WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:57:pm 30/12/12 Đăng ngày “December 30th, 2012”

Hero

Hero

03:57:pm 30/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phạm Tuân hay Xuân Thiều hạ B52 Mỹ đầu tiên?

Phạm Tuân hay Xuân Thiều hạ B52 Mỹ đầu tiên?

Cho tới hôm nay, dù cả khối XHCN đã sụp đổ gần như hoàn toàn, nhưng khó có thể phủ nhận những tài năng của những người cộng sản, một thời đã giúp đem tới bao chiến thắng huy hoàng trong thế như “trứng chọi đá”. Một trong những tài năng đó là trình độ [...]

03:49:pm 30/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sinh viên phản ứng về bài giảng lịch sử: “Đế quốc Mỹ xâm lược”

Sinh viên phản ứng về bài giảng lịch sử: “Đế quốc Mỹ xâm lược”

Thưa Cô ! Không phải vui đùa đâu ạ, mà em nói thật lòng: “Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước – thì… không phải vậy…” Xin phép cô, cho em giữ nguyên nhận định này của mình dù em biết có những di luỵ nhất định không mong đợi… Bởi vì có rất nhiều dẫn chứng để “ai đó có thể lừa dối một số người trong một lúc, và lừa dối hết mọi người trong vài lúc, nhưng không thể mãi mãi lừa dối được tất cả mọi người ”(Abraham Lincoln).

03:48:pm 30/12/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chết dưới tay Trung Quốc [7]

Chết dưới tay Trung Quốc [7]

Trên thực tế, cái gọi đầy mỉa mai là “Cộng hòa Nhân dân” vừa không phải là một nền dân chủ đại diện với các lãnh đạo được người dân bỏ phiếu bầu đúng cách, cũng không phải là một nền “cộng hòa” nơi người dân theo bất kỳ cách thức, hình thức, hay hình thái nào giữ quyền kiểm soát cốt yếu đối với chính quyền. Thay vào đó, các cuộc họp và quá trình ra quyết định của đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hoàn toàn không minh bạch và được giới truyền thông sàng lọc với bàn tay sắt của đảng kiểm soát.

02:40:pm 30/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Sửa đổi Hiến pháp thế nào? Vì sao phải bỏ điều IV?

Sửa đổi Hiến pháp thế nào? Vì sao phải bỏ điều IV?

I – Vì sao phải bỏ Điều 4 của Hiến pháp hiện hành A – Điều 4 chống lại Hiến pháp Việt Nam Phải nói Điều 4 Hiến pháp 1992 đã có “ đổi mới ” khá hơn Điều 4 Hiến pháp 1980. Điều 4 Hiến pháp 1980 quy định: “ Đảng Cộng sản Việt [...]

05:19:am 30/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »