|

Một chọn lựa nghệ thuật đáng buồn

Phim Lý Công Uẩn đóng tại TQ. Ảnh VNN

vua Lý Thái Tổ thấy rồng

tỉnh mơ lập thế núi sông vững vàng

dời đô chiếu chỉ vua ban

từ Hoa Lư đến đất thành Thăng Long

Một cảnh trong phim được quay tại TQ. Ảnh VNN

chọn sang Trung Quốc làm phim

lật trang sử cũ để tìm tích xưa

mướn cung điện áo mão vua

không màng triều Việt giống như triều Tầu?

bản sắc dân tộc chỗ nào?

chọn lựa nghệ thuật nhói đau tim người

có kẻ ngẩng mặt kêu trời

xâm hại văn hóa từ nơi phim trường

ta còn lệ thuộc Bắc phương

nếu không tự định hướng đường ta đi

làm phim thương mại ích gì

sao không nhớ nhục thuở qui phục Tầu?

Bắc Phong

Viết sau khi đọc bài Họa sĩ Phan Cẩm Thượng:“Sang Trung Quốc làm phim lịch sử, rất dễ bị “Trung Hoa hóa” trên blog Quê Choa.

Bài nhận được từ tác giả.

1 Phản hồi cho “Một chọn lựa nghệ thuật đáng buồn”

 1. Cái ĐẠI THẢM HỌA đại hồng thủy bị Hán hóa đồng hóa MẤT GỐC Việt tịch TỘC VIỆT ..là do TỰ CHÍNH chúng ta …đừng nói gì bọn đê tiện Thời nào cũng có !

  Chưa bao giờ thấy xuất hiện HÀNG VẠN Lê Chiêu Thống HÒANG VĂN HOAN như hôm nay …Chúng nhan nhản khắp nơi :

  - ở cửa “mồm” tên Bộ Chưởng Cuốc Fòng …”quốc lủi” không nhất quán sau khi đi họp quốc tế về…

  - ở những tên CHỈ ĐẠO văn hóa CHÓP BU nhất tự chúng đi vào vòng quỹ đạo NÔ DỊCH VĂN HÓA Tàu …

  - ở 10 thằng tỉnh ủy đầu sậu đầu nậu 10 tỉnh biên giới BẮC ..mà cuộc chiến biên giới 1979 vẫn còn đây ..
  - ở những thằng bốc giời lo bôi trơn vào dự án VOI GIẤY đường tầu cao tốc ??

  - và 1.001các lãnh vực các ngành sống chết của Đất Nước …

  Nhiều khi TỰ HỎI ” Việt Nam ơi ! Tổ Quốc ơi ! Sao NGƯỜI lại trường tồn như vậy ??? Ngay chỉ cần 100 Lê Chiêu Thống HÒANG VĂN HOAN như hôm nay … cũng đủ TIÊU VONG ….

  Thế mà PHÉP LẠ… nhưng chính phép lạ ấy là vẫn còn những Tuổi trẻ ưu tú con cháu Trưng – Triệu , Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ như LÊ THỊ CÔNG NHÂN, Trần Hùynh Duy Thức, PHẠM THANH NGHIÊN, Trần Anh Kim, TRẦN KHẢI THANH THỦY, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung ….

  Và cám ơn thêm bài thơ trên của BẮC PHONG ….

Phản hồi