WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày 30 tháng 4 nói chuyện hòa giải

Ảnh: flickr

Nhân ngày 30 tháng 4 sau 35 năm chấm dứt chiến tranh lời kêu gọi Hòa giải Hòa hợp Dân tộc được dư luận quần chúng nói tới nhiều nhất. Âu đây cũng là một thời cơ xích lại gần nhau để đoàn kết dân tộc trước họa ngoại xâm. Tôi xin phép được lạm bàn sau khi xem bài “ Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai ” của tác gỉa Thu Hà trên TuầnVietnam.net ngày 26-4-2010 về lời phát biểu của ông Cựu đại sứ Võ văn Sung, ông nói:

“Lúc này nếu ai đó trong chúng ta dù từng đứng từ phía nào mà vẫn nuôi lòng thù hận, cản trở hòa hợp dân tộc thì dần trở nên lạc lõng và thật sự có lỗi với tương lai của chính con cháu mình.”

Mới nghe lời của ông Sung tôi thấy cảm kích vô cùng. Hôm nay lại đến ngày 30 tháng 4 lần thứ 35 lời nói ấy thật đáng suy gẫm và hân hoan đón nhận. Thật vậy, nếu tất cả con dân Việt nam không phân biệt chính kiến, không phân biệt đối xử, “đốt bỏ lý lịch toàn dân và viết lại tính từ ngày 1 tháng 5 của  một năm nào đó” như nhà giáo Phạm Toàn đề nghị thì thời gian nầy cũng quá đủ để cho chúng ta thành tâm mà tìm lại tình tự dân tộc vì không còn bao lâu nữa tuổi đời đi qua và con người của chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi, thù hận cũng không nên để lại cho thế hệ mai sau, thành ra nên nói chuyện “ xích lại gần nhau” trước khi quá muộn.

Trong phạm vi bài này tôi xin được phép đưa ra chủ đề Ngày 30-4 xích lại gần nhau và thảo luận theo bài trả lời phỏng vấn của nhà ngoại giao Võ văn Sung.

Nhưng thưa ông Sung, đọc suốt bài trả lời của ông tôi còn có nhiều điều muốn hỏi lại, hỏi lại cho rõ và mỗ xẽ cho thông, vì “ tư tưởng không thông cái bình tong cũng nặng”, như vậy trước tiên tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề hòa giải vì có hóa giải được mọi dị biệt, mọi thắc mắc, mọi thù hận một cách chân thành thì mới mong có được một sự hòa hợp tốt đẹp và hiệu quả.

I- Hòa giải Dân tộc:

Ở giai đoạn hòa giải tôi xin được chia làm hai bước.

- Bước một: là ngay ngày hôm nay không nhắc lại chuyện quá khứ, không nhắc lại những lời khoe khoang khoác lác, không nhắc lại những hận thù hay đỗ lổi phải cho nhau, không kỳ thị, không phân biệt đối xử, hoàn toàn bình đẳng với nhau trên mọi phương diện cả về mặt pháp lý,cả về tư cách hợp tác trong nhiệm vụ của người công dân , có như thế chúng ta sang bước kế tiếp.

- Bước hai: là chúng ta thảo luận chuyện ngày hôm nay và về sau nhất là phải thành thật cởi mở vì chỉ có thành thật mới mong có được một sự thảo luận có hiệu quả như bao người mong muốn.

Trong bài trả lời phỏng vấn ông Sung có phát biểu:

“Với ngày 30/4 chúng ta đã qua được chặng đường đầu tiên“ Nước ta hoàn toàn độc lập” để tiếp tục thực hiện“ Dân ta được hoàn toàn tự do”…ngày quốc khánh 2/9/1945 là“ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”…

“ Tôi thấy rằng ngày 30/4 từ 35 năm nay đã là ngày lịch sử của dân tộc. Vì đó là ngày khao khát chờ đợi của bao thế hệ người Việt Nam, là ngày đánh dấu sự kiện một nước“ nhược tiểu” đã bền bĩ “lấy sức ta giải phóng cho ta”…”

Trong trích đoạn này ông hãy đọc kỷ lại những chữ đậm để tìm xem trên thực tế nó đã có hay không ? tôi xin phân tích từng ý một để cùng nhận định:

1- “ Nước ta hoàn toàn độc lập”… “Lấy sức ta giải phóng cho ta”:

Thưa ông Sung, điều này hình như ai cũng biết suốt trong thời kỳ chiến tranh miền Bắc VNDCCH đã nhận nhiều sự chi viện vừa nguời, vừa của vừa dụng cụ chiến tranh từ các nước XHCN anh em, tôi nghĩ điều này không ai chối cải được. Và do như thế nên khi đất nước ta vừa chấm dứt chiến tranh, chưa kiệp xây dựng  thì các đàn anh Liên xô, Trung quốc thi nhau đòi nợ. Đã thế họ còn bắt chẹt đủ điều. Tôi nhớ trước đây nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm giải thích trong cuộc hợp báo tại Hà nội ngày 03-02-1992 có nói như sau:

“ Vào lúc ấy Việt Nam phải tập trung hết mọi lực lượng vào cuộc chiến chống Mỹ nên cần bạn bè khắp nơi. Tình hữu nghị thắm thiết và hai nước hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Việt Nam xem Trung quốc là một nguồn hổ trợ to lớn và gía trị. Trong tinh thần đấy thì do tình thế cấp bách, quan điểm của lãnh đạo ta ( tức  ủng hộ Trung quốc công bố chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng sa và Trường sa)… “Việc lãnh đạo ta tạm công nhận như thế với Trung quốc không có can hệ gì đến chủ quyền lịch sử và pháp lý của VN trên các quần đảo Trường sa và Hoàng sa cả…” ( Trích bài của Pv Lê Dân đài RFA online ngày 03-12-1992 )

Đấy ông Sung thấy ngay cả việc biển đảo của Tổ quốc cũng đem ra thế chấp do đó câu “lấy sức ta giải phóng cho ta ” của ông Sung không được thành thật. Vì thế cho nên đất nước ta ngày nay vẫn không có độc lập, tự chủ. Hẳn ông Sung cũng biết đảng ta, chính phủ ta hiện bị đồng chí Trung quốc khống chế mọi mặt kể từ khi ngữa tay nhận viện trợ súng đạn và người để mở cuộc chiến tranh  đẫm máu, cốt nhục tương tàn. Vì nhận viện trợ của “đồng chí anh em” mà phải khoanh tay đứng nhìn đồng chí cướp mất Hoàng sa trong tay của Chiến sĩ VNCH mà lãnh đạo CSVN ta đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngoài biển Đông ngày nay nông nhân dân ta không còn được tự do đánh bắt như ngày xưa nữa, tàu tuần của Trung quốc đâm chìm tàu đánh cá của nhân dân ta mà không dám gọi đích danh là tàu của Trung quốc mà bắt hơn 700 tờ báo quốc doanh gọi là“ tàu lạ”, theo nhà ngoại giao Dương danh Dy trả lời Pv đài RFA thì:

“ Tôi xin nói thẳng thắn với ông rằng chữ “ tàu lạ”mà báo chí Việt Nam dùng thực ra muốn tránh nói đến tàu Trung quốc. Ta phải nói thẳng với nhau như vậy”. ( RFA online ngày 20-7-2009)

Ngoài ra chúng còn công khai bắn giết ngư phủ của ta, bắt người tịch thu ngư cụ, thuyền bè còn đem về đòi nạp tiền mãi lộ như bọn cướp biển Somali, chính quyền CSVN chỉ phản đối ậm ờ cho có lệ. Bạo hơn nữa chúng dám cho hàng trăm tàu đánh cá của chúng tiến sát vào gần bờ biển Quảng trị, Huế, Đà nẵng, Thuận an của ta nhưng ta chỉ “ lập biên bản” rồi thả đi, mấy ngày vừa qua Trung quốc thả một trái ngư lôi vào lãnh hải của ta, nhưng chưa thấy nhà nước ta lên tiếng.

Phía đông biển đảo thì vậy, phía tây Cao nguyên thì sao? Nhà nước VN dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã rước quân Trung quốc vào khai thác bauxite là phá hoại môi trường sống của nhân dân, hủy hoại tài nguyên của tổ quốc, và chuốc lấy hiểm hoạ bị Trung quốc xâm lăng bất kể lời can gián của các vị tướng lãnh khai quốc công thần cũng như của biết bao nhà khoa học, trí thức hàng đầu của đất nước, như vậy đâu còn gì là độc lập tự chủ thưa ông .

