WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:45:am 08/09/12 Đăng ngày “September 8th, 2012”

Công an phường bị tố đánh người tử vong

Công an phường bị tố đánh người tử vong

Chiều 7/9, bệnh nhân Hiền vẫn nằm cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều công an mặc sắc phục có mặt tại đây.

06:45:am 08/09/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Đòn dằn mặt sự thật và những ai có ý định công bố sự thật-

Đòn dằn mặt sự thật và những ai có ý định công bố sự thật-

Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Có lẽ nếu được chọn lại, tôi tin Hoàng Khương sẽ không bao giờ chọn làm PV điều tra…

04:18:am 08/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bầu cử Mỹ: Còn 60 ngày, biết bao nhiêu việc

Bầu cử Mỹ: Còn 60 ngày, biết bao nhiêu việc

Theo tính toán của phía Dân Chủ, ông Romney không có nhiều hy vọng vì phải thắng cả 3 tiểu bang nêu trên cộng với Indiana, North Carolina và New Hampshire.

03:37:am 08/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Triết học của Nhân quyền

Triết học của Nhân quyền

Nghĩa vụ làm người và quyền làm người có tính bẩm sinh. Bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, văn hoá, tôn giáo… đã là con người, mọi người đều có nghĩa vụ làm người và quyền làm người giống nhau. Chân lý này vừa là một thực tiễn của đời sống vừa là sự minh chứng cho nguyên tắc: “Dân tộc tính và nhân loại toàn tính thống nhất”. Luận cứ vừa nêu mạnh mẽ bác khước lý lẽ rằng mỗi văn hoá cần giải thích nhân quyền theo nghĩa riêng và rằng Luật Quốc Tế Nhân Quyền có tính cá nhân chủ nghĩa, không thích nghi với xã hội Đông phương.

12:01:am 08/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thất nghiệp và nợ nần dưới thời Obama

Thất nghiệp và nợ nần dưới thời Obama

Tóm lại tỷ lệ thất nghiệp trung bình năm 2009 là 9 chấm, năm 2010 trung bình 9.6, năm 2011 trung bình 8.9, năm 2012 trung bình 8.2

12:00:am 08/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »