WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đấu tranh với luận điệu của bọn tay sai, bán nước, đầu hàng giặc

Thác Bản Giốc. Nguồn Dulich.com

Trước sự xâm lấn và gây hấn của kẻ thù, trong khi toàn thể nhân dân yêu nước sục sôi căm phẫn thì một số bè lũ bán nước trong giới thống trị lại can tâm làm tay sai cho kẻ thù. Những kẻ bán nước này thường tung ra những luận điệu thâm độc làm cản trở mong muốn giữ vững chủ quyền đất nước của nhân dân ta. Hành vi bán nước, cấu kết với kẻ thù của chúng là đi ngược lại với lợi ích dân tộc.

Điểm lại một số luận điệu mà chúng tung ra có những ý sau.

- Phải tự chủ vào sức mình, không trông chờ gì vào các nước phương Tây, nhất là Mỹ can thiệp , giúp đỡ.

- Tin tưởng để cho Đảng Cộng Sản quyết định vận mệnh chủ quyền đất nước, không để những tổ chức, đảng phái khác lợi dụng việc chiến tranh làm cơ hội chính trị, phá hoại an ninh đất nước ta.

Đây là một ý đồ thâm độc, núp dưới cái gọi là tự chủ để tự cô lập mình trước kẻ thù, tước đi sự quan tâm của những bạn bè quốc tế. Tự đưa đất nước vào thế trơ trọi để phải bị lệ thuộc hay khuất phục trước kẻ thù. Đất nước ta nền kinh tế bị kẻ thù nắm giữ, nợ nần chúng chồng chất bởi những món vay chỉ mang lại lợi ích cho kẻ thù, còn sử dụng đồng vốn vay không hiệu quả càng làm cho chúng ta suy yếu thêm. Tự chủ là điều tốt, nhưng liệu đất nước ta bây giờ có đủ sức tự chủ để chống kẻ thù hay không . Đất nước ta nghèo là do chính sách sai lầm của chính phủ bị những kẻ tay sai kẻ thù tác động, can thiệp. Sự thực đã có hiện tượng lan rộng là đầu hàng giai cấp trong Đảng dẫn đến một thứ chủ nghĩa đầu hàng nữa là chủ nghĩa đầu hàng dân tộc, nó làm cho nước ta thích ứng với lợi ích của kẻ thù, biến nước ta thành thuộc địa của kẻ thù, khiến tất cả những người dân chúng ta thành nô lệ mất nước. Những kẻ đầu hàng giai cấp là những kẻ có tài sản, địa vị bởi vậy chúng sợ chiến tranh phá hoại tài sản của chúng, sợ quần chúng nhân dân nổi dậy làm mất địa vị của chúng, cho nên khuynh hướng đầu hàng của chúng là tất nhiên. Trong bọn chúng có nhiều tên là tay sai, nhiều tên thân kẻ thù, nhiều tên dao động. Kẻ thù một mặt tiến hành chuẩn bị chiến tranh, mặt khác chúng tung ra dư luận là mong muốn hòa bình. Ý đồ để củng cố những vị trí chúng chiếm được để làm nơi xuất phát chiến lược cho bước tấn công thứ hai. Ý đồ chia rẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Điều nguy hiểm là nước ta còn có một số phần tử phản động sẵn sang cắn câu của kẻ thù, bọn bán nước nhân đó reo rắc nhiều tin bịa đặt làm hoang mang ý chí đấu tranh khiến nước ta phải đầu hàng kẻ thù.

Nếu trong tập đoàn thống trị của nước ta có một số người nào đó hành động đi vào con đường đầu hàng, thì số còn lại sẽ kiên quyết nhất định đứng lên chống lại cùng với nhân dân tiếp tục kháng chiến. Cố nhiên tình trạng đó không may cho chúng ta. Nhưng bọn theo chủ nghĩa đầu hàng sẽ không tranh thủ được quần chúng.Quần chúng sẽ đập tan chủ nghĩa đầu hàng giặc và tiếp tục giữ vững cuộc đấu tranh với kẻ thù.

Trước những khó khăn đó công việc phải làm là

1) Ngoại giao- Không để kẻ thù hưởng bất kỳ một lợi ích hay thuận tiện nào, trái lại phải tịch thu và hủy bỏ quyền đòi nợ của chúng. Thanh trừ bọn chó săn, gián điệp, tay sai của chúng đi. Phải thành lập đồng minh quân sự với Liên Xô một nước đáng tin cậy mạnh nhất có nhiều khả năng giúp chúng ta. Tranh thủ sự đồng tình của Anh, Mỹ Pháp với điều kiện không mất chủ quyền lãnh thổ vào tay họ. Chủ yếu dùng sức mình để chiến đấu, nhưng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ bên ngoài, chính sách cô lập là có lợi cho kẻ thù.

2) Công bố cương lĩnh cải thiện đời sống nhân dân và bắt tay thi hành ngay. Trước tiên hủy bỏ sưu cao, thuế nặng, giảm bớt địa tô….

3) Cải cách về phương châm giáo dục và chế độ giáo dục. Báo chí, xuất bản, điện ảnh..đều phải thích hợp với lợi ích quốc phòng. Cấm hẳn sự tuyên truyền của bọn..gian

4) Ai có tiền góp tiền và tịch thu tài sản bọn kẻ thù trên đất nước ta, tịch thu tài sản của bọn tay sai chúng. Tẩy chay hàng hoa chúng và đề xướng tiêu dùng hàng nội.

5) Tiếp nhận các đảng phái, các lãnh tụ nhân dân cùng lo toan việc nước. Thanh trừ bọn tay sai, thân kẻ thù ẩn nấp trong chính phủ.

Ngoài những biện pháp này chúng ta cần cảnh giác số biện pháp mà bọn tay sai núp bóng phá hoại công cuộc chiến đấu của chúng ta như sau

1) Không động viên quân đội mà rút lui hay làm nhụt ý chí chiến đấu.
2) Không để cho nhân dân tự do mà áp bức nhân dân.
3) Không phải là một chính phủ có tính chất quốc phòng mà là chính phủ của bọn quan liêu, tư sản, thân hào, địa chủ.
4) Không phải là ngoại giao chống kẻ thù mà là ngoại giao nịnh kẻ thù.
5) Không phải cải thiện đời sống nhân dân, mà là đè nén , bóc lột nhân dân như cũ,làm cho nhân dân lầm than rên xiết, không có sức chống kẻ thù ngoại xâm.
6) Không phải là giáo dục quốc phòng mà là nền giáo dục nô lệ mất nước.
7) Không phải chính sách kinh tế tài chính chống kẻ thù, mà là chính sách kinh tế tài chính có lợi cho địch.
8) Không xây nên một trường thành đoàn kết chống địch mà còn phá hoại sau lưng, miệng nói ‘’ đoàn kết’’ nhưng thực tế không làm gì cả.

Những câu từ trên đây được trích trong tuyển tập của vị lãnh tụ huyền thoại của ĐCS Trung Quốc Mao Trạch Đông , trong lời kêu gọi kháng chiến chống Nhật.

Sách in năm 1968 bằng tiếng Việt của nhà xuất bản ngoại văn Bắc Kinh.
Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đấu tranh với kẻ thù và bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ CNXH trong quá khứ và hiện nay.

Những năm gần đây Trung Quốc vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ an ninh chính trị đất nước như cuốn ‘’ đấu tranh phòng và chống Diễn Biễn Hòa Bình’’ do tổng cục 2 Việt Nam xuất bản dịch từ tài liệu Trung Quốc.
Cuốn Kinh Nghiệm Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ ở Trung Quốc do nhà xuất bản chính trị quốc gia Việt Nam xuất bản năm 2009.
Nhà xuất bản CTQG Việt Nam còn cho ra những cuốn như Hội Thảo Lý Luận giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc.
Cuốn Tôn Trung Sơn – Cách Mạng Tân Hợi và Quan Hệ Việt Nam- Trung Quốc, cuốn Quản lý Tài Chính của Trung Quốc và nhiều cuốn sách nữa phổ biến kinh nghiệm quý báu của ĐCS Trung Quốc để chúng ta học tập.

Hưởng ứng học tập kinh nghiệm Trung Quốc mà Đảng ta đang làm, Lái Gió cũng sưu tầm sách của Mao Trạch Đông để trình bày thêm với các bạn đọc những ý tưởng về bảo vệ chủ quyền đất nước Trung Quốc của vị lãnh tụ này đã được xuất bản bằng tiếng Việt trước kia, gần đây do nhiều nguyên nhân khách quan mà nhà xuất bản CTQG Việt Nam quên tái bản mà tập trung giới thiệu những đầu sách khác của Trung Quốc nói về vấn đề khác.

Để bổ sung cho thiếu sót của nhà xuất bản CTQG Việt Nam, Lái Gió sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn đọc những vấn đề khác mà nhà xuất bản này quên không đề cập.

Nguồn: Blog Người Buôn Gió

6 Phản hồi cho “Đấu tranh với luận điệu của bọn tay sai, bán nước, đầu hàng giặc”

 1. vuquaban says:

  Cach mang.Giai Phong là :loai bo nhung bât công nhu :ap buc,nô lê vân vân….Không con Dia chu boc lôt nông dân,không con Chu nhân dôi xu vô nhân dao voi nguoi công nhân lao dông,không con Vua,Quan cai tri uc hiêp,không con Thuc dân Phap,Dê quôc My trên lanh thô cua nuoc VIÊT-NAM dôc lâp.
  Nhiêu thâp niên da qua,dên nam 2010 chi con nhung : ANH HUNG Cach Mang, tu câp nho dên tôt dinh quyên luc chi thuc hành dung chu truong cua Cach Mang Giai Phong là : Huong Thu,Tiêp nhân nhung gi nguoi dân chê bo ! nhu : tiên My,nhà cua rông hao tôn,xe du lich hao nhiên liêu (essence,diesel v.v..) và con nhiêu thu mà nguoi dân …..hi hi hi ….không uoc mong duoc !!!!!!

 2. Vũ thiện Tâm says:

  Chân thành cám ơn người buôn gió.

 3. Vũ Duy Giang says:

  Hoan nghênh”Người buôn gió”đã trích đăng bài này từ tuyển tập của Mao”sếnh sáng”,mà người đọc có cảm tưởng là ông này viết về chính sách của tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN hiện nay!Mặc dầu tuyển tập này đã được viết từ gần 70 năm rồi,và CSVN đã”hâm”lại để bắt chước”quan thầy”(như khỉ chuyên bắt chước theo biện chứng duy vật!),nhưng chậm gần 70 năm,thì làm sao”nhẩy vọt”để đón đầu TQ được?!Tập đoàn”thiên Bắc Triều”(Mười,Anh,Phiệu,Vịnh,và những người VN khác ở trong và ngoài nước nữa,chớ họ không chỉ là 1″ tên Lê chiêu Thống nguy hiểm nhất”.Hảy học viết tiếng VN cho đúng!)là những”con rối nước”do Bắc triều giật giây,nên có”bán nước,nhượng biển” thì cũng còn giấu diếm,chưa dám ra mặt”cõng rắn cắn gà nhà” như có người cũng bắt chước(như VC!)để viết về Lê chiêu Thống!

  VN có câu”Biết thì thưa,thì viết.Không biết thì dựa cột…làm thơ!”.Nên hãy đợi”Lái gió sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn đọc những vấn đề khác,mà nhà xuất bản này quên không đề cập”

 4. Mặc Khải says:

  Cần phải chỉ rõ mặt tên Lucife Cao Minh Dung. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Phạm Văn Đồng, Cao Minh Dung là Tứ dạng của Lucife.

 5. xxx says:

  he he he

 6. Hồchiminh says:

  Trước sự xâm lấn và gây hấn của kẻ thù, trong khi toàn thể nhân dân yêu nước sục sôi căm phẫn thì một số bè lũ bán nước trong giới thống trị lại can tâm làm tay sai cho kẻ thù. Những kẻ bán nước này thường tung ra những luận điệu thâm độc làm cản trở mong muốn giữ vững chủ quyền đất nước của nhân dân ta. Hành vi bán nước, cấu kết với kẻ thù của chúng là đi ngược lại với lợi ích dân tộc.
  Hỡi toàn thể nhân dân VN, chúng ta hãy đứng lên!

Leave a Reply to Vũ Duy Giang