/1995, ông Lê Hồng Hà[23], nguyên Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổng hợp Bộ Nội vụ viết về Vụ án Xét lại Chống Đảng:
   “Có thể nói, sau những sai lầm, oan trái rộng rãi trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức (1956), thì đây là vụ án oan sai lớn nhất trong lịch sử Ðảng ta, xét về quy mô, tính chất. Và, có thể nói không ngoa, đây là vụ án oan sai lớn nhất trong hàng ngũ những người yêu nước Việt Nam của thế kỷ XX“. [...]“.

   Nhưng cũng chẳng phải một mình cụ Lê Hồng Hà, cùng thời có có tướng Trần Độ, cụ Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiến Giang… toàn những người đã có công lớn với cách mạng cả. Đó là chưa kể những đảng viên kỳ cựu, nắm vai trò chủ chốt trong “cách mạng mùa Thu”, đã bị thanh trừng từ thập niên 1960s.

   Nghiên cứu gần đây nhất về (vụ án “Xét lại chống đảng”), được Sophie Quinn-Judge công bố trên tạp chí Journal of Cold War History tháng 11-2005, ước lượng trong Vụ án Xét lại Chống Đảng, khoảng 300 người bị bắt trong đó có 30 nhân vật cao cấp.

   Những nhân vật bị bắt: gồm những nhân vật lão thành trong đảng, nhiều vị tướng cùng một số những nhà nghiên cứu và nhà báo như: Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin Hoàng Minh Chính (bị bắt ngày 27-7-1967); Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoaị giao Vũ Đình Huỳnh (bị bắt ngày 18-10-1967); Cục trưởng Cục 2 (Cục Tình báo quân đội) đại tá Lê Trọng Nghĩa; Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Đại tá Lê Minh Nghĩa; Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá Đỗ Đức Kiên; Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân Hoàng Thế Dũng; phó giám đốc nhà xuất bản Sự thật, nguyên tỉnh Ủy viên tỉnh Ủy Quảng Bình Nguyễn Kiến Giang; giám đốc nhà xuất bản Sự thật Minh Tranh; phó bí thư thành ủy Hà Nội kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội Trần Minh Việt; phó tổng biên tập báo Hà Nội Mới Phạm Hữu Viết; phó tổng biên tập tạp chí Học Tập Phạm Kỳ Vân; Tổng thư kí toà báo Quân Đội Nhân Dân Trần Thư; nhà báo Vũ Thư Hiên…
   Những nhân vật không bị bắt nhưng bị khai trừ đảng: Ngoại trưởng Ung Văn Khiêm, thứ trưởng bộ văn hóa Lê Liêm; thiếu tướng Đặng Kim Giang; thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh; phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học nhà nước Bùi Công Trừng
   Những nhân vật xin tị nạn tại Liên Xô: có khoảng 40 người lúc đó đang đi học hay đi công tác ở Liên Xô đã xin ở lại như Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Nguyễn Minh Cần; Chính uỷ sư đoàn 308, Phó chính uỷ Quân khu khu III đại tá Lê Vinh Quốc; nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân thượng tá Ðỗ Văn Doãn [...]
   “.
   ( Vụ án Xét lại Chống Đảng)

  • Võ Hưng Thanh says:

   ĐỜI MÀ

   Đời mà trách móc làm gì
   Chuyện thường là thế dễ chi anh hùng
   Trước tiên ai cũng vì mình
   Vì dân là chính ít anh trong đời
   Nhưng rồi dòng nước chảy xuôi
   Gặp bờ vẫn lại quay đầu như xưa
   Nên chi khi đã đàng hoàng
   Một lời nói đúng phải khen thật lòng !

   Võ Hưng Thanh
   (08/4/13)

  • Bút Thép VN says:

   Xin hãy thông cảm. Vì khi còn tại chức thì quyền uy, quyền lợi, và sự sợ hãi phải qui phuc đảng nó nặng nề và che con mắt, khi thoát ra rồi mới tỉnh trí ra.

   Cám ơn cụ Lê Hồng Hà đã nói thẳng nói thật, nếu tất cả các vị lão thành đều sáng suốt và can đảm như cụ thì ắt là đất nước Việt Nam sẽ sớm có dân chủ.

 10. Nói Không Được says:

  Nếu XHCN là một mô hình sai lầm, chủ nghĩa CS Mác Lê là một học thuyết sai lầm thì đảng CSVN là một đảng sai lầm từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Như vậy điều cần làm trước tiên là dẹp bỏ đảng CSVN thì mới mong cứu được đất nước. Dĩ nhiên ông LHH chỉ mới dám nói một nửa sự thật, nhưng như vậy cũng đã can đảm hơn vạn người khác.

Phản hồi