WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:43:pm 27/09/12 Đăng ngày “September 27th, 2012”

André Hồ Cương Quyết: Họ không đơn độc!

André Hồ Cương Quyết: Họ không đơn độc!

Cho dù có những ý kiến chính trị khác biệt đối với người ngày người kia, hội đoàn nọ hội đoàn kia trong các ban tổ chức, tôi phải thừa nhận lòng yêu nước của họ

03:43:pm 27/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Con c.. và tự do

Con c.. và tự do

Khi người đại diện để thi hành luật pháp của chế độ mà huỵch toẹt “Tự Do cái con c..” ngay trước mặt phụ nữ, trước mặt công luận thì…

03:23:pm 27/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tài Liệu: Trích Biên bản cuộc họp tại Bắc Kinh giữa Chu Ân Lai và H. Kissinger về vấn đề Việt Nam, 1972

Tài Liệu: Trích Biên bản cuộc họp tại Bắc Kinh giữa Chu Ân Lai và H. Kissinger về vấn đề Việt Nam, 1972

Tại sao chúng tôi lại muốn một chính quyền thân Mỹ ở Sài Gòn khi chúng tôi có thể sống với những chính quyền không thân Mỹ tại các quốc gia to lớn hơn nhiều ở Á Châu?

03:07:pm 27/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ông Trần Xuân Giá ‘bị khởi tố’

Ông Trần Xuân Giá ‘bị khởi tố’

Sau khi nghỉ hưu, ông làm cố vấn HĐQT Ngân hàng ACB cho tới tháng 3/2008, khi trở thành Chủ tịch HĐQT.

06:55:am 27/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện thần thoại thành sự thật: Xe hơi không người lái

Chuyện thần thoại thành sự thật: Xe hơi không người lái

Lời người dịch: Câu chuyện dưới đây khiến tôi liên tưởng tới câu chuyên gần 2 thế kỷ trước khi ông Nguyễn Trường Tộ đi Pháp về kể chuyện nước Pháp có xe không người kéo, và ngọn đèn treo ngược, khiến cả triều đình không tin (và có lẽ nhiều phần họ cho rằng [...]

03:28:am 27/09/12 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »