WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:10:pm 17/12/12 Đăng ngày “December 17th, 2012”

Bà nội tướng của tôi

Bà nội tướng của tôi

Người xưa có nói vợ chồng là nợ là oan gia cũng có phần đúng.

03:10:pm 17/12/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

‘Không để nhen nhóm hình thành tổ chức đối lập chống phá’

‘Không để nhen nhóm hình thành tổ chức đối lập chống phá’

Thủ tướng cũng yêu cầu công an kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức…

02:49:pm 17/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ý kiến về các bài báo của ông Vũ Cao Đàm và ông Lê Anh Hùng

Ý kiến về các bài báo của ông Vũ Cao Đàm và ông Lê Anh Hùng

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn Ban Biên tập Bauxite Viêt Nam đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ đọc và bình luận các bài viết của ông Vũ Cao Đàm và ông Lê Anh Hùng. Bài viết của ông Vũ Cao Đàm có tựa đề “Lại bàn về quan hệ giữa khoa học [...]

02:40:pm 17/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Chí Đức chờ nghị quyết của chi bộ

Nguyễn Chí Đức chờ nghị quyết của chi bộ

Anh Nguyễn Chí Đức là một trường hợp được bàn tán khá rôm rả trên các mạng và blogger tự do, trong giới viên chức trẻ, sinh viên, học sinh, thanh niên và trí thức. Bức ảnh anh bị tên đại úy công an Minh đạp giày vào giữa mặt ngày 17/7/2011 đã đi vòng [...]

07:04:am 17/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thêm một hành động sách nhiễu nhắm vào gia đình tôi

Thêm một hành động sách nhiễu nhắm vào gia đình tôi

  Từ tháng 9 năm 2012, ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn và tôi đã nhận được thông báo của Human Rights Watch về kết quả giải thưởng Hellmen-Hemmett năm 2012 của HRW. Theo đó, cả hai cha con tôi đều được nhận giải như hai cá nhân độc lập. Theo lời mời của Human [...]

04:01:am 17/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự ‘hồn nhiên’ của ngài tổng bí thư

Sự ‘hồn nhiên’ của ngài tổng bí thư

Việc nhà lãnh đạo tối cao của một quốc gia đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị – kinh tế – xã hội tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua mà vẫn giữ được vẻ “hồn nhiên” thơ trẻ giữa lúc tình hình ngày càng xấu đi thì quả là điều xưa nay hiếm và thật là “hồng phúc” cho dân tộc.

01:21:am 17/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chết dưới tay Trung Quốc [2]

Chết dưới tay Trung Quốc [2]

[1] [2] [3] Phần I Người mua hãy cực kỳ cảnh giác 2- Chết vì chất độc của Trung Quốc: Thịt gà thì miễn phí nhưng phải đền người Ở Trung Quốc thì thức ăn Trung Hoa được gọi là gì? Là “Thức ăn”! -Jay Leno Trong khi câu đùa này nghe vui vui, thì [...]

12:10:am 17/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »