WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:02:pm 13/12/12 Đăng ngày “December 13th, 2012”

LM Nguyễn Văn Lý bị xếp loại ‘kém’ trong tù

LM Nguyễn Văn Lý bị xếp loại ‘kém’ trong tù

Tờ thông báo do đại tá Nguyễn Ngọc Phú ký, bên dưới có câu gọi Linh mục Lý là “anh”.

05:02:pm 13/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Như xem kịch

Như xem kịch

Trước và trong Hội nghị lần 6 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra tại Hà Nội trong suốt hai tuần đầu của tháng 9/2012), dư luận, từ trong đến ngoài nước, từ người Việt Nam đến giới quan sát quốc tế, đều xôn xao bàn tán về một [...]

09:59:am 13/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bốn người Hmong bị tù vì tội lật đổ

Bốn người Hmong bị tù vì tội lật đổ

Tòa án tỉnh Lai Châu vừa xử bốn người sắc tộc Hmong tổng cộng 19 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền. Trong phiên sơ thẩm được nói là công khai, diễn ra trong sáng thứ Tư 12/12, các bị cáo Tráng A Chớ (sinh năm 1985), Giàng A Lồng (1974), Lý [...]

09:55:am 13/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »