WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:16:pm 19/09/12 Đăng ngày “September 19th, 2012”

Bộ trưởng Đức gốc Việt: “Chưa hề có lý do học tiếng Việt”

Bộ trưởng Đức gốc Việt: “Chưa hề có lý do học tiếng Việt”

Đơn giản là tôi chẳng bao giờ có mong muốn quay trở về, vì Việt Nam chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào với tôi. Nếu anh không thiếu thứ gì, anh sẽ không đi tìm kiếm thứ gì cả.

04:16:pm 19/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Anh Hùng Họ Ngụy

Người Anh Hùng Họ Ngụy

Lửa dựng trời dìm tàu giặc
Máu anh cùng đồng đội ngời ngời

09:34:am 19/09/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Phạm Thanh Nghiên ra tù

Phạm Thanh Nghiên ra tù

Năm 2009, Nghiên đã được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch trao Giải thưởng Nhân quyền Hellman Hammett

09:22:am 19/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bà Aung San Suu Kyi thăm trả lời phỏng vấn RFA

Bà Aung San Suu Kyi thăm trả lời phỏng vấn RFA

Đài Á Châu Tự Do hôm nay, thứ ba 18 tháng 9, tiếp đón bà Aung San Suu Kyi tại trụ sở ở Washington, trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh tụ dân chủ Miến Điện tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo, biểu tượng dân chủ của Miến Điện, gặp gỡ và nói chuyện [...]

08:58:am 19/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vỡ trận “Kỹ Nghệ Lấy Tây” ở Little Saigon

Vỡ trận “Kỹ Nghệ Lấy Tây” ở Little Saigon

Cộng đồng sẽ có hai phe đại diện do hai khuynh hướng, biểu tình và phản biểu tình.

08:20:am 19/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Không giống ai

Không giống ai

Xin được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.

06:44:am 19/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực”

“Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực”

Liệu “chú ếch” Việt Namcó cần phải mất tới 2/3 thế kỷ để bị “luộc chín” trước sự mất cảnh giác của đa số người dân Việt Namhay không?

12:00:am 19/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »