|

Lú quy mã

Lú quy mã

Lú quy mã

3 Phản hồi cho “Lú quy mã”

 1. TT says:

  Lúc trươc Nguyễn Minh Triết nói Có người ví von: “Việt Nam, Cuba như là Trời Đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ!
  Nay thì Cuba đã nghỉ (chơi với Cộng Sản) theo Mỹ không phaỉ gác nữa vì vậy ông Nguyễn Phú Trọng phải vội vã qua Mỹ để xin NGHỈ ( chơi với Cộng Sản) nữa!

 2. Johnny To says:

  NHÂN CHUYẾN ĐI MỸ CỦA TỔNG TRỌNG

  1) Sự nghiệp của CSVN đã phá sản rồi hay sao mà tổng Trọng qua Mỹ nhờ vả,..
  Bởi lẽ, CSVN đã từng khởi xướng chiêu bài “CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC”, CSVN còn tô hồng hơn, đưa vào cương lĩnh là “SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC”.

  2) Hay là tổng Trọng đã quên rồi những lời giảng huấn ngày xưa, thời chống Mỹ !

  3) Như vậy thời xưa, xua quân vào đánh VNCH là sai lầm !

  4) Thật oái ăm lắm thay !

  Johnny To, USA.

 3. nguyenha says:

  Vào dịp Tết đầu thập niên 80 dân Hanoi đả kháo nhau về việc Thủ Tướng PVĐ đi coi bói đầu năm để vấn kế, vì thấy KT bế tắc. Ông vào Đền Ngọc Sơn xin quẻ. Quẻ nói : QUI-Mã ( qua Mỹ). Ông không tin. Nghe ở Saigon có Lăng Tả Quân rất Linh thiêng,nên Ông vào đó. Nhưng để tránh tiếng ,Ông ra lệnh cho Nhân viên đi thay ,tới đó âm thầm xin quẻ. Quẻ nói : Mã qui (Mỹ qua)! Đến đây Ông hết chổ nói. Ông bèn kêu Đ/C Đổ-Mười (ĐM) !!

Phản hồi