WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cần thu hồi Thẻ Xanh (US Green Cards) của Đảng viên Đảng CSVN

GreenCard2

Thưa Quý Đồng Hương,

Thập niên vừa qua, lợi dụng làn sóng du học, kết hôn, làm thương mại từ chính sách di dân của nước Mỹ, nhiều đảng viên csvn và các thành phần liên hệ, đã tìm mọi cách định cư Hoa kỳ qua tư cách thường trú nhân (permanent residents). Vừa để “hạ cánh an toàn”, vừa để lợi dụng tận hưởng nhiều quyền lợi về y tế, và giáo dục của nước Mỹ, sau khi có được Thẻ Xanh (US Green Cards).

Năm 2014, tại Tiểu bang California, hơn 60 tỷ dollars đã chi tiêu cho chương trình Medi-Cal, tức là y tế miễn phí. Tình trạng thất thoát vì gian lận, mỗi năm tốn đến gần 1 tỷ dollars. Trong số đó, có tiền phải trả cho những đảng viên đảng csvn đang sống tại Tiểu bang CA. Những phí tổn về y tế, giáo dục, tiền già, tiền trị bệnh và các khoảng khác do chính người dân Mỹ, có tập thể người Mỹ gốc Việt, đang phải gánh trả từ tiền lương đóng thuế của chính chúng ta và con cháu, những người đã trưởng thành, có nghề nghiệp vững chắc trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn.

Những thành phần đảng viên này, từng tham gia vào đảng, đoàn, mặt trận tổ quốc csvn, có người có thể đã xin vào quốc tịch và đang hưởng tiền già của nước Mỹ, hoặc đang khai lợi tức thấp để có Medicare, Medi-Cal và hưởng những quyền lợi như bất cứ công dân của Mỹ. Họ xin làm thường trú nhân tại Hoa Kỳ nhưng vẫn đi đi về về giữa Mỹ – Việt nam, sống phần lớn thời gian ở VN và đặc biệt vẫn giữ tư cách đảng viên đảng cộng sản để tiếp tục nắm quyền, hưởng bổng lộc, như tiền hưu trí, và các đặc quyền, đặc lợi khác mà đảng, nhà nước, cơ quan dành cho họ tại Việt Nam. Đa số những người này chỉ qua lại Mỹ để chữa bệnh, tận hưởng y tế, giáo dục miễn phí của nước Mỹ, hoặc tìm cách chuyển tiền phi pháp.

Theo qui định luật di trú, khai man hồ sơ để có Thẻ Xanh có thể bị thu hồi nếu phát giác:

- Người giữ Thẻ Xanh nếu khai man, từng là đảng viên csvn, (1) đảng viên cs các quốc gia khác hay thành viên các tổ chức khủng bố, hay có liên hệ mật thiết, cộng tác với những thành phần trên có thể bị thu hồi Thẻ Xanh, hoặc từ chối được cấp Thẻ Xanh. (2), (3), (4)

- Đối với người có Thẻ Xanh mà về VN cư trú lâu hơn 180 ngày, thì cũng có thể bị thu hồi. (5)

Do đó:

1/ Để bảo đảm ngân sách nước Mỹ và Tiểu bang CA không bị thâm thủng và thất thoát.
2/ Để chận đứng tệ nạn gian lận, man khai của những thành phần thuộc đảng csvn và các đảng cs khác, đã và đang qua mặt luật di trú Hoa Kỳ nhằm lợi dụng, hưởng những quyền lợi, nhiều nhất về y tế và giáo dục của nước Mỹ.
3/ Để nước Mỹ và Tiểu bang CA không phải là nơi dung túng cho đảng viên csvn, Trung cộng, và những cá nhân liên hệ thuộc các thành phần trên, đã và đang lợi dụng các kẻ hỡ để có Thẻ Xanh, qua đó được hưởng y tế, giáo dục miễn phí, tiền già, tiền bịnh, v.v.. bằng chính tiền đóng thuế, làm tăng gánh nặng cho Liên bang Hoa Kỳ, và làm thâm thủng ngân sách của Tiểu bang CA.

Tôi, tư cách ỨCV Dân biểu CA, Hạt 27, nếu đắc cử, hứa sẽ đưa vấn đề này ra trước ánh sáng công luận của Liên bang và Tiểu bang California, nhằm ngăn chận những thành phần khai man, lợi dụng kẻ hở luật di trú của Hoa Kỳ đang góp phần làm gia tăng gánh nặng ngân sách của nước Mỹ và Tiểu bang CA.

Những thành phần đã và đang là đảng viên các đảng cs, không hội đủ tiêu chuẩn được cấp qui chế thẻ xanh, vi phạm luật pháp của nước Mỹ và Tiểu bang CA, khai man để được trở thành thường trú nhân và hưởng mọi quyền lợi từ tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ và người Mỹ gốc Việt, họ có thể gây trở ngại cho những phúc lợi của người dân như chúng ta.

Do đó, Thẻ Xanh dành cho những thành phần này cần được chận đứng và thu hồi.

Đỗ Thành Công

San Jose, ngày 30 tháng 10 năm 2015

(Trả tiền bởi Do for State Assembly 2016)

————————————————
1. Mrs. Nguyen Thanh Phuong, member of Vietnam Communist Party, daughter of Nguyen Tan Dung, Vietnam prime minister. Mrs Ho Thị Thu Hong, editor of The Thao Magazine in Vietnam
2. Fraud. If the permanent resident lied, omitted relevant information on their application, or committed any fraud to get a US green card and this is discovered after the green card is issued, the green card may be revoked
3. Membership or Affiliation with Certain Organizations. A person is subject to revocation of naturalization if the person becomes a member of, or affiliated with, the Communist party, other totalitarian party, or terrorist organization within five years of his or her naturalization. In general, a person who is involved with such organizations cannot establish the naturalization requirements of having an attachment to the Constitution and of being well-disposed to the good order and happiness of the United States.
4. A person may be ineligible for a green card (i.e., inadmissible) due to membership in the CCP or other organizations “affiliated” with the CCP, such as China’s minor political parties or mass organizations (e.g., Communist Youth League, All-China Federation of Industry and Commerce, All-China Federation of Trade Unions, All-China Women’s Federation, etc.). Such organizations are led by the Party, which uses them to penetrate the society at large and encourage popular support for Party policies.
5. Abandonment. If a US green card holder remains outside of the US too long – generally, 180 days or more annually – he or she is seen as abandoning their green card status and the status will be revoked. Once you are a green card holder, it is important to intent to maintain residency in the US. If you need to travel outside the US for an extended period of time, you will need to secure travel documents that can show that you do not intend to abandon your status.

56 Phản hồi cho “Cần thu hồi Thẻ Xanh (US Green Cards) của Đảng viên Đảng CSVN”

 1. Tị nạn CS says:

  Pháp đã đuổi truất quyền tị nạn và đuổi về VN hơn 500 người Việt tỵ nạn cộng sản (http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6109:vit-kiu-phap-mt-quyn-t-nn-vi-a-qtht-haqvi-fap-vi-tr-v-vit-nam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)
  Hiện nay có tin rò rĩ:
  1/ Chính phủ Mỹ đã xem xét, lập danh sách tước quyền tị nạn cộng sản hơn 15,000 người Việt tị nạn tại Mỹ, chủ yếu là những người thuộc diện chống cộng mạnh mẽ nhất, nhưng chưa đuổi về VN ngay, mà để dành để từng bước mua bán, trao đổi với chính quyền VNCS.
  2/ Chính phủ Mỹ sẽ cho phép tái điều tra để đưa ra tòa các vụ Mặt trận của đề đốc Hoàng Cơ Minh khủng bố giết hại 5 nhà báo người Việt sống tại Mỹ. Từ đó sẽ công nhận đảng Việt Tân – hậu thân của Mặt trận của Hoàng Cơ Minh – là tổ chức khủng bố như chính quyền VNCS tuyên bố, sau đó sẽ ra phán quyết giải tán đảng Việt Tân. Lưu ý, trong số hơn 15,000 người Việt tị nạn tại Mỹ, chủ yếu là những người thuộc diện chống cộng mạnh mẽ nhất, đã bị chính phủ Mỹ xem xét, lập danh sách tước quyền tị nạn cộng sản để đuổi về Việt Nam, có hơn 2,000 người là cán bộ, đảng viên đảng Việt Tân.
  Những việc làm trên đây của chính phủ Mỹ là nhằm ve vãn chính quyền VNCS để đạt được lợi ích cao nhất của nước Mỹ là có thêm đồng minh tin cậy để bao vây, kiềm chế và chống Trung cộng.

  • Tien Ngu says:

   Thưa,

   Tin rất là…chính xác, theo kiểu tin…Cộng láo…

   Em nào mà nà cò mồi Cộng láo giả dạng thường dân tị nạn cs, phen này nà…thấy mẹ. Mỹ nó sẽ tóm gọn, cù cưa với VN Cộng láo mà…tính tiền. Cho bỏ cái tật…láo.

  • Hồ Bác Cụ says:

   Ăn thua gì, tin rò rỉ này mới ghê nè!!!! Đó là bọn chó đẻ hoang CSVN rất lo sợ một khi 15,000 Việt tị nạn chống cộng cực đoan kia mà về nước thì bọn chúng sẽ…. chui ống cống sớm, nên đã năn nỉ Obama “không nên làm thế, nếu muốn ve vãn em đĩ già CSVN”. Thay vì đem về nước 15,000 người Việt chống cộng cực đoan, bọn chó đẻ hoang CSVN đề nghị cho chúng xin 15,000 xuất học bổng ưu tiên dành cho con cháu cán bộ đảng viên đi học ở Mỹ để nằm vùng phá hoại cộng đồng NVHN. Bản chất ăn xin, hở ra có cơ hội là xin, ăn chực, ăn cướp, đã có nguồn gốc từ tên Hồ chí minh, cho nên đám con cháu bác Hù ngày nay chỉ việc sao chép lại là có của đút miệng!!!! Ai không tin, xin cứ hỏi những người “Tị nạn CS” là biết liền!!!!

   • Minh Ngọc says:

    15,000 người Việt chống cộng tại Mỹ bị Mỹ đuổi về VN có bị bắt đi “học tập cải tạo” một lần nữa như hồi sau năm 1975? Nếu có thì tui hổng về VN mà sẽ trốn ở lại Mỹ đi rửa đít chui kiếm sống vẫn còn hơn.

    Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
    Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
    Cộng nô láo xược không vặn cổ
    Lại cứ vặn hoài cổ chúng ta.
    Thà ta nô lệ xứ Cờ Hoa (Hoa Kỳ)
    Quyết không về lại chốn quê nhà
    Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
    Rửa đít cho Mỹ cũng sướng cha.

    Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
    Thương nhà tiếc mãi cái vila.
    Sang Mỹ cam phận thằng ở đợ
    Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
    Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Chống cộng bao năm đuối quá rồi
    Sức kiệt lực tàn giờ chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.

    Bốn chục năm ròng chốn Mỹ đây.
    Bưng bê rửa đít đã bao ngày.
    Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
    Ôi biết sao vơi mối thù này.

 2. Mạnh Cường says:

  Có tiền là được hết, không có tiền như dân tị nạn bên châu âu kìa, đùn nhau ai muốn nhận đâu, nói này nọ là mấy người kiếm phiếu, nhàn cư vi lắm chuyện!

 3. vohoan says:

  Hoan nghênh kỉ sư Đổ Thành Công ! Chiều nay một trăm phần trăm anh ơi !

 4. Trúc Bạch says:

  Pháp từng truất quyền tỵ nan của hơn 500 người “Việt tỵ nạn cs” :(*)

  http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6109:vit-kiu-phap-mt-quyn-t-nn-vi-a-qtht-haqvi-fap-vi-tr-v-vit-nam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

  Có tin rỉ tai rằng – hiện tại ở Mỹ cũng đã có trên 50.000 hồ sơ …để dành lúc thuận tiện .

  Các con vịt kiù yêu việt cộng chờ đấy !

  (*) Việc bị truất quyền tỵ nạn không đồng nghĩa với việc phải bị trục xuất về VN ngay lập tức, trừ những trường hợp mà nhà cầm quyền nước sở tại thấy cần thiết, hoặc cho là kẻ “lạm dụng quyền tỵ nạn cs” nhưng lại tiếp tay với cs để làm “tổn thương” đến kinh tế, xã hội, chính trị , an ninh quốc phòng ,v.v….của nước sở tại .

 5. Hòa says:

  Luật Mỹ cho họ vào Mỹ vì họ có tiền đầu tư, kết hôn theo luật … thì họ sẽ có thẻ xanh, nhưng vào quốc tịch thì Mỹ có thể từ chối như là cs chẳng hạn, và một khi đã vào và bị truy ra là vi phạm luật Mỹ thì vẫn bị lột quốc tịch như thường .

 6. Ma VNCH says:

  Thời thế thay đổi rồi. Mỹ đã thừa nhận chế độ CSVN và không còn tìm cách lật đỏ. Cho nên bao nhiêu đảng viên CSVN qua Mỹ sinh sống là Mỹ cho nhập quốc tịch ngay, không cần thẻ xanh thẻ xiếc gì hết. Thẻ xanh chỉ cấp cho những người tị nạn CS mà thôi.

  • Tien ngu says:

   Sao lạ đời vậy? Coi chừng con đĩa hai vòi nhe em, một vòi nó hút máu dân ở Mỹ, một vòi nó thò ra hút máu vòng vòng…

   Cộng sản là phải theo Nga theo Tàu cs, theo Mỹ nàm cái éo gì? Ở thiên đường Cộng láo không sướng hơn sao?

  • Austin Pham says:

   Anh đề nghị đồng chí cô hồn kể tên những đảng viên đã chịu làm thần dân của Mỹ.
   Nghĩ lại cũng tiếc cho đám của các em Vì Nghe Cụ Hồ mà ra nông nỗi như vầy.
   Chào sảng khoái
   Người anh em B52

  • Đẻng viên vẹt nem says:

   “Thẻ xanh chỉ cấp cho những người tị nạn CS mà thôi.”

   Vậy là đảng viên cộng sẻn Vẹt Nem bảnh quá chừng, vô Mỹ được cấp thẻ. . .đỏ rồi nhập tịch Mỹ ngay lập tức!

   Hu..hu..hu..Bác ơi là bác! Sống vậy mà coi Bác ơi!
   Bọn con cháu nó phản bội Bác, chúng rủ nhau theo Đế Quốc Mỹ hết rồi kìa.
   Hu..hu..hu…

 7. Người HN says:

  Hi, các vị cứ chém không sao, tri ân quý vị năm nay gửi kiều hối về khá khá hơn năm trước, có vài quý vị lên đây chém bậy, còn đa số bà con người gốc Việt vẫn cần cù chăm chỉ làm ăn và chia sẻ với người thân ở nơi quê nhà, người Việt thật đán yêu!

  • Tien Ngu says:

   Cò mồi à,

   Bớt láo đi em…

   Trong khi người Việt ai cũng…són với mấy cái đập của Tàu Cộng ở thượng ngưồn sông Mê Kông, hai cái quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa, Nam Quan Bãn Dốc…
   Dân VN bị ngư phủ Tàu bó tát vào mặt, nó bắt qùi lạy, nó đâm chìm tàu
   Bộ sậu lãnh đạo VN Cộng láo cúi đầu nghe lệnh họ Tập…. Thì cò mồi Cộng láo vẫn cái going…láo, tự sướng….

   Thiệt, chán mớ đời cho cái lũ Cộng…

   • Tiên Ngu thằng ngu nhất hành tinh says:

    Mỗi lần phản hồi Tiên Ngu thằng ngu nhất hành tinh độc có 1 câu “co mồi à…” mi không thể viết gì hơn hả?
    Ngu như thế thì nên im mẹ cái mồm thối của mày cho bà con được nhờ!
    “Người HN” nói đúng 100%, chính bọn VNCH chạy trốn cộng sản lại là người gửi đô la về nuôi béo cộng láo đấy con ạ!

   • Tien ngu says:

    Cò mồi à,

    Thì em mần cò mồi cho Cộng láo, anh phải gọi…thế. Oan ức gì nữa?

    Lịch sử đã chứng minh, cái xứ nào mà bị bọn Cộng láo cai trị, thì cái xứ nó…khốn nạn, đói, dốt, láo…

    Thôi , để cho công bằng, từ nay anh Ngu cúng cơm, đặt tên cho em là ….cò mồi thành tinh nghe? Í quên, cò mồi hành tinh. Bởi coi bộ em kháoi …hành tinh, cái nào cũng có nick …hành tinh cả.

    Vậy được chưa?

Phản hồi