WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:52:pm 17/09/12 Đăng ngày “September 17th, 2012”

Dân – Đảng: Ai “bó tay” ai???

Dân – Đảng: Ai “bó tay” ai???

02:52:pm 17/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đổi ảnh Phó Thủ tướng Đức bên cờ vàng

Đổi ảnh Phó Thủ tướng Đức bên cờ vàng

Ra đời tại Khánh Hưng, thuộc Việt Nam Cộng hòa vào năm 1973 ông được một gia đình Đức nhận làm con nuôi khi mới chín tháng tuổi và đặt tên là Philipp Roesler.

01:19:pm 17/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lệ Tân Sitek: Cuộc đời qua những trang sách

Lệ Tân Sitek: Cuộc đời qua những trang sách

Cô lên tầu hỏa qua Trung Quốc, Liên Xô và đặt chân tới Ba Lan năm 1955.

09:55:am 17/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đại gia Việt: Hình ảnh thực khi ra ánh sáng

Đại gia Việt: Hình ảnh thực khi ra ánh sáng

Những đại gia sở hữu số tiền công khai đến hàng chục ngàn tỷ, nổi tiếng với những tài sản khủng, những câu chuyện truyền tụng về mối quan hệ và thú ăn chơi hiếm có. Nhưng một ngày, họ bị phá sản, lâm vào vòng lao lý thì lại có quá nhiều khuất tất [...]

05:20:am 17/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Công an bị tố cáo đánh người trong trụ sở

Công an bị tố cáo đánh người trong trụ sở

Họ đánh con tôi như vậy mà ra thông báo là con tôi bị té thì không còn một chút lương tâm nào nữa…

03:39:am 17/09/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị

Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị

… đối thoại hay thỏa hiệp là một trò chơi nguy hiểm không dành cho những người thiếu tư duy chiến lược và thiếu khả năng nhạy bén vượt trội về chính trị.

03:01:am 17/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện những dòng sông

Chuyện những dòng sông

Kinh tế Đức phát triển vượt mức trước chiến tranh và trở thành cường quốc tự do dân chủ, đời sống thanh bình…

12:00:am 17/09/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »