WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:03:pm 23/09/12 Đăng ngày “September 23rd, 2012”

Người Việt và Tầu tại Wólka Kosowska ‘nuôi’ công an?

Người Việt và Tầu tại Wólka Kosowska ‘nuôi’ công an?

Mặc dù thường xuyên hỏa hoạn và ít người tin rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng các doanh nghiệp, lần nào cũng vậy, lại đứng dậy từ đống tro tàn.

05:03:pm 23/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hệ thống dối trá

Hệ thống dối trá

Sự thật sẽ giải phóng chúng ta và sẽ chiến thắng vì bóng tối không thể che khuất được ánh sáng, mà ánh sáng của sự thật đã được nhân loại thắp lên khắp nơi trên thế giới này, chế độ CSVN chỉ là hạt cát trên sa mạc, chỉ là bóng tối mong manh làm sao có thể chuyễn dời được xu thế thời đại và ước mơ, hoài bão của cả loài người

03:00:pm 23/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thêm 3 tổ chức nhân quyền lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam

Thêm 3 tổ chức nhân quyền lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam

Đài Quan sát bảo vệ các Nhà đấu tranh nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam một lần nữa kêu gọi…

08:23:am 23/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giới thiệu tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm của Thuỵ Khuê

Giới thiệu tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm của Thuỵ Khuê

Tác phẩm gần 900 trang và cũng là tác phẩm thứ 53 của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương.

04:57:am 23/09/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Dân mệt mỏi vì ‘nghe xăng kể chuyện, nghe điện trình bày’

Dân mệt mỏi vì ‘nghe xăng kể chuyện, nghe điện trình bày’

“Nhân dân chúng tôi không sợ giá cao, cũng không cần giá thấp, chỉ sợ không công bằng. Thực ra nếu công khai minh bạch, giá xăng thế giới lên ta lên, xuống thì ta giảm, tất cả thông tin cập nhật hàng ngày thì người dân sẽ hoàn toàn ủng hộ”. Chỉ trong vòng [...]

04:44:am 23/09/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thông tin sạch thông tin bẩn

Thông tin sạch thông tin bẩn

hằng cháu nhà tôi nó bảo “Báo chưa qua sử dụng là báo còn trinh” đấy ông ạ.

04:36:am 23/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt về vấn đề tự do [2]

Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt về vấn đề tự do [2]

Xin ông thương lấy những cuốn sách rất được của mình mà đừng phản bội nó, hơn nữa lại đang tâm phản bội độc giả từng đánh giá cao ông

04:29:am 23/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »