WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hy Lạp thoát nạn

Các quốc gia trong liên minh châu Âu cuối cùng cũng thống nhất được với nhau một kế hoạch trợ giúp Hy lạp, chiều ngày thứ năm vừa rồi (25/03/2009). Chương trình cứu trợ được xây dựng như sau:

Nếu Hy lạp có đơn yêu cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế (FMI) sẽ nhận cho vay khoảng một phần ba, với lãi suất 3,25%. Hai phần ba còn lại sẽ do các quốc gia châu Âu cho vay, với lãi suất 4,25%. Bởi vì, như tờ L’Expansion: “cần phải đặt ra một lãi suất cao hơn mức bình quân của khu vực đồng euro, để không phải bảo lãnh cho những sai sót trong quản trị của các quốc gia”. Tóm lại là hữu ái, nhưng cần có giới hạn.

Hy lạp đã đến lúc phải kêu cầu cấp cứu. Với món nợ 363 tỷ euro, trong đó có nhiều khoản đã đến kỳ phải trả, và khoản đầu tiên trong tháng 5 tới  đây, chính phủ cần phải có  là 20 tỷ euro.

Tất nhiên, Hy lạp có thể vay mượn trực tiếp trên thị trường tài chính quốc tế, nhưng với mức điểm thấp do các công ty thẩm định quốc tế đánh giá và với các thủ thuật kế toán bị phát hiện, Hy lạp phải trả giá đắt cho những nhà đầu tư chịu mạo hiểm đi với họ. Trái phiếu chính phủ phát hành gần đây, phải chấp nhận một tỷ lệ lãi 6,25%!

Không biết khi xây dựng kế hoạch ngân sách 2010, các mưu sĩ của chính phủ  đã ngồi ở đâu? Trong khi đáng lẽ phải trả 13 tỷ euro tiền lãi cho năm nay, Hy lạp sẽ phải trả thêm 700 triệu do tăng lãi suất. Chính vì vậy mà Hy lạp sốt ruột trông chờ quyết định của châu Âu.

Phải nói rằng, có được quyết định vừa rồi của châu Âu, mà thực chất là quyết định của bà thủ tướng Đức đáng kính, bà Angela Merkel, là do công và nhiệt tình hiếm có của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người không giấu diếm ý muốn được ghi vào sử sách như vị cứu tinh của Hy lạp.

Tuy nhiên, để cho Hy lạp vay, chính nước Pháp, với món nợ riêng 1200 tỷ, cũng phải vay. Nhưng nhờ thuộc hạng “A A A”, Pháp được hưởng một lãi suất ưu đãi. Hiện nay, Kho Bạc Pháp được vay lãi suất 0,96% cho hai năm, 2,33% cho 5 năm, và 3,48% cho trên 10 năm. Và tất cả những nước châu Âu khác, với khoản nợ quốc gia thấp hơn, thâm hụt ngân sách thấp hơn, và với một chính sách quản trị hiệu quả hơn, đề có thể được vay với một lãi suất ưu thế hơn Hy lạp.

Hãy hình dung rằng, nếu Pháp vay 1 tỷ euro, trong thời hạn 5 năm, nước Pháp sẽ phải trả một khoản tiền lãi bằng 60 triệu euro.

Nhưng Pháp cho Hy lạp vay lại với lãi suất 4,5%. Khoản tiền lãi tăng lên thành 118 triệu euro. Nước Pháp đã có gấp đôi số tiền cho vay ban đầu!

Cuối cùng thì chỉ tội nghiệp cho Hy lạp, không may của người này, luôn là may mắn của người khác . Bởi vì, “Tổng may mắn là một số không đổi, không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác”. Đó là Định luật bảo toàn cơ may.

(Theo báo Money Week, 27/03/2010)

CHELLES, 29/03/2010

Bùi Quang Vơm lược dịch

© Đàn Chim Việt

Phản hồi