WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:05:pm 20/09/12 Đăng ngày “September 20th, 2012”

Đừng để cái chết của bà Đặng thị Kim Liêng trở thành vô nghĩa

Đừng để cái chết của  bà  Đặng thị Kim Liêng trở thành vô nghĩa

Cái mà chúng cần phải thừa hành bằng mọi giá đó là đem dùi cui, họng súng, lệnh miệng đến từng nhà, từng người trong thôn xã, yêu cầu mọi người phải tham gia

04:05:pm 20/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chùa Việt ở Ba Lan, nơi sinh hoạt tâm linh vẫn nhuốm màu chính trị

Chùa Việt ở Ba Lan, nơi sinh hoạt tâm linh vẫn nhuốm màu chính trị

Phật giáo Việt Nam thống nhất đang bị cấm đoán ở trong nước, và người đứng đầu là hòa thượng Thích Quảng Độ vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt.

03:50:pm 20/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Không ai có thể điềm tĩnh nổi

Không ai có thể điềm tĩnh nổi

Đợt tắm rửa với kỳ vọng làm sạch đảng vẫn chưa tìm ra con sâu đáng kể nào trong “một bầy sâu”, cho dù đó là “bộ phận không nhỏ”.

04:05:am 20/09/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Việc đánh giá cho thật đúng ông Hồ hiện đang trở nên cần thiết, nóng bỏng. Nó trở nên một nhu cầu bức bách của xã hội để nhận ra chính mình.

03:58:am 20/09/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thuở hàn vi

Thuở hàn vi

Hôm nay nhân ngày rằm, cô Loan cùng chồng đi viếng Quan Âm miếu, luôn tiện  mua môt ít đồ chay của nhà chùa để lát nữa mang qua nhà ba má cô ở gần đó cho ông bà ăn trưa. Gọi là “miếu’’ chớ thật ra đây là một ngôi chùa Tàu khang trang [...]

12:01:am 20/09/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Những điều tôi học được từ Phạm Tất Hanh

Những điều tôi học được từ Phạm Tất Hanh

Nhưng sau cùng, thì Hanh đã về lại bên quê nhà để cho thân nhân chăm sóc cho đến khi lìa đời ở vào tuổi 70.

12:00:am 20/09/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Quan Làm Báo “thách đấu” thủ tướng

Quan Làm Báo “thách đấu” thủ tướng

Tại sao Bản Việt có thể mua lại được cổ phần của Ngân hàng Gia định từ Vietinbank bằng đúng mệnh giá để trở thành sở hữu chủ của Ngân hàng Gia Định…

12:00:am 20/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »