WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:03:pm 01/09/12 Đăng ngày “September 1st, 2012”

Từ 2-9 đến 1-10

Từ 2-9 đến 1-10

Hôm đầu tháng, lái xe ngang qua Toà thị chính San Francisco thấy trên tiền đình có treo lá cờ đỏ sao vàng. Tôi đoán bên trong đang có tiếp tân chào đón một đoàn trong nước qua thăm thành phố. Mà nếu có quan chức Việt Nam đến đây, sao không có biểu tình [...]

04:03:pm 01/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chết bất thường ở trụ sở công an

Chết bất thường ở trụ sở công an

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh, các bác sĩ khẳng định ông Thuận đã chết trước đó.

11:17:am 01/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bún chả nem- chả chó

Bún chả nem- chả chó

Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời- Tục ngữ   Bún và Chả đi vơi nhau tạo thành món ăn hấp dẫn trong những bữa cơm ngon của dân Việt. Bún làm từ gạo. Chả làm từ thịt những con vật sinh sôi phát triển trên đất nước được ’’thiên nhiên 4 mùa ưu [...]

11:08:am 01/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyễn Phú Trọng muốn biến đồng chí của mình thành những cái máy?

Nguyễn Phú Trọng muốn biến đồng chí của mình thành những cái máy?

Ngày 20/8/2012 vừa qua, tại Hội nghị Toàn quốc về Đổi mới Công tác Cán bộ diễn ra ở Tp HCM, TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo: …Phải xây dựng quy hoạch cán bộ. Nhưng mà chỉ xin nhấn với các đồng chí là đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường [...]

07:05:am 01/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đảng CSVN sử dụng xác chết của Hồ Chí Minh trái với đạo lý và vi phạm pháp luật

Đảng CSVN sử dụng xác chết của Hồ Chí Minh trái với đạo lý và vi phạm pháp luật

Hãy chấm dứt trò chơi biểu tượng ngoại lai, vô đạo đức và phi pháp!

07:04:am 01/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không thấy bóng dáng ông Bush “41″ lẫn Bush “43″

Không thấy bóng dáng ông Bush “41″ lẫn Bush “43″

Nhưng dù không xuất hiện, ông “W” vẫn được các đại biểu của đảng nhắc tới hay nghĩ tới.

06:44:am 01/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tháng Bẩy mưa ngâu

Tháng Bẩy mưa ngâu

Mùa xá tội vong thân, cầu mong cho dân tộc Việt Nam cởi bỏ bớt nghiệp chướng…

06:33:am 01/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »