WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ca dao thời đại đồ đểu

Lời giáo đầu: Ca dao là một phần gia tài văn hoá của người Việt, là phần quan trọng  của văn hoá bình dân, cũng là đỉnh cao của dân ca Việt,  và là phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người dân Việt. Thời nào ca dao ấy, thời vua sáng, tôi hiền thì ca dao như dòng nhựa sống ấp ủ, tuôn trào, ngợi ca, khuyến khích, ghi dấu ấn cho đời sau. Ngược lại vua tối mà tôi hèn thì những vần ca dao sẽ hằn nét xót xa cho con người và thời đại ấy đã không may  bị những  kẻ bất tài cai trị, lừa lọc toàn dân, đưa dân tộc đi chệch đạo lý 4000 năm văn hiến…Thậm chí, từ trang sử vàng truyền thống của dân tộc thành trang sử đen của nhân loại…

Xuất thân trong lòng đất mẹ, nơi được coi như  cái nôi của nền văn học Việt Nam, tác giả vốn nặng lòng và gắn bó máu thịt với dòng ca dao dân ca này của ông bà, tiên tổ để lại… Xin mạn phép được mượn giọng ông  bà để phản ánh phần nào thói hư tật xấu của lãnh đạo đảng Việt Nam trong giai đoạn này(  từ những năm đầu  tiên đến năm cuối cùng của thập kỷ đầu tiên trong thiên niên kỷ thứ ba). Hy vọng những vần ca dao do tác giả thay lời, mượn giọng( có sử dụng  thủ pháp nói lái) sẽ được lưu truyền trong lòng bạn đọc trong và ngoài nước,   trở thành một phần máu thịt của máu thịt  người Việt Nam chúng ta

Xin ghi lại để bạn đọc thưởng lãm, cho ý  kiến

1. Ban ngày  đỗ lỗi cho nhau
Ban đêm  đổi lỗ ( mang bầu )…tuyệt thay
An thai chín tháng 10 ngày
Ai than cũng mặc,  mặt  dầy  mặt mo

2. Ra trình diện đảng khoan hồng“.
Trình  rồi  đảng xếp vào vòng:  không tha
Khoan hồng có nghĩa là không hoàn
“Tù  nhân” ơi hỡi – đời tàn còn đâu (*)

3. Cái thời  cóc nhái  làm vua
Cá  cua làm dóc, dối lừa toàn dân(**)
Cái thời gian dối, bạo tàn
Người khôn nằm ngục , thằng đần lên ngôi
Trời cao có mắt  không trời
Bao giờ trời triệt hết nòi Việt gian?
Bao giờ vận nước sang trang
Toàn dân đoàn kết đánh thằng Trung Hoa?
Bao giờ dân nổi can qua
Đập cho đảng hết dây dưa  tối ngày?

4. Ngày xưa  tiếp tế  cho mi
Ngày  nay  cướp đất, kiểu gì, hỡi bay?
Hồ  đi  để lại chân tay
Giật  ăn rồi  lại  hai  tay…  vung còng (!)

5. Ngày xưa Mỹ cút thì cười
Ngày nay mút kỹ để vòi đô la
Ngày xưa đuổi Mỹ tránh xa
Ngày nay coi Mỹ là cha mọi thằng(***)

6. Gia(n)  Khiêm,  Đếch Mạnh có đui chi
Phải  đi chui cửa hậu bạch cung.
Tán  Dóc, Minh Trết , Lú Trọng nữa
Liệu hồn-  Hải ngoại  đuổi tới  cùng

7. Giặc tàu nào phải  đâu xa
Lũ  Trung ương đó chính  là … Trung hoa
Chúng là bọn cướp dân ta
Giàu tặc nên gọi …Giặc tàu mà thôi

8. Công an đâu phải  bạn dân
Dùi cui , còng xích   nó dần người dân
Công an là lũ nạn dân
Bạn dân có nghĩa  bận  gian  tối ngày

9. Em ơi chị học tiếng  Tàu
Tửu hà ma nị… đâm đầu  lấy Ngô
Cùng là con cháu bác Hồ
Chí Minh ngày trước bây giờ …Cẩm Đao ****

10. Năm qua thất vọng, hoang mang
Năm nay đời sống lại càng đói to
Vì độc lập, vì  tự do
Đánh cho Tàu cút, đánh cho Đảng nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Toàn dân chung một chiến hào đánh Mao(*****)

Khâm Thiên 10-5-2009

© Trần Khải Thanh Thủy

© Đàn Chim Việt Online

(Còn tiếp)
Ghi chú:
* Thời kỳ sau ” giải phóng ” Miền Nam , hàng vạn quân cán chính  của chế độ Việt Nam cộng  hoà, ” được  đảng cho đi trình  diện, cũng là diện bị mất tiêu sau chấn song của các nhà tù, hoặc trại cải tạo trá hình . Nhiều người phải  nằm lại trong đó từ 10 đến 18 năm…

** Tiếng  Miền Nam, làm dóc có  nghĩa là ăn gian nói dối, làm láo, báo cáo hay,  nói  như rồng leo, làm như mèo mửa

***: Thành ngữ  mới của người Hà Nội: Đô la là cha mọi thằng

****Hồ  Cẩm Đào. lãnh đạo nhà  nước Trung Hoa, kẻ đang thực hiện  chính sách cai trị mềm với Việt Nam , ồ ạt đưa quân vào Tây Nguyên thông  qua việc khai thác bô xít , nhằm ý định thôn tính Việt Nam

*****: Nhại thơ  Hồ chủ tịt. Kẻ  ôm mộng đảo lộn sơn hà,  đưa hai miền  đất nước vào vòng nội chiến, nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn

1 Phản hồi cho “Ca dao thời đại đồ đểu”

  1. Võ Pháo says:

    Thơ “nghịch vận” của Bút Tre bây giờ cũng đã thành cao dao, xin ghi ra đây để khỏi bị mai một sau nầy:
    Bác Hồ cùng với bác Tôn,
    Nửa đêm xuống suối mò áo Minh Khai.

Phản hồi