WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:23:pm 14/09/12 Đăng ngày “September 14th, 2012”

Phỏng vấn Zbigniew Brzezinski

Phỏng vấn Zbigniew Brzezinski

Mục tiêu chính của việc Mỹ dấn thân vào châu Âu và châu Á phải là, để hậu thuẫn một thế quân bình nhằm ngăn cản không cho bất cứ một cường quốc nào hành động một cách quá quyết đoán đối với các nước láng giềng của nó.

03:23:pm 14/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tưởng nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử

Tưởng nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh thi nhân Hàn Mặc Tử (22.9.1912 – 22.9.2012)

02:51:pm 14/09/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Một nơi an lành cho Bác

Một nơi an lành cho Bác

Nếu không có Bác, chắc chắn, đã không có hai cuộc chiến rất thần thánh và hoàn toàn không cần thiết vào thế kỷ vừa qua.

02:35:pm 14/09/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo Việt tiếp tục đả phá Quan làm báo

Báo Việt tiếp tục đả phá Quan làm báo

Tờ PetroTimes hôm thứ Sáu 14/9 chạy bài thứ hai trong loạt bài về Quan làm báo…

08:37:am 14/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Karl Marx bác bỏ văn bản cấm tự do báo chí của thủ tướng

Karl Marx bác bỏ văn bản cấm tự do báo chí của thủ tướng

Báo chí bị kiểm duyệt, với sự giả dối của nó, với cái ngôn ngữ của gã hoạn quan của nó, với cái đuôi chó ve vẩy của nó thì chỉ bộc lộ cái bản chất của nó mà thôi..

08:20:am 14/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

1.000 kiều bào sẽ tụ họp trong hội nghị cộng đồng

1.000 kiều bào sẽ tụ họp trong hội nghị cộng đồng

Khoảng 1.000 kiều bào sẽ tụ họp tại TPHCM trong chương trình Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai diễn ra vào cuối tháng này. Với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2020 – Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”, Hội nghị [...]

08:07:am 14/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »