WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lech Walesa hay điệp viên Bolek

Từ một thợ điện bình thường Lech Wałęsa trở thành người đồng sáng lập tổ chức Công đoàn Đoàn Kết (Solidarność) năm 1980, một công đoàn độc lập đầu tiên trong khối các nước cộng sản Đông Âu . Ông đã đoạt giải Nobel Hoà Bình năm 1983, và làm Tổng thống Balan từ năm 1990 đến năm 1995. Ông còn được nhiều giải thưởng quốc tế khác và tiến sĩ danh dự một số trường Đại học ở Hoa Kỳ, Châu Âu .Lech-Walesa

Tin thời sự nổi bật nhất trong tuần qua là tại nhà bà Maria Kiszczak, vợ góa ông tướng Czesław Jan Kiszczak, nguyên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Cộng hòa Nhân dân Ba Lan (PRL),thời Cộng Sản .Trong số các giấy tờ thu được có hồ sơ cá nhân và hồ sơ công tác của cộng tác viên bí danh „Bolek” và chữ ký xác nhận đồng ý hợp tác ghi là Lech Wałęsa „Bolek” vào giai đoạn 1970-1976 hợp tác với an ninh Cộng Sản Balan(Służba Bezpieczeństwa ). Đại diện Viện ký ức dân tộc IPN ( Instytut Pamięci Narodowej )công bố sau khi kết thúc các công việc thẩm tra tính xác thực của các tài liệu, tham khảo ý kiến các chuyên gia thẩm định chữ viết thì các tài liệu có thể được đưa ra cho công chúng vào thời gian tới đây.

Mặc dù Lech Wałęsa nói với giới truyền thông và báo chí rằng Ông không hề có hợp tác với an ninh Cộng Sản ,không có nhận tiền của an ninh Cộng Sản và không làm hại đến một ai!

Mấy ngày gần đây một số nơi đã tổ chức tuần hành có hàng nghìn người tham gia ,được tổ chức bởi KOD ( Komitet Obrony Demokracji) ủng hộ Lech Wałęsa . Điển hình là thành phố Gdańsk nơi mà Ông đang sống.

Theo tôi nếu đúng như Ông nói thì mọi chuyện OK ,không có gì để bàn cãi. Còn ít nhiều không phải như vậy thì phải hiểu rằng những thập niên năm 70 cuộc sống dưới thời bao cấp của Cộng Sản rất khó khăn,để tồn tại có công ăn việc làm và hoạt động phong trào cũng không hề đơn giản .Người Việt Nam thường nói với nhau “Không vào hang hùm sao bắt được cọp “, hoặc “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, có người đã phải dùng đến binh pháp đó sao!

Dù sao đi nữa đối với Ông tôi vẫn luôn trân trọng và mong cho Ông được bình an!

Chính phủ mới do đảng PIS (Prawo i Sprawieliwość) lãnh đạo vừa tổ chức 100 ngày điều hành . Những sự kiện vừa qua cho thấy họ cũng chẳng “ngán” gì người anh hùng dân tộc Balan Lech Wałęsa. Cũng vì vậy mấy tháng qua tại các trung tâm thương mại của người nước ngoài ,trong đó có người Việt Nam luôn bị công an,phòng thuế, biên phòng kiểm tra,thì điều đó cũng không có gì là phải ngạc nhiên!

Theo FB Nguyen Luu Giao

1 Phản hồi cho “Lech Walesa hay điệp viên Bolek”

  1. dan danh ca says:

    NO COMMENTS . ?

Leave a Reply to dan danh ca