WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:06:pm 22/09/12 Đăng ngày “September 22nd, 2012”

Những dự đoán về phiên toà xét xử các Bloggers Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần

Những dự đoán về phiên toà xét xử các Bloggers Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần

Tôi ít hy vọng ba blogges sẽ nhận các bản án thấp, nhất là với hai trường hợp của anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần,

05:06:pm 22/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói nhảm

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói nhảm

Làm tướng để giữ nước, ăn nói cho có gang có thép, đừng nói nhảm.

09:06:am 22/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Cộng không thể uy hiếp được Nhật Bản

Trung Cộng không thể uy hiếp được Nhật Bản

Có hơn 18000 công ty Nhật đang kinh doanh ở Trung Cộng, gia tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua.

08:04:am 22/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Công an Nhân dân, hãy biết dừng tay

Công an Nhân dân, hãy biết dừng tay

Thử hỏi, có đảng cộng sản nào vững mạnh bằng Đảng Cộng Sản Liên Xô, Đảng Công Nhân Thống Nhất Đức, Đảng Cộng Sản Rumani của Nicolae Ceausescu… trước đây? Nhưng trước áp lực đòi hỏi dân chủ của nhân dân, các đảng độc tài này đã tan như bọt …

07:54:am 22/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc chiến giữa thiện và ác

Cuộc chiến giữa thiện và ác

Bắt lỗi một nhà báo gài bẫy, thì phải vạch tội toàn thể cái bọn từng gài bẫy cả dân tộc đi theo chúng; dẫn cả nước cùng tiến vào một con đường cụt, một con đường nghèo, con đường dốt, từ nửa thế kỷ nay. Khi cái ác trọng nhất là chiến đấu với cái đảng Siêu Gài Bẫy đang phá nát cả nền đạo lý của dân tộc.

12:01:am 22/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đấu đá giữa cung đình: ai nắm chuôi thanh Kiếm báu?

Đấu đá giữa cung đình: ai nắm chuôi thanh Kiếm báu?

Bi kịch tranh giành thanh bảo kiếm để chém đầu kẻ tham nhũng nằm ở chỗ cả 2 phía đều tham quyền lực, tham tiền bạc như nhau, do đó chỉ làm đầu đề cho những chuyện đàm tiếu mỉa mai trong dân gian.

12:00:am 22/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »