WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:23:am 11/09/12 Đăng ngày “September 11th, 2012”

Công ơn Lê Thái Tổ

Công ơn Lê Thái Tổ

Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, không ai cần phải đi xin cấp giấy phép yêu nước bao giờ! Bao giờ thanh niên nước ta biết như vậy, muốn được thể hiện lòng yêu nước một cách nhiệt thành, lúc đó tương lai mới sáng sủa!

10:23:am 11/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cần cuộc thi tìm hiểu về quyền con người

Cần cuộc thi tìm hiểu về quyền con người

Một dân tộc mà hầu hết đều là những con người khiếp sợ thì dân tộc đó không thể có tiền đồ tốt đẹp.

04:01:am 11/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhân ngày khai giảng: giáo dục uể oải theo lối mòn

Nhân ngày khai giảng: giáo dục uể oải theo lối mòn

Ở Việt Nam, năm nay khai giảng năm học mới xem ra chẳng có gì là mới. Còn có vẻ uể oải.

03:54:am 11/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc thi “Quyền con người và Tôi”

Cuộc thi “Quyền con người và Tôi”

Đây là cuộc thi do phong trào “Con đường Việt Nam” khởi xướng.

03:38:am 11/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chỉnh đảng tại VN đã đến hồi gay cấn

Chỉnh đảng tại VN đã đến hồi gay cấn

Chỉnh đảng không còn chỉ là những cuộc họp suông, với những phát biểu sáo rỗng và những bản tự kiểm điểm hình thức…

03:04:am 11/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

VN tự chìm dần trong quỹ đạo TQ?

VN tự chìm dần trong quỹ đạo TQ?

Vòng xoáy Đông và Tây Việt Nam là một quốc gia đã tồn tại hơn 4.000 năm, với lịch sử chiến tranh giữ nước liên tục chống lại các cuộc xâm lăng của phương Bắc. Việt Nam, cũng như hầu hết các quốc gia phương Đông đều bị lạc hậu trước sự phát triển của [...]

02:51:am 11/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện chỉ xảy ra ở quốc hội Hoa Kỳ?

Chuyện chỉ xảy ra ở quốc hội Hoa Kỳ?

Văn phòng ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cho hay “mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết”

02:08:am 11/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đảng ta không đau mắt

Đảng ta không đau mắt

Có một chuyện vui thời các trường chúng tôi đi sơ tán trong chiến tranh…

01:36:am 11/09/12 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Vá sông Tranh 2

Vá sông Tranh 2

12:15:am 11/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »