|

Trang mạng “Văn Khố Tù Nhân Chính Trị VN”

đổi tên từ “Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”

Theo thông cáo của trang nhà ”Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” thì sau khi chính thức công bố sự hoạt động của trang mạng vào ngày 01/01/2011, Nhóm Chủ Trương đồng ý với đề nghị của nhiều Thân hữu, đã quyết định thay đổi danh xưng của Chương Trình “Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” thành “Văn Khố Tù Nhân Chính Trị Việt Nam”, gọi tắt là Văn Khố Tù Nhân Chính Trị. Nội dung văn khố sẽ bao gồm hồ sơ nhân quyền của các tù nhân lương tâm (theo định nghĩa của Amnesty International), và những người đã bị giam cầm vì mọi hình thức đấu tranh chống chế độ độc tài CSVN kể từ năm 1975.

Được biết tên miền (domain) chính thức mới của Chương trình từ nay sẽ là: www.vktnct.net. Tên miền cũ www.tnltvn.net sẽ tự động chuyển sang www.vktnct.net.

Bản tin cho biết sinh hoạt của Văn Khố Tù Nhân Chính Trị Việt Nam bao gồm bốn công việc chính yếu nêu sau:

1. Tiếp tục cập nhật thông tin, bài vở về các vụ án chính trị đã được phổ biến trong những năm gần đây.

Hiện nay chương trình đã sưu tầm và cập nhật được trên 100 hồ sơ với các thông tin cơ bản như: Họ tên, năm sinh, tên tổ chức trực thuộc, ngày bị bắt, ngày xử, tội danh, mức án tù và tên trại giam. Trong thời gian tới, Văn Khố sẽ lần lượt đúc kết thông tin từng vụ án để có phần giới thiệu chi tiết hơn.

2. Sưu tập những trường hợp chưa được phổ biến, đặc biệt là những vụ án chính trị, kháng chiến kể từ tháng 4/1975.

Văn Khố kêu gọi sự đóng góp thông tin và hình ảnh của bạn đọc khắp nơi dưới hình thức tài liệu hoặc lời kể qua điện thoại. Xin gửi thông tin qua email: [email protected] hoặc gọi điện thoại số: 1-713-849-0636 (có thể để lại số điện thoại và lời nhắn).

3. Tổ chức phỏng vấn bằng hình ảnh (video) hoặc âm thanh (audio) những người cựu tù nhân đang sống ở hải ngoại và trong nước nhằm mục đích quy tập nguồn tư liệu lịch sử cho những dự án nghiên cứu về quá trình đấu tranh chống chế độ độc tài Cộng sản ở Việt Nam trong tương lai.

4. Cung cấp hồ sơ nhân quyền Việt Nam cập nhật nhất cho bất cứ tổ chức, cơ quan muốn có thông tin, tài liệu để góp phần đấu tranh nhân quyền cho tập thể tù chính trị Việt Nam.

Chương Trình Văn Khố Tù Nhân Chính Trị Việt Nam mong muốn nhận được các thông tin về những vụ án chính trị Việt Nam, đặc biệt là những vụ án xảy ra trong 15 năm đầu kể từ tháng 4/1975.

Độc giả có thể xem Danh Sách các Tù Nhân Chính Trị mới được cập nhật ở địa chỉ:

http://www.vktnct.net/current-list

© Đàn Chim Việt

Phản hồi