“ Ngày 5-1-2009, đại tướng Võ nguyên Giáp đã gửi thư đến thủ tướng Dũng đề nghị ngừng triển khai dự án khai thác này. Ông Giáp, người từng theo dỏi chỉ đạo việc khai thác bauxite Tây nguyên hồi những năm 1980, nêu quan ngại về“ nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và xã hội” của dự án…”
( BBC online ngày 6-2-2009)

Trong Tuần Việt nam. net có bài “ Từ chiến thắng Buôn mê thuột nghĩ về địa thế chiến lược Tây nguyên” có đoạn viết:

“ Ai chiếm được Tây nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương”. Cha ông ta từ xưa đã nhận định vùng Tây nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây nguyên thì coi như đã làm chủ được VN và ĐD. Sau này, người Pháp, người  Mỹ và thế giới cũng nhận thực được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng:“ Đây là nóc nhà của Đông Dương” (TuanVietnam.net online ngày 9-4-2009)

Và lời phát biểu của Thiếu tướng PGS TS Lê văn Cương trong bản báo cáo “Về dự án khai thác chế biến bauxite ở Daknong và Lâm đồng”, ông viết:

“ Trung quốc vào Tây nguyên là họ có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt nam, Lào và Campuchia. Đây là hậu quả khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung quốc vào Tây nguyên có biết điều này không?…” (Đối thoại online ngày 23-4-2009)

Thậm chí sau này Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn, Giáo sư tiến sĩ nguyễn thế Hùng phải thành lập trang báo điện tử Bauxite để gom góp những dử kiện bất lợi của dự án bauxite và lập bản kiến nghị trong toàn giới trí thức khoa học gia và nhân dân để yêu cầu nhà nước cho ngưng ngay dự án khai thác bauxite có hại này, thế mà thủ tướng Dũng vẫn cương quyết thi hành, hành động nầy có được coi là hành động độc lập hay không?

Hai bên Đông Tây thì đã thế còn phía Bắc thì sao? Hiệp ước ngày 30-12-1999 về biên giới nhà thơ Bùi minh Quốc trong bài“ Trò chuyện với một người nói:

“Ải Nam quan tức hữu nghị quan lùi mẹ nó vào đất Trung quốc m ấy kilomet rồi…” (Viet tide số 102 ngày 27-6-2003)

Còn giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của đài LSR thì:

“ Bộ chính trị của Lê khả Phiêu đã nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê bình, chê ông Phiêu là hậu duệ của Lê chiêu Thống. Bây giờ để mất trên đất liền, vừa mất cả vùng Hoàng sa, Trường sa thì tôi cho rằng đây là một tội ác lớn đối với dân tộc và lịch sử…” (Viet tide số 30 ngày 8-2-2002)

Theo nhà ngoại giao kỳ cựu Dương danh Dy từng là đại sứ của VN lâu năm ở Trung quốc trước đây phát biểu trên RFA như sau:

“ Trên bộ xong rồi bây giờ trên biển đấy. Trên bộ thì họ còn cái bauxite, họ cắm cái dao găm vào đấy…còn cái biển thì bây giờ cái vấn đề nó nóng bỏng rồi, không lui được nữa rồi, chỉ có cách bây giờ mình giải quyết như thế nào?” (RFA online ngày 7-2-2009)

Xem thế, nước ta đang bị Trung quốc bao vây ba mặt mà nhà nước không dám lên tiếng chống Trung quốc mà còn cản trở, bắt giam những người có nhiệt tâm muốn bảo vệ Tổ quốc, họ chẳng được coi là có công mà ngược lại có tội là nghĩa làm sao?

Những vị lãnh đạo của đảng ta, nhà nước ta thay phiên nhau đi chầu thiên triều  một cách cúc cung tận tuỵ, ôm nhau thắm thiết trong khi ngư dân ta còn đang bị Trung quốc bắt giam, vùng biển của ta Trung quốc cho tàu chiếm tuần tiểu đêm ngày thì TBT Nông đức Mạnh trong một chuyến thăm Trung quốc nói rằng:

“…Việt nam sẵn sang hợp tác với Trung quốc để đưa quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.”  (VOA online ngày 15-6-2009)

Cựu chiến binh Trần dũng Tiến phát biểu:

“ Các cơ quan truyền thông của hai phía đã đánh bóng mạ vàng 16 chữ :

“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” là để hợp pháp hóa việc nhượng một phần biên giới và lảnh hải của ta cho họ. Mà Quốc hội khóa X đang tâm bí mật thông qua nhằm phản bội Tổ quốc…”
(Người Việt ngày 23-1-2002)

2- “ Dân ta được hoàn toàn tự do”

Kính thưa ông Sung, như Ông đã biết chúng tôi sau một thời gian dài sống trên khắp thế giới hấp thụ được không khí tự do dân chủ nơi xứ người đã quen, chúng tôi theo dỏi tình hình trong nước bằng mọi phương tiện thông tin hiện đại, tôi thấy lời Ông nói chưa được thông lắm. Vì biết bao vụ án bỏ tù hoặc cho côn đồ khũng bố những nhà trí thức trong nước đấu tranh đòi tự do dân chủ, dù họ chỉ kêu gọi một cách ôn hòa, dù họ là những vị lão thành cách mạng hoặc họ là những nhà trí thức trẻ. Có biết bao người đòi tự do dân chủ hiện đang bị giam trong vòng lao lý, mời Ông nghe lời nhận định của những chứng nhân hiện đang sống trong nước:

Pages: 1 2

15 Phản hồi cho “Ngày 30 tháng 4 nói chuyện hòa giải”

 1. Ý kiến! says:

  Kính gởi Người Yêu Nước và các bạn của ông,tôi chỉ là người dân chưa tham gia đảng phái nào. Cũng như bao người dân VN khác đều mong ước có ngày dân tộc thoát khỏi ách cai trị tàn ác của CSVN, nhưng qua cách kêu gọi đoàn kết của các ông, không thể hiện thế nào là tương lai một đất nước thục sự là tự do dân chủ cả. Theo tôi một đất nước tự do dân chủ là phải thể hiện tính đa dạng của nhiều đảng phái,trong đó có thể là đảng của CSVN, đảng của VNCH, đảng của….tại sao tôi đặc biệt đưa ra 2 đảng có tên như trên để cho các ông thấy một nước tự do dân chủ không phân biệt tôn chỉ của mổi cá thể đảng phái đó; vì chính người dân là người lựa chọn thông qua bầu cử để đảng phái nào đó thành lập chính quyền. Thế cho nên qua các bài viết của các ông tựu chung có mấy điểm: gạt bỏ CSVN, gạt bỏ VNCH mà lại kêu gọi mọi người VN tham gia vào phong trào đấu tranh cho Dân chủ Việt nam của các ông. Thật sự nó giống như xóa thằng CS củ dựng lên thằng CS mới có khác gì đâu. Tôi mong các ông nên có cái nhìn thật sự dân chủ như đúng tôn chỉ của nó. Nếu được như vậy mọi rào cản khác biệt giửa các đảng phái không còn nữa, thì mới mong cùng nhau đoàn kết xóa nhà cầm quyền CSVN hại dân hại nước, mang lại cho dân tộc một nền tự do dân chủ thực sự.Chào đoàn kết!

 2. Phạm Bình says:

  Người dân Việt sau 35 năm chẳng còn hận thù hay căm ghét gì nhau hết, vì thế chẳng có gì để “hợp” với “giải”. Đối với lũ lãnh đạo Công sản phản dân, hại nước thì là tội ác không thể tha thứ. Tội ác phải gọi đúng tên, phải bị trừng trị chứ không thể “xí xóa” được. Cũng như Ông Cao Quang Ánh không chấp nhận nói chuyện với đám quan tham độc ác Hà Nội chứ không phải khước từ “ngồi lại” với đồng bào mình.

 3. Đúng như bạn NVN đã góp ý, đúng như vậy! Lời góp ý đúng!
  Thằng ngu làm lãnh đạo
  Thằng dốt nắm chính quyền
  Thằng hèn lo quân đội
  Thằng tham làm kinh tế.
  Đất nước Việt nam giờ là như vậy! Thế nên cần phải đấu tranh để đòi đa Đảng, có như vậy người tài giỏi mới co cơ hội lãnh đạo đất nước. Còn độc Đảng thì là vậy thôi. Khi xưa ở miền Nam chế độ Việt nam cộng hòa cũng là như vậy. Cho nên cũng tham nhũng, ăn hối lộ và có làm được gì cho dân đâu? Chỉ ăn tiền viện trợ rồi chơi bời tham nhũng mà thôi. Vì thế dân oán ghét mới nghe theo cộng sản mà thua cuộc. Cơ hội cho họ đã mất, nhà nước ấy đã chết nên đừng hy vọng lập lại thây ma này. Còn Cộng Sản VN cũng lại giẫm chân y như vậy, lại tham nhũng, bóc lột dân, sa đopạ đạo đức, bạc nhược trước Trung quốc bành trướng. Mong ông Bùi Tín tỉnh ngộ viết bài như thế này tốt hơn là theo những kẻ sân hận định khôi phục lại VNCH . Bài viết này có giá trị là vì vậy.
  Người Yêu Nước

Phản hồi