WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:22:pm 05/12/12 Đăng ngày “December 5th, 2012”

Kêu gọi biểu tình chống TQ ngày 9/12/2012

Kêu gọi biểu tình chống TQ ngày 9/12/2012

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hòa hiếu nhưng bất khuất. Nhà nước ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới.

04:22:pm 05/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam tụt hơn 10 hạng trên danh sách các nước tham nhũng

Việt Nam tụt hơn 10 hạng trên danh sách các nước tham nhũng

Vào hôm nay, 05/12/2012, tổ chức chống tham nhũng có uy tín trên thế giới là Transparency International – Minh bạch Quốc tế – trụ sở tại Đức, đã công bố bản Chỉ số Tham nhũng CPI thường niên, xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về mức độ tham [...]

04:16:pm 05/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khẩu khí – thước đo dư luận

Khẩu khí – thước đo dư luận

Uy tín xã hội của một chính quyền luôn là một yếu tố quyết định cho sự vững mạnh của chính quyền ấy. Ở các nước dân chủ, các tổ chức thăm dò dư luận thường đưa ra chỉ số tín nhiệm của chính phủ mỗi nửa tháng hay mỗi một tháng. Chẳng hạn chỉ [...]

04:09:pm 05/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thương tiếc Bác Chín

Thương tiếc Bác Chín

Bác Chín là tên gọi thân thiết riêng tư trong nhóm bạn hữu chúng tôi ở Saigon sau năm 1975 để gọi Bác Chín Tân (Chân Tín)

03:47:am 05/12/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Mạn đàm về chính phủ lưu vong

Mạn đàm về chính phủ lưu vong

Mỗi tổ chức ở hải ngoại dù lớn hay nhỏ nên thiết lập các Quỹ Dân Chủ để luôn luôn có sẵn nguồn tài chánh gửi về trợ giúp những tổ chức dân chủ ở trong nước …

03:38:am 05/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp chỉ là trò giả tạo, mị dân, lừa dân

Trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp chỉ là trò giả tạo, mị dân, lừa dân

Đề nghị đảng cộng sản Việt Nam độc tài, phản động hãy dẹp bỏ ngay cái trò trưng cầu dân ý giả tạo, mị dân, lừa dân để diễn kịch trò hề của cái gọi là “sửa đổi hiến pháp”.  Có hai lý do làm cho người ta không thể tin tưởng vào việc đảng [...]

12:01:am 05/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [4]

Hạt Ươm Hư [4]

Cái nóng đầu hè hắt xuống như như đun bởi củi lửa. Những bộ đội trẻ, mặt vắt ra sữa, ngồi chịu trận trong lòng những chiếc xe Môtôlôva hoặc GMC. Mặt họ đỏ gay, mồ hôi tươm đầy, ướt cả áo. Nhưng họ vẫn chịu đựng, ngồi cứng ngắt trong lòng xe, tay ôm súng, hoang mang.

12:01:am 05/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tuổi trẻ Việt Nam với vận mệnh đất nước

Tuổi trẻ Việt Nam với vận mệnh đất nước

Trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ của Việt Nam, hình ảnh của những người phụ nữ luôn nổi bật. Họ có thể là những blogger với những bài viết sắc sảo hay là những người luôn có mặt trong tuyến đầu của những cuộc biểu tình chống Trung [...]

12:00:am 05/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »