|

Hiện tình Phật Giáo Việt Nam

Đồng bào các giới thuộc mọi thành phần, bất kể chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước lên tiếng ủng hộ; hàng trăm nhân sĩ quốc tế ký tên hậu thuẫn lời kêu gọi, hơn 300.000 người Việt hải ngoại ký tên ủng hộ. Vì Lời kêu gọi này cộng sản ra lịnh quản thúc ngài thêm 2 năm.

Nhân dịp Hòa Thượng Thích Quảng Độ và nhiều phái đoàn chư tăng đến vấn an Hòa Thượng Thích Huyền Quang đang bị bệnh tại Bình Định. Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ tổ chức Đại Hội bất thường tại tu viện Nguyên Thiều vào ngày 01.10.2003. Đại Hội thành công với sự thỉnh cử 41 Hòa Thượng, Thượng Tọa vào hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Đồng thời Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng ban Giáo chỉ ủy thác cho các GHPGVNTN Hải ngoại tổ chức Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN tại hải ngoại. Thừa hành ý chỉ này, chư tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni và Phật tử lãnh đạo GHPGVNTN hải ngoại đã tổ chức Đại Hội Bất Thường mở rộng tại Tu Viện Quảng Đức thành phố Melbourne Úc Châu, ngày 10-12.10.2003. Chính Đại hội này công bố đầy đủ nhân sự lãnh đạo Giáo Hội trong nước và hải ngoại. Cũng trong Đại Hội này, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử hải ngoại suy tôn Ngài lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN. Công an cộng sản ép Hòa Thượng Quảng Độ phải rời khỏi tu viện Nguyên Thiều. Từ thời điểm này, tu viện Nguyên Thiều  và Thanh Minh thiền viện bị phong tỏa gắt gao, bản thân của 2 ngài Huyền Quang và Quảng Độ cũng như tất cả quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Phật tử tham gia vào GHPGVNTN đều bị theo dõi chặt chẽ.

Trong Thông Điệp gửi Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc họp lần thứ 61 tại Genève vào ngày 08.04.2005 Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi thực hiện tiến trình Dân Chủ Hóa Việt Nam, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cuả GHPGVNTN và các giáo hội không được công nhận:

“Ba mươi năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản tìm đủ cách dập tắt mọi tiếng nói độc lập. Hiện tại, chẳng có đảng phái đối lập, không có báo chí độc lập, không có nghiệp đoàn tự do, xã hội dân sự cũng mất quyền hiện hữu. Tôn giáo nào không theo chính quyền đều bị ngăn cấm. Công dân nào lên tiếng đòi cải cách chính trị, đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền đều có nguy cơ bị bắt.“

“Qua thời gian dài sống trong tù ngục, tôi lắng lòng suy nghĩ và đi đến kết luận, là không còn con đường nào khác ngoài chuyện Việt Nam phải thực sự có tự do và dân chủ. Ðây là giải pháp duy nhất. Phải có dân chủ đa nguyên, quyền tự do bầu cử, quyền chọn lựa thể chế chính trị, được hưởng các quyền tự do, dân chủ – nói tóm, quyền định hướng cho tương lai của mình, định hướng cho vận mệnh dân tộc mình. Thiếu dân chủ đa nguyên, chúng tôi không thể chiến đấu chống nghèo khó và bất công, cũng không thể đem lại sự phát triển thực sự và tiến bộ cho dân tộc chúng tôi. Không có dân chủ đa nguyên, nhân quyền không được bảo đảm, bởi vì muốn bảo vệ nhân quyền, phải có các thiết chế dân chủ và pháp quyền che chở.”

“Dân chủ đa nguyên vừa cần thiết vừa là sự  sống còn cho các phong trào tôn giáo, cũng như cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các cuộc đàn áp tôn giáo sẽ chấm dứt khi tiến trình dân chủ khởi động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có tài nguyên dồi dào về nhân lực, và có thể đóng góp rất nhiều cho sự phát triển đất nước nếu chúng tôi được tự do.”

“Yêu sách của chúng tôi thật vô cùng đơn giản : Chúng tôi kêu gọi cho sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các giáo hội không được công nhận. Ðược như thế chúng tôi mới có thể đóng góp cho nhân dân thịnh vượng. Chúng tôi đòi hỏi quyền phát hành một tờ báo độc lập tại Việt Nam, làm diễn đàn thảo luận dân chủ. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả những ai bị giam cầm vì chính kiến hay tín ngưỡng tôn giáo. Ba biện pháp cụ thể này phải được xem như bước đầu khai mở tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.“

Trong nước nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục bắt bớ, đàn áp và xuyên tạc đường lối đấu tranh cuả GHPGVNTN.

Ngày 27.12.2007 nhân danh Hội Đồng Lưỡng Viện, Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra tuyên cáo về việc Trung cộng xâm lấn 2 quần đảoTrường sa và Hoàng sa, kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt nam loại bỏ ngay điều 4 Hiến pháp, trao quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân, tiến tới việc cấp tốc triệu tập Hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ XXI, đối phó với hiểm họa Bắc thuộc lần thứ 5.

“..nhận định rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ lo bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội mà không lo bảo vệ biên cương tổ quốc và sự an ninh, hạnh phúc của 85 triệu dân ; chỉ lo mất Đảng chứ không lo mất Nước.”

Nay cất lời kêu gọi:

1. Toàn dân trong và ngoài nước mau chóng kết hợp thành một khối để bảo vệ non sông và nòi giống. Người dân trong nước hãy nhất tề đứng lên đòi hỏi Quyền sống, Quyền tham gia bảo vệ tổ quốc. Người Việt hải ngoại xin một lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh trong nước và vận động quốc tế làm sáng rõ chủ quyền Việt Nam và sự hậu thuẫn thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương ;

2. Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam học lại bài học dân chủ của tổ tiên khi tổ quốc lâm nguy, cấp tốc triệu tập Hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ XXI để :

2.1. Ý thức rằng ba triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và khối lượng Người Việt hải ngoại ;

2.2. Từ ý thức cấp cứu nói trên, loại bỏ ngay điều 4 trên Hiến pháp tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị ;

2.3. Triệu tập Hội nghị toàn dân bao gồm các cộng đồng tôn giáo và các đảng phái dân tộc ra đời từ đầu thế kỷ XX cho đến nay, mở đầu công cuộc hóa giải các tranh chấp, hận thù nẩy sinh từ các ý thức hệ ngoại lai gây thành hậu quả bản địa thảm thương suốt sáu mươi năm chưa dứt, hầu đặt cơ sở cho việc trao quyền lãnh đạo cho toàn dân trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lập và đa đảng.

“Với trách nhiệm của người công dân, và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt hai nghìn năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống.”

Ngược dòng sử Việt, dân tộc ta trước bao phen nguy nan vẫn vượt thắng và luôn cùng sánh vai với các dân tộc khác góp phần tạo dựng nền văn minh nhân loại. Sau ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm thuộc địa giặc Tây, khi đất nước trở mình, dân tộc quật khởi đẩy lui gót giặc thực dân, thì Phật pháp đồng thời phục hoạt vì sau hai ngàn năm du nhập, sinh mệnh lịch sử Việt và sinh mệnh cuả Phật giáo Việt nam là một. Vừa tránh khỏi họa ngoại xâm, đất nước, dân tộc lại một lần nữa lâm vào cảnh chia hai. Từ năm 1954, miền bắc dưới chế độ độc tài cộng sản, cùng chung với số phận cuả nhân dân, Phật giáo bị kiểm soát toàn diện, tất cả các sinh hoạt tôn giáo đều bị ngăn cấm. Tại miền nam Việt nam, chế độ chính trị tương đối tự do, Phật giáo lại có cơ hội đứng chung với đại đa số nhân dân tranh đấu cho quyền bình đẳng tôn giáo dưới thời Đệ nhất Cộng hòa, kêu gọi hòa bình cho Dân tộc vào những năm cuộc chiến khốc liệt nhất và hiện nay Phật giáo Việt nam lại tiếp tục cùng toàn dân tranh đấu cho quyền làm người trước sự đàn áp cuả bạo quyền cộng sản Việt nam, quyền bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ dân tộc trước họa chiếm đất lấn biển, âm mưu đồng hoá cuả Bắc phương.

Mở đầu bản Hiến chương cuả Giáo hội Phật Giáo đã ghi “ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc “. Từ lập trường trước sau như một, Phật giáo từ khi du nhập vào nước Việt đã luôn đứng chung hàng ngũ với nhân dân, vì Dân tộc là thực thể trường tồn, triều đại, chủ nghiã, chế độ chỉ có tính cách ngắn hạn. Khi chế độ, chính quyền hợp lòng dân, phụng sự dân, Phật giáo sẽ cùng dân góp sức làm cho nước giầu, dân mạnh; khi chế độ, chính quyền đi ngược lại nguyện vọng của dân, phản dân, hại nước, Phật giáo lại phải cùng dân bày tỏ thái độ cuả mình. Trong suốt 35 năm qua, từ khi đảng cộng sản Việt nam đặt ách thống trị lên toàn dân Việt, GHPGVNTN trước sau như một luôn đứng về phiá nhân dân, trong dịp ủng hộ dân oan tại Sai gòn vào ngày 17.07.2007 Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã minh xác “Giáo hội chúng tôi cũng bị cướp đọat tất cả mọi cơ sở, từ giáo dục, từ thiện đến chùa viện… Họ biến nơi thờ Phật thiêng liêng, có tính chất văn hóa để biến ra nơi du hí, giải trí và là nơi cho người ta phóng uế. Đó là nỗi nhục riêng cho Giáo hội chúng tôi và chung cho phong hóa văn minh của dân tộc. Giáo hội chúng tôi đã từng khiếu kiện suốt 30 năm qua… Để cho hiện trạng đang xẩy ra cho đồng bào ở đây hôm nay không còn xẩy ra nữa …., thì buộc họ phải trả lại cái quyền sống và quyền làm người cho ta. Muốn như thế thì phải chấm dứt cái nạn độc quyền cai trị. Phải đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ chỉ có một đảng thì không thể giải quyết được gì cho 80 triệu dân. Như thế đã là bất công rồi… Cái trước mắt là vấn đề đòi lại công lý, là tài sản trả lại cho đồng bào. Nhưng sau đó phải đòi lại nhân quyền và dân chủ, tự do. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận để người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình, quan điểm của mình đối với những tổ chức cai trị.”

Một người Âu châu đã nói „ Khi thượng đế chết, tội ác sẽ hoành hành „.Đất nước và xã hội Việt nam giờ này cũng thế. Từ khi thống trị đất nước, 55 năm taị miền Bắc, 35 năm cả hai miền, cộng sản Việt nam gia sức tiêu diệt các tôn giáo chính thống. Tổ chức tôn giáo do nhà nước cộng sản dựng lên chỉ là công cụ cuả đảng , tạo bình phong  “Tự do tín ngưỡng” giả tạo trên trường quốc tế, thực thi chính sách ngu dân trong nước. Khắp nơi chùa cổ được tu bổ, chùa mới được xây cất, có ngôi chùa tốn hàng tỷ đô la trong khi đất nước vẫn tụt hậu, dân chúng vẫn nghèo đói; lễ hội được tổ chức linh đình. Những năm gần đây, người đến chùa ngày càng đông, nhất là những dịp cúng lễ. Chùa trở thành tụ điểm cho khách du lịch, cho kẻ khoe tiền, nhưng ngược lại cũng là nơi cầu nguyện, van vái của đại đa số người dân cùng khổ cả về vật chất lẫn tinh thần khi họ không còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn dóc láo của nhà cầm quyền cộng sản nữa.

Sau 35 năm hòa bình, đa số dân chúng vẫn chật vật, đói khổ, trộm cắp, tham nhũng, đĩ điếm, cướp giật tràn lan khắp nơi; thậm chí cướp của, giết người, hiếp dâm, hành hung trong gia đình, ngoài học đường trở thành bình thường trong xã hội Việt nam ngày nay; vì chính nhà cầm quyền cũng xử dụng những kẻ sát nhân, đầu trộm đuôi cướp, để khủng bố, đàn áp người dân. Chúng ta chỉ cần lướt qua các tờ báo của cộng sản, cướp của giết người, mê tín dị đoan, bói toán, thầy cúng, thầy tế mê hoặc dân chúng hiện diện khắp nơi, từ hang cùng ngõ hẻm cho đến trung tâm thành phố.

Tôn giáo dưới bàn tay cai trị cuả cộng sản quả thật đã trở thành thuốc phiện ru ngủ người dân như nhận định cuả Marx. Tại sao cộng sản sợ Tôn giáo, nhất là Phật giáo, vì đa số người dân Việt nam theo đạo Phật, ngày nào người dân còn thực hành giáo lý cuả Phật, thì ngày đó cộng sản sẽ còn hoảng sợ như  sa tăng gặp nước thánh, như ác quỷ gặp ánh sáng. Vì người dân bình thường nhất, còn hiểu được chút ít  giáo lý cuả Đức Phật, đạo lý cổ truyền cuả cha ông cũng có thể nhận ra sự ác ôn cuả cộng sản, sự băng hoại cuả xã hội, suy đồi cuả đạo đức, phá sản cuả tình người trong xã hội cộng sản.

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đất nước lâm nguy, người dân thường cũng phải có trách nhiệm.

Trước sự đàn áp ngày một gia tăng cuả cộng sản đối với GHPGVNTN và các tôn giáo khác, trước sự phá sản đạo đức ngày thêm trầm trọng cuả xã hội Việt nam, chúng ta thấy ít nhất có hai công việc cấp bách phải làm:

1-Chúng ta phải có lập trường cùng thái độ rõ ràng, phải mạnh dạn ủng hộ, tiếp tay, đòi hỏi và tranh đấu cho đến khi tất cả những yêu cầu chính đáng cuả GHPGVNTN cũng như các yêu sách đúng cuả các chính đảng, phong trào, nhân sĩ tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và Chủ Quyền toàn vẹn lãnh thổ được thực thi.

2- Kêu gọi các vị có trách nhiệm của các tôn giáo, các vị trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tạo nên một phong trào chấn chỉnh văn hoá, lên án, lật tẩy những chính sách của nhà cầm quyền cộng sản nhằm đầu độc người dân, những thủ đoạn  mị dân, gây mê tín, thị phi, chia rẽ, nguyên nhân cuả mọi tội ác đang xẩy ra hàng ngày trong xả hội Việt nam.

Hai công việc trên chưa phải là tất cả nhưng ít nhất cũng đóng góp phần nào trong tiến trình mang lại Hòa bình, Tự do, Dân chủ trở về với Dân Tộc.

© Chu vũ Ánh

© Đàn Chim Việt Online

Pages: 1 2

6 Phản hồi cho “Hiện tình Phật Giáo Việt Nam”

 1. Linh says:

  Noi ngu nhu chien ma cung noi, di ve Vn ghe chua hay nha tho thu di xem co tuong Ho Chu Tich khong?
  Cai lu chien chung may chi thich dam bi thoc thoc bi gao, khung bo bang nhung loi le ban thiu, chup mu nhung ai khong cung quan diem, loi le that hoc dau oc toi tam cua con chien.
  Dan Vn neu chon lua thi tha chon xau it hon cai xau nhieu. It ra van con dau oc cua con nguoi chu khong u me nhu lu con chien tui may. Du dang CS co lam gi te hai nhung cong lon nhat la da quet sach tong cai tham vong bien VN thanh Philipin thu 2 vao ho xi.
  Tui may cu to mieng di, loi le ban thiu ha cap vu khong. Cung cau nguyen Chua di may ra vai tram nam nua cong san sup do.

  • NHL says:

   Ban Linh than men! Tai sao ban lai chui boi vo co nhu the tren dien dan?Roi goi nguoi ta la ke nay ke no?Van hoa va tu trong cua ban de o dau mat roi?Han la ban chua hieu tu do ngon luan hay dan chu la gi.Ai ai cung co the noi ra y kien cua minh va dieu chac chan la “9 nguoi 10 y” nhu ong ba ta van noi.Trong gia dinh ban cung the thoi.Cha me con cai vo chong bat dong y kien voi nhau la chuyen thuong.Tai sao cac thanh vien trong gia dinh van ton tai cung nhau?Ve chuyen tuong Ho Chi Minh o trong chua xin moi hay den chua Dai Nam ma xem thu.

  • Nguyen says:

   “loi le ban thui,ha cap,vu khong…”qua dung the that.Tui may,chung may ,ong…,thang Troi,thang Vua, thang My,thang Nguy,thang Diem,thang Thieu…tat ca deu la thang,deu la chung may,may,tao…con gi nua ma khong phai la nhung loi le ban thiu,ha cap tren sach giao khoa tren bao chi, bay gio,tren mot dien dan thong tin toan cau ma viet nhu vay rhi qua that nghe co mui thum thum cua ho xi,nhung loi le chi can nghe qua ,xem qua la biet ngay dia chi cua chung tu dau den :Nhung dang vien dang Cong San VN.Lay phan nguoi nem vao cua nha nguoi khac ,dung con do de danh dap ngoui bat dong chanh kien ,ni co su sai ,giao dan ,con gi nua ma khong phai la.:ban thiu,ha cap. Nha tho thi khong bao gio co tuong HCM la le tat nhien,nhung chua,chi can nhin vao dai dien cua Dai Nam Quoc Tu o Binh Duong thi se thay ngay tren la tuong Phat,duoi la tuong HCM vang choe nhu nhau, can gi phai ve voi di .Lich su co nhung cai ho rac cua no,noi chua nhung gi no thai ra [,toi khong muon dung chu "ho xi" cua ban,vi khi ban thot ra nhung chu do,mieng ban nghe da co mui thum thum roi, cai do nguoi ta keu bang:ngam mau phun nguoi ,nhop mieng minh truoc]nhung cai bi vat vao gan day nhat la CNCS,la tuong Lenin,va bay gio la Stalin ,lich su the gioi goi la “ten do te”,ngay ca tren chinh que huong cua ong ta.Vai tram nam nua CS sup do u? vay la ban quen roi”:Dang CS,CN Mac-Lenin muon nam” lan,chu sao co vai tram nam thoi,ban phan dong a,cu nhin sang dat nuoc Xo-viet thi ro…Ban nen nho rang nhung con chien khong co nanh va vuot,nhung con chien khong ngu nhu ban tuong, no biet nghe loi ke chan va hieu loi ke chan dat no,bao ve cho no khoi nanh va vuot cua nhung con cho soi dang chuc cho va dang tru len giua dong hoang giua rung gia. Co noi voi ban nhieu so rang ban cung khong hieu,o VN co cau noi cua mieng rang:”ngu lau ,dot ben, kho dao tao”va nguoi xua co danh cho nhung nguoi nhu ban cau nay,”Phi ngu, tac vu”.Chao ban.

 2. TaTon says:

  Phật trời là chuyện hưhuyền
  Đồng tiền bát gạo mới đủ kwyền khiến sai!
  Tuynhiên chếđộ sẽ mộtmai
  Tôngiáo tínngưỡng mới lâudài ngàn sau !!!

 3. Hennry says:

  LỜI BÀN
  Phật, chuá, thánh, thần… cũng phải dưới sự lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo cuả đảng .. Nói đúng hơn chúa, phật thần thánh đều là công cụ cuả đảng và đảng ta xử dụng những công cụ ấy để phục vụ lợi ích cuả Đảng.
  Đảng muốn cho phật chúa thánh thần sống thì sống, muốn cho chết thì chết. Muốn phá thì phá, muốn xây thì xây.
  Trong thời gian vừa qua đảng đã cho phép Chuá, Phật, Thần Thánh phục sinh, chuà to, đền lớn, nhà thờ rinh rang…Như vậy đáng lý chuá phật thần thánh phải biết ơn đảng và phục vụ đảng hết lòng, hết ý, hết kinh hồn để xứng đáng là công cụ tốt. Lẽ đâu phật chuá thần thánh cũng phản động muốn diễn tiến hoà bình ?
  Nếu chọc giận đảng thì Phật chúa thần thánh gì cũng vào tù hay bán xới. Đảng ta đang tổ chức sắp xếp nhân sự rất thành công là đưa phật tổ Hồ Chí Minh thay thế phật tổ Thích ca, thích hát. Dê Xu dê sát cũng không ngoại lệ đâu. Đảng mà đã quyết thì giờii cũng bé, nghe chửa !
  Xin đừng ngộ nhận và phải biết phận mình. Chúa, phật, thần, thánh ở VN thì chức tước, điạ vị chỉ to bằng anh chủ tịch mặt trận tổ quốc cấp xã, cấp phường. Ban tôi giáo điạ phương muốn điều hành để thêm tiền công đức góp vào quỹ đảng thi cho mấy kẻ cò mồi khấn bái…Thế là lũ dân quèn ngu si cứ thế mà thừa thắng xông lên vái lạy và dâng tiền tùm lum. Một vốn, bốn lời.
  Nhưng nuế đảng đưa tay ra lệnh phá…Thì..Nh ưmột phép nhiệm mầu, cũng chính lớp dân quèn vừa khấn bái lạy lục đó cẩm buá đục, cuốc cào…Hung hăng xông vào phá nát mấy hồi.
  Mấy chục năm trước ta đã chúng kiến cảnh đó nhiều rồi, sợ lắm.
  Ngẫm cho cùng, chuá phật thần thánh chẳng là cái đinh gì đâu. Đảng Bác ta mới là thiêng liêng, vĩ đại !

  • LS Nguyễn Văn Đài says:

   Lời bàn rồi bây giờ là lời chân ghế
   Nếu đảng đem cái tên đại ma đầu Minh râu vào Chùa thì cái Chùa đó chỉ có toàn là đảng viên trụ trì mà thôi
   Cho nên nếu nơi nào có tượng tên Minh râu gian ác thì nơi đó chính là nơi đến của cái giáo đồ đảng viên . Dân hiền nên tránh xa

Phản hồi