WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:39:pm 10/09/12 Đăng ngày “September 10th, 2012”

Nhà bất đồng chính kiến ra tù

Nhà bất đồng chính kiến ra tù

Ông Nguyễn Văn Túc, thành viên khối đấu tranh dân chủ 8406 ở Thái Bình, vừa mãn hạn bốn năm tù giam và được cho về với gia đình. Vợ ông, bà Bùi Thị Rề, xác nhận với BBC rằng ông Túc đã về tớ́i nhà ở xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái [...]

03:39:pm 10/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam không tránh khỏi suy thoái kinh tế

Việt Nam không tránh khỏi suy thoái kinh tế

Dấu hiệu của thời gian: hàng trăm dự án bỏ dở là những dấu hiệu rõ ràng của một nền kinh tế bệnh hoạn Tại những thành phố lớn của Việt Nam, thị trường tài sản một thời phát triển nhanh chóng nay đang vỡ tan tành ra từng mảnh. Hàng trăm dự án bỏ [...]

02:03:pm 10/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Con thuyền Xã nghĩa

Con thuyền Xã nghĩa

01:51:pm 10/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thư tạ ơn của vợ chồng Huỳnh Thục Vy

Thư tạ ơn của vợ chồng Huỳnh Thục Vy

Hôm nay chúng con (em) đã về quê vội vàng sau tiệc cưới ở Sài Gòn, và cũng vội vàng không kém khi viết những dòng này. Xin quý vị lượng thứ cho những thiếu sót của con.

12:43:am 10/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Hội ông Hùng” và mưu đồ thâu tóm cộng đồng

“Hội ông Hùng” và mưu đồ thâu tóm cộng đồng

Không phải là duy nhất, “hội ông Hùng” cũng không hẳn đại diện cho toàn thể cộng đồng.

12:01:am 10/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »