WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:34:am 30/09/12 Đăng ngày “September 30th, 2012”

Quan Làm Báo dưới góc nhìn chiến tranh tâm lý

Quan Làm Báo dưới góc nhìn chiến tranh tâm lý

Nhìn từ góc độ báo chí thì blog QLB nhận được sự phản ứng mạnh mẽ không mấy thiện cảm từ những nhà báo chuyên nghiệp hay blogger nổi tiếng

11:34:am 30/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính quyền CS VN có tôn trọng tự do tôn giáo không?

Chính quyền CS VN có tôn trọng tự do tôn giáo không?

Bà con xin gặp chính quyền Thành phố, Thành phố bảo xuống Quận, Quận bảo xuống Phường.

11:20:am 30/09/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chợ Việt ở Budapest trước nguy cơ bị giải thể

Chợ Việt ở Budapest trước nguy cơ bị giải thể

  Đầu tháng 9/2012, báo “Tin tức Hungary” đã đưa tin khu chợ trời Tứ Hổ khét tiếng, tọa lạc không xa trung tâm thủ đô Budapest, mà người bán đa phần là các thương gia Việt Nam và Trung Quốc, sẽ đóng cửa trong tương lai gần. Sau nhiều năm trì hoãn, chính quyền [...]

11:12:am 30/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp

Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp

Các cô được những người thân cận của Mao tuyển lựa từ các đội văn công, theo tiêu chuẩn có ngoại hình đẹp và trung thành về mặt chính trị.

10:57:am 30/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt kiều yêu đảng

Việt kiều yêu đảng

10:28:am 30/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cục tẩy của Ba Đình

Cục tẩy của Ba Đình

10:27:am 30/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bài thơ tuyệt vời của cậu bé da đen

Bài thơ tuyệt vời của cậu bé da đen

Khi anh sinh ra, anh màu hồng/ Khi anh lớn lên, anh màu trắng

10:14:am 30/09/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »