WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:18:pm 06/09/12 Đăng ngày “September 6th, 2012”

Bẫy việt vị

Bẫy việt vị

Nguyễn Tấn Dũng đã thao túng nền kinh tế Việt Nam ra sao?

10:18:pm 06/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thông điệp tháng Tám

Thông điệp tháng Tám

Đất nước có chính quyền nhưng chính quyền bị các tập đoàn lợi ích chi phối nên đất nước như không có chủ và bị các tập đoàn lợi ích chụp giật, xâu xé…

10:24:am 06/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuốn sách gây xôn xao dư luận Pháp: Nhà Vua, Hoàng tử và Vương quốc

Cuốn sách gây xôn xao dư luận Pháp: Nhà Vua, Hoàng tử và Vương quốc

Có một điều lý thú là cuốn sách ở Pháp trùng hợp ngẫu nhiên với một số sự kiện đang nóng hổi ở Việt Nam.

10:10:am 06/09/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ba Lan: Phá vườn cần sa lớn do người Việt làm chủ

Ba Lan: Phá vườn cần sa lớn do người Việt làm chủ

Viện công tố thành phố Kraków đang điều tra một vụ trồng cần sa lớn liên quan tới người Việt. Những người này thuê ngôi nhà tại Zabierzów, gần Kraków và biến nó thành trang trại cần sa. 2 người Việt Nam đã bị bắt, một người chạy trốn và đang bị truy tìm bởi [...]

10:04:am 06/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Trung Cộng lại làu bàu

Trung Cộng lại làu bàu

“Tại sao bà Clinton lại công du đến một nước chỉ có 11.000 dân làm cái gì?”

01:51:am 06/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Móng vuốt Trung Quốc

Móng vuốt Trung Quốc

Nhưng tại sao bây giờ Ngoại trưởng Mỹ lại đến tham dự hội nghị của Diễn Đàn Nam Thái Bình Dương?

01:39:am 06/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xã Hội Dân Sự nhằm “Xây dựng xã hội từng mảnh một”

Xã Hội Dân Sự nhằm “Xây dựng xã hội từng mảnh một”

Thống kê về xã hội học cho biết tại nước Mỹ hiện nay, thì có đến trên 1 triệu các tổ chức phi chính phủ, bất vụ lợi…

01:28:am 06/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Diễn Đàn Việt Nam 21″ gửi thư đến ông Bộ trưởng Philipp Rösler

“Diễn Đàn Việt Nam 21″ gửi thư đến ông Bộ trưởng Philipp Rösler

Diễn Đàn Việt Nam 21 gửi thư đến ông Bộ trưởng Kinh tế Đức Philipp Rösler nhân chuyến công du Việt Nam của ông tháng 9/2012 04/09/2012 (Diễn đàn Việt Nam 21). Bộ trưởng Kinh tế Ðức Philipp Rösler sẽ công du Việt Nam và Thái Lan vào hạ tuần tháng 9 năm 2012 với [...]

12:00:am 06/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